2. októbra 2020

Kto sa mi môže pozrieť do e-mailovej schránky v prípade mojej smrti a kto môže zrušiť môj profil na Facebooku? Prípadne koho majetkom sa stanú moje umelecké fotografie, ktoré zverejním na Instagrame? To sú otázky, ktoré by sme mali vyriešiť skôr ako bude neskoro a Forbes vám na ne prináša odpovede od Štěpána Štarhu, partnera advokátskej kancelárie Havel & Partners. 

1. Vzťahuje sa na elektronickú komunikáciu listové tajomstvo aj po smrti? 

Áno, elektronická komunikácia je chránená aj po smrti. Z povahy obsahu komunikácie však môžu vyplývať výnimky. O sprístupnení môže v konečnom dôsledku rozhodovať až súd,“ vysvetľuje Štarha. 

2. Akým spôsobom vieme dopredu vyriešiť, kto sa nám môže pozrieť do e-mailovej schránky či do profilu na sociálnej sieti? 

Ako upozorňuje Štarha, účty na sociálnych sieťach alebo e-maily často obsahujú údaje, ktoré môžu byť nevyhnutné napríklad na účely vysporiadania dedičstva, úspešného pokračovania fungovania spoločnosti či iné dôležité údaje, ku ktorým nemajú iní prístup. 

Umenie dohody. Naučte sa, ako ho zvládnuť, aj keď ste tvrdohlavý

Preto je vhodné dopredu nastaviť správu účtu v prípade smrti. Okrem toho sa dá nakladanie s vašimi elektronickými schránkami upraviť aj v závete, navyše je tiež vhodné zanechať prístupové údaje k účtom a uľahčiť tak osobám prístup k nim.

Reklama

Závet je možné spísať u notára, ale tiež napríklad vlastnoručne alebo za prítomnosti dvoch osôb, ktoré pravosť závetu osvedčia podpismi. Jednoduchším spôsobom, ktorý však čiastočne obchádza dedičské konanie, je poskytnutie prihlasovacích údajov osobe, ktorej chcete správu vašich účtov po smrti zveriť. 

3. Ak tieto náležitosti neošetríme vopred, kto má zo zákona právo čítať po smrti naše e-maily, prípadne nám zmazať profily na sociálnych sieťach? 

Napriek tomu, že žijeme v dobe digitálnej, slovenské ani európske právo tieto otázky priamo nerieši. „Vzhľadom na absenciu relevantnej právnej úpravy sa preto primárne uplatnia podmienky jednotