24. októbra 2020

Vláda vo štvrtok (22. 10.) oznámila zákaz vychádzania, ktorý platí od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra. Medzi výnimkami zo zákazu sa nachádza napríklad aj pobyt v prírode v rámci svojho okresu. Aký preň platia pravidlá a kde (ne)môžeme športovať? Advokát GHS Legal Marián Mészáros odpovedá na najčastejšie otázky v súvislosti so športovaním a pobytom v exteriéri.

Za akých podmienok môžeme športovať v exteriéri?

Na úvod je potrebné povedať, že zákaz vychádzania, ktorý platí od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra 2020, má rozdielne pravidlá pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov a pre zvyšné okresy.

Rozdiel je v tom, že pre okresy na Orave a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez negatívneho testu.

Vláda oznámila zákaz vychádzania.
Od soboty 24. 10. opustíme domovy len v nevyhnutných prípadoch

Reklama

Z uznesenia vlády, ktorým bol vydaný tento zákaz vychádzania, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Presnejšie ide o pobyt v extraviláne obce v rámci okresu a v prípade Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia týchto miest.

V prípade okresov na Orave a okresu Bardejov je bližšie špecifikované, že aj cesta za účelom pobytu v prírode sa považuje za oprávnenú výnimku zo zákazu vychádzania. Z uvedeného možno usudzovať, že aj v prípade ostatných okresov (kde platia menej prísne pravidlá), má byť táto cesta do prírody dovolená.

Cesta do prírody by mala byť takpovediac „priamočiara“. Osoba by sa mala dostať do prírody čo možno najkratšou cestou a zároveň sa vyhnúť preľudneným miestam. Určite by nemala vykonávať iné aktivity nesúvisiace s účelom cesty.

Uvoľnenie opatrení má prísť s kĺzavým mediánom pod 500.
Kedy by sme sa k nemu vedeli dopracovať?

Akým prostriedkom sa má cesta uskutočniť, či už do práce, prírody alebo za iným povoleným účelom, nie špecifikované. Z toho možno usudzovať, že sú dovolené všetky spôsoby prepravy, a teda aj auto, bicykel, beh či kolobežka.

Vzhľadom na účel však možno odporučiť využitie takého spôsobu prepravy, pri ktorom príde osoba do kontaktu s čo najmenším počtom ľudí.

Môžem po ceste do prírody prebehnúť mestom?

Je potrebné si uvedomiť, že zákaz vychádzania bol vydaný za účelom obmedzenia sociálneho kontaktu a mobility obyvateľstva, s cieľom chrániť život a zdravie ľudí.

Pokiaľ má aj osoba oprávnenú výnimku zo zákazu vychádzania (za účelom uskutočnenia nejakej cesty), mala by ju uskutočniť tak, aby sledovala tento účel.

Ak je nevyhnutné prejsť do prírody cez mesto, je dôležité, aby tak robila iba v nevyhnutnej možnej miere. Určite by sa z behu do prírody cez mesto nemal stať beh po meste.

Môžem sa do prírody presunúť aj mestskou hromadnou dopravou?

V súčasnosti obmedzenie, ktoré by to zakazovalo, nie je stanovené, môže však vyplynúť z obmedzení, ktoré by prijali lokálni prepravcovia či orgány verejnej moci, napríklad regionálne úrady verejného zdravotníctva či Úrad verejného zdravotníctva SR.

Marián Mészáros odpovedá na najčastejšie otázky športovcov v súvislosti so zákazom vychádzania, ktorý platí od soboty. Foto: archív MM

Považuje sa za prírodu aj hrádza či mestský park?

Extravilán predstavuje územie obce ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti. Prvým znakom, že by mohlo ísť o extravilán je, že sa okolo vás nebude nachádzať žiadna zástavba, avšak ani v tomto prípade nemusí ísť vždy o extravilán.

Hranice toho, kde je intravilán a extravilán, môžete zistiť z katastrálnej mapy. Pobyt v mestských parkoch, ktoré spadajú pod intravilán obcí, teda nie je dovolený, pokiaľ sa nenachádza do 100 metrov od vášho bydliska a išli by ste tam venčiť psa alebo mačku.

Môžem ísť na prechádzku do mesta?

Nie. Pokiaľ prechádzkou rozumieme voľnú chôdzu vykonávanú s cieľom osviežiť sa, nadýchať sa vzduchu, či len tak obdivovať mesto a jeho architektúru, takáto prechádzka nie je dovolená. Ak však prechádzate mestom napríklad do práce a späť, táto pešia chôdza cez mesto môže spadať do odôvodnenej výnimky zo zákazu vychádzania.

Reklama

Môžem ísť behať a bicyklovať mimo mojej obce s tým, že inou obcou len prechádzam?

Ak by osoba, ktorá chce stráviť čas v prírode, mala na toto miesto v prírode cestovať cez inú obec v rámci toho istého okresu, z uznesenia vlády nevyplýva, že by tak nemohla spraviť.

Ak teda obyvateľ Zlatých Moraviec bude chcieť stráviť pobyt v prírode v lesoch okolo hradu Hrušov, môže k tomuto hradu prejsť na bicykli, pričom bude musieť prejsť cez obec Topoľčianky.

Samozrejme, opäť je nutné myslieť na účel, ktorý nariadený zákaz vychádzania sleduje a snažiť sa takéto cesty obmedziť iba na nevyhnutné  prípady.

10 tipov ako bezpečne vybehnúť v čase,
keď nás ohrozuje vírus

Môžem si ísť sám zacvičiť na workoutové ihrisko?

Nie, pokiaľ sa nachádza v zastavanom území alebo na zástavbu určenom území obce (intravilán), čo sa zrejme drvivá väčšina týchto ihrísk bude nachádzať. Pokiaľ sa ihrisko nachádza mimo zastavaného alebo na zástavbu určeného územia obce (extraviláne), je jeho návšteva možná.

Musím mať pri športovaní rúško?

Nie. Prijatie zákazu vychádzania nemá vplyv na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. V súčasnosti tak naďalej platí aj opatrenie tohto úradu z 14. októbra 2020, ktoré dáva osobám pri výkone športu výnimku z povinnosti nosiť rúško.

Stále platí, že môžeme behať najviac šiesti bežci, prípadne členovia jednej domácnosti pokope? 

Áno, aj toto pravidlo naďalej platí.

V akom prípade môžem ísť vyvenčiť psa viac ako 100 metrov od domu?

Venčenie psa je dovolené iba do 100 metrov od miesta pobytu. Nemusí však byť vylúčené, že budete psa venčiť počas pobytu v prírode, v extraviláne obce.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?