18. februára 2021

Dajú sa riadiť projekty v Spojenom kráľovstve počas brexitu? Alebo na opačnom konci zemegule v čase zúriacej pandémie koronavírusu? A čo projekty v „rodnej“ krajine? Aj o týchto témach sa Forbes rozprával s Erikom Vicenom, zástupcom generálneho riaditeľa pre obchod v skupine PPA Controll. Tá sa zameriava na dodávky energií a inžinierske služby a firmu spolu s jej dcérskymi spoločnosťami väčšinovo vlastní známy podnikateľ Karol Pavlů. V roku 2019 sa umiestnila aj vo Forbes rebríčku Najväčších rodinných firiem.  

Ako sa skupina PPA Controll vyrovnala s aktuálnou situáciou? 

Pri odpovedi na túto otázku sa musíme vrátiť v čase, až na začiatok roka 2020. Pandémia nám život výrazne skomplikovala, boli sme, zrejme ako všetci, nútení prejsť do operatívneho riadenia a rovnako tak sme sa museli naučiť operatívne zvládať aj naše zákazky. Keďže naše projekty trvajú obyčajne dva či tri roky a naša ekonomická situácia z predchádzajúceho obdobia bola dobrá, začiatok krízy sme znášali ľahšie. Jej vplyv na nás, našťastie, nie je až taký dramatický.

Na druhej strane, pandémia priniesla do mnohých odvetví aj príležitosti. Bol to aj váš prípad? 

Naša skupina pôsobí nielen na slovenskom, ale aj na celosvetovom trhu. Pri realizácii zahraničných projektov sme sa borili s viacerými problémami. Napríklad s ich pozastavením, pretože sa nedalo vycestovať. Museli sme sa prispôsobiť pandemickým opatreniam v krajinách, kde realizujeme naše súčasné zákazky.

Reklama

Dostali sme však nové príležitosti na domácom trhu, keďže zahraniční dodávatelia mali rovnaké problémy na Slovensku ako my vonku. Vo všeobecnosti je zatiaľ ťažké zhodnotiť, či nám táto situácia viac dala alebo vzala, keďže každý projekt je iný a vyžaduje si iné opatrenia. Tie, ktoré prijala naša firma, mali účinok, postoj zamestnancov a napĺňanie požadovaných kritérií nám pomohli situáciu zvládnuť veľmi dobre.

Po pandémii prišla ďalšia komplikácia

Jedným z projektov, ktoré vaša dcérska spoločnosť PPA Energo zastrešuje, je budovanie modernej spaľovne Rookery vo Veľkej Británii. Čo je vašou úlohou? 

Pracujeme tam na budovaní spaľovne, v ktorej sa bude komunálny odpad energeticky zhodnocovať výrobou tepelnej a elektrickej energie. Zastrešujeme dve časti projektu – prvá sa týkala spracovania projektovej dokumentácie a druhá je samotná dodávka elektrozariadení a ich montáž.

Realizačná časť projektu v Rookery sa začala s príchodom pandémie, čo to znamenalo pre vašich zamestnancov? 

Projektová časť sa začala niekoľko mesiacov pred pandémiou a vždy sa robí na diaľku, takže táto fáza ohrozená nebola. S príchodom ochorenia Covid-19 nastal chaos. Na projekte sa začalo pracovať s miernym oneskorením, ale nakoniec sa rozbehol. Keďže letecká doprava bola pozastavená, naši zamestnanci boli nútení sa na začatie realizačnej časti presunúť autami.

Po príchode bolo potrebné zvládnuť množstvo nových bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré boli trocha odlišné ako u nás. Všetky tieto počiatočné prekážky sa podarilo zvládnuť a úspešne sa začalo na projekte pracovať.

V Spojenom kráľovstve navyše nastala na pozadí pandémie ďalšia špecifická situácia – brexit. 

