27. januára 2019

Psychológovia, ktorí uznávajú teórie Sigmunda Freuda, sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že naše základné postoje k životu sú do značnej miery nemenné od našich 5 rokov. Pokiaľ ich zmeniť chceme, tak si to vyžaduje intenzívne úsilie.

Historici Neil Howe a William Strauss vzali toto tvrdenie a vyvodili zrejmý záver. Ak sa naše postoje formujú v ranom detstve, tak tu zohráva veľkú úlohu obdobie, v ktorom sme sa narodili.

Howe a Strauss si myslia, že druhou formovacou fázou prechádzame v ranej dospelosti. Výzvy, ktorým čelíme v tomto období získavania nezávislosti, určujú náš prístup k životu. Tieto poznatky znamenajú, že môžeme populáciu rozdeliť na generačné kohorty, z čoho každá trvá zhruba 20 rokov. Generácia sa skladá z ľudí, ktorí sa narodili a dospeli v rovnakom bode minulosti. Mali tak podobné skúsenosti, a teda sa prikláňali k podobným postojom.

Prečo majú mileniáli v práci duševné problémy?
Lenivosť a depresia sú rozdielne veci

Howe tieto poznatky ilustroval v roku 2016 na Strategic Investment Conference touto karikatúrou: (Myslím, že by sme k tomu mali pridať  ilustráciu páru, ktorý si píše textové správy: „Poďme to najskôr povedať online priateľom.“)

Stredoškolské lásky a ich prístup k 1. spoločnému sexu. Zľava: 50. roky: Poďme sa najskôr zosobášiť. 70. roky: Poďme sa najskôr zhuliť. 90. roky: Poďme sa najskôr nechať otestovať. Foto: Forbes.com/Neil Howe

Áno, je to úsmevné, ale i pravdivé. Mladá láska nadobudla postupom dekád rôzne formy. To isté platí však i pre ďalšie aspekty života.

Štyri generačné archetypy: Hrdinovia, Umelci, Proroci a Nomádi

Vo svojej knihe The Fourth Turning Howe a Strauss identifikovali štvoricu generačných archetypov. Ide o Hrdinu, Umelca, Proroka a Nomáda. Každý z nich sa skladá z ľudí, ktorí sa narodili v 20-ročných periódach. Keď každá z týchto generácií dosiahne koniec 80-ročnej životnosti, tak sa celý cyklus zopakuje. Každá generácia prechádza detstvom, mladou dospelosťou, stredným vekom a starnutím. Ľudia dominujú v období od 40 do 60 rokov a následne preberá žezlo ďalšia generácia. Podľa schémy Howea a Straussa ide pri tejto zmene o takzvané „otočenie“. Každé štvrté je sprevádzané veľkou krízou.

Mileniáli, pozor. Tieto 4 zvyky by ste mali uplatniť v zamestnaní

Na celý tento proces sa ale treba pozerať pozdĺž kontinua. Ľudia, ktorí sa narodili na začiatku, alebo na konci generácie, majú niektoré aspekty z tej predchádzajúcej, alebo nasledujúcej.

Hrdinovia sú obyčajne vychovávaní ochranárskymi rodičmi. Dospelosť dosahujú v čase veľkej krízy. Howe ich nazýva hrdinami, pretože riešia túto krízu a úspech, alebo neúspech definuje zvyšok ich životov. Po kríze sa v strednom veku naďalej zameriavajú na riešenie veľkých problémov. V starobe majú tendenciu duchovne precitnúť, a to keď sledujú, ako mladšie generácie pracujú na kultúrnych prevratoch. Ľudia z generácie G.I., ktorí bojovali v druhej svetovej vojne, sú najčastejším príkladom hrdinského archetypu.

Umelci sú deťmi hrdinov, narodili sa pred krízou a počas nej. Nie sú ale dostatočne starí na to, aby aktívne riešili tieto problémy. V detstve ich rodičia veľmi ochraňujú. Z umelcov sa stávajú mladí dospelí, ktorí majú v období po kríze averziu voči riziku. Za najlepšiu cestu k úspechu považujú zhodu. Rozvíjajú a zdokonaľujú inovácie, ktoré sa objavili počas krízy. Umelci zažívajú rovnaké kultúrne prebudenie ako hrdinovia, no už v strednom veku. Príkladom umelcov sú dnešní dôchodcovia z „Tichej generácie“, ktorí si 2. svetovú vojnu síce pamätajú, no boli príliš mladí na to, aby do nej akokoľvek zasiahli.

Proroci zažívajú detstvo v období po kríze. Keďže nevideli skutočnú krízu, tak často vytvárajú kultúrne prevraty počas mladej dospelosti. V strednom veku ako rodičia moralizujú a sú posadnutí hodnotami. Keď vstúpia do obdobia staroby, tak položia základy pre ďalšiu krízu. Povojnová generácia Baby Boomers je poslednou aktuálnou generáciou prorokov.

Nomádi sú štvrtým, a teda posledným archetypom. Detstvo prežívajú v období „precitnutia“ kultúrneho chaosu. Na rozdiel od chránených prorokov vyrastajú pod minimálnym dohľadom a vedením. V ranom veku sa učia, aby nedôverovali základným inštitúciám spoločnosti. Do dospelosti vstupujú ako individualistickí pragmatici. Najnovšími nomádmi sú ľudia z Generácie X.

Mileniáli sú novou generáciou hrdinov

Po nomádskom archetype sa cyklus opakuje s ďalšou generáciou. Mileniáli (ľudia narodení od roku 1982 do roku 2004) sa začínajú v kultúre zakoreňovať. Čo sa počtov týka, tak táto generácia je veľká. Jej členovia napĺňajú školy, univerzity a prichádzajú s novými technológiami. Pokiaľ sa vzorec zachová, tak budú čeliť veľkej kríze. Tá ovplyvní zvyšok ich životov rovnako ako druhá svetová vojna generáciu G.I.

Nepôjde len o krátke obdobie. Hovoríme tu o existenčnej kríze, počas ktorej skolabujú tie najsilnejšie inštitúcie spoločnosti a ohrozené bude národné prežitie. Táto kríza môže byť ekonomická, kultúrna, náboženská, vojenská alebo akákoľvek iná.

Podľa časovej osi Neila Howea sme v súčasnosti asi v polovici štvrtého otočenia. Zostávať by nám tak do krízy malo ešte desať rokov. A možno nie. Čoskoro na to, zrejme, sami prídeme.

Hlavné foto: Unsplash/Priscilla Du Preez

Prispievateľ John Mauldin píše pre Forbes.com o ekonomike.