Tento pojem pre nás nebol neznámy, v projekte sme preto uvažovali aj s prechodným obdobím brexitu, v ktorom sa na projekty určitého charakteru uplatňujú výnimky zo všeobecných pravidiel. Sem spadá aj náš projekt, preto na nás brexit nemal žiadny dosah. Musíme len správne dokladovať, na akom projekte naši zamestnanci pracujú. Je to legislatívna záležitosť, nič komplikované.

Je pre vás Spojené kráľovstvo stále atraktívne? 

Určite áno. Táto krajina bola pre nás vždy zaujímavá a okolnosti na tom nič nemenia. Realizovali sme tu už niekoľko projektov.

Nadnárodné zmluvy a pandémia

Niekedy je možné využiť štatút zásahu vyššej moci. Sú takéto situácie vo vašom prípade bežne zmluvne ošetrené? 

To závisí od zákazky. Na Slovensku máme v Obchodnom zákonníku zadefinovaný pojem vyššia moc. Situáciu, aká nastala napríklad v Británii, pomenovali ako nehodu biologického charakteru. Vysvetlenie je rôzne, v zmluvách to býva ošetrené a zákonmi štandardne pokryté.

To, kde nastáva problém, je interpretácia zákonov či jednotlivých zmlúv, ktorá sa líši od krajiny ku krajine. Konkrétne v Británii, ktorá v tom období bola ešte krajinou Európskej únie, sa projekt zabrzdil a mohli sme vykonávať len určité činnosti.

Plánujete podobné projekty realizovať aj na iných zahraničných trhoch? 

Podobné technologické projekty, ktoré sa spájajú s naším základným biznisom, realizujeme dnes napríklad aj v Latinskej Amerike. Sme však aj dodávateľom elektrosystémov a na tieto zákazky sa chceme zameriavať aj do budúcnosti. 

Venezuelská elektráreň Planta Centro, na ktorej obnove sa podieľala aj slovenská skupina PPA Controll. Foto: archív PPA Controll

Pôsobíte na viacerých zákazkách v krajinách Južnej Ameriky. Ako sa zavádzajú procesy v takýchto projektoch na diaľku?

Či už sa pozrieme na Kubu, alebo Venezuelu, kde pôsobíme, v princípe sa fungovanie v týchto štátoch nelíši od toho u nás. Súčasťou tamojšieho priemyslu sme už takmer dve dekády. Na trh sa nám podarilo dostať aj preto, že množstvo firiem v týchto krajinách využíva technológiu, ktorú dodávali ešte fabriky z bývalého Československa.

Reklama

Postup je však rovnaký, musíme urobiť niekoľko ponúk, niektoré tendre vyhráme, niektoré nie. Naša úspešnosť je porovnateľná v Latinskej Amerike aj v Európe. Náročnejšia je logistika. Iné je cestovať po Európe a iné robiť projekty za oceánom.

Pri ktorých projektoch ste počas pandémie narazili na najväčšie problémy? 

Každý projekt je iný a svoje zohráva aj fakt, či ide o prácu na Slovensku, alebo v zahraničí. Okrem nášho základného zamerania sa venujeme v rámci jednej z našich dcérskych spoločností PPA Power DS aj outsourcingu dodávok elektrickej energie a podobným servisom. V tomto odvetví sme zaznamenali prepad zo dňa na deň. Fabriky sa odstavili a spotreba elektrickej energie dramaticky klesla o niekoľko desiatok percent. Bol to však len prípad domáceho trhu.

Pri iných slovenských projektoch sme situáciu zvládli, pretože sme vedeli, čo sa deje a aké opatrenia prijíma vláda. Na začiatku sme mali trochu problém obstarať rúška a základné dezinfekčné potreby. Nezostávalo nám iné, len sa naučiť žiť v dennej operatíve. Čo sa týka medzinárodných projektov, k tomu všetkému, čo riešime na Slovensku, musíme pridať aj špecifické pandemické opatrenia krajiny, kde projekt realizujeme. Pri zahraničných projektoch teda nastalo o niečo viac problémov.

Aké napríklad? 

Prvým bolo prijatie hygienických opatrení nielen danej krajiny, ale aj daného projektu, keďže každý jeden si vyžadoval trochu iné nastavenie. Najväčší problém bol s cestovaním. Väčšinou však bolo možné uplatniť na tieto projekty „vyššiu moc“.

Keď to len trochu ide, procesy, napríklad projekčnú fázu, realizujeme na diaľku, prostredníctvom videokonferencií robíme supervising a montáže už vykonávajú domáci ľudia.

Niektoré projekty ste, zrejme, museli úplne zastaviť. Viete vyčísliť, čo to pre vás znamenalo? 

Všetky projekty sme museli jednoznačne posunúť. Nemáme presne vyčíslené, akú stratu nám to spôsobilo, nestalo sa však, že by sme o nejaké zákazky prišli alebo že by sa úplne zrušili.

Domáce príležitosti a plánovaná expanzia

Nezačali ste sa obzerať po expanzii na opačný koniec sveta, napríklad do Ázie? 

Už aj v tejto časti sveta máme prvé lastovičky. Môžeme sa pochváliť vlastnými výrobkami po celom svete. Dcérska spoločnosť PPA Energo vyrába rozvádzače, ktoré sa distribuujú do rôznych projektov vo viacerých, nielen ázijských krajinách a, samozrejme, sa pozeráme aj na iné trhy.

Na Slovensku aktuálne pracujete na projekte teplárne cukrovaru v Seredi. V akom ste štádiu? 

Časový horizont tohto projektu predstavuje necelé dva roky. Ukončenie je naplánované na september tohto roku, aktuálne prebiehajú projekčné a stavebné práce. Treba si uvedomiť, že ide o EPC projekt, kde v podstate budujeme celý nový tepelný zdroj. Prvá fáza je spracovanie detailnej projektovej dokumentácie, na základe ktorej sa dodajú jednotlivé časti diela. Samotná montáž a spúšťanie je tretia fáza, dnes sme v prvej.

Myslíte si, že tento termín stihnete? 

Termín je pevne daný a robíme všetko preto, aby sme ho dodržali. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by to malo byť inak.

Aká bola v tomto prípade výška investície? 

O našich investíciách hovoriť nemôžem, investor však výšku svojho vkladu prezradil a ide o sumu sedem miliónov eur.

PPA Energo uspelo aj v tendri projektu ITER. Jeho cieľom je vybudovať najväčší fúzny reaktor, aký kedy
ľudstvo vytvorilo.

V súvislosti s ukončením ťažby uhlia na Slovensku sa postupne otvára debata o modernizácii rôznych tepelných zdrojov viacerých spoločností. Máte v hľadáčiku ďalšie slovenské firmy, ktoré by chceli už čoskoro ísť podobným smerom? 

Samozrejme. V hľadáčiku máme niekoľko projektov, ktoré pochádzajú z oblasti veľkých energetických podnikov. Tie sa budú musieť čoskoro vyrovnať s legislatívou, ktorá nariaďuje znižovanie emisií CO2. Patria sem veľké výrobné fabriky, teplárne, výrobcovia energií. Presne týchto klientov vyhľadávame a pracujeme s nimi.

Treba si však uvedomiť, že celý proces je na začiatku. Zákazníci rešpektujú legislatívnu požiadavku na znižovanie emisií, ale významnú rolu hrá aj ekonomický rozmer a rozvoj zákazníkov. Niektorí sa totiž rozhodnú ísť radšej cestou utlmovania výroby, alebo ju presunú do inej krajiny. Naše projekty závisia presne od týchto faktorov.

Kde teda vidíte ešte priestor na rozširovanie? 

Celý „balík“ spomínaných projektov je len na začiatku, čo otvára príležitosť prísť na trh s novými technológiami. Vidíme dve oblasti uplatnenia: samostatné zákazky na zavádzanie nových technológií a technologické rozšírenie a modernizáciu existujúcich projektov, na ktorých dnes dokážeme pracovať.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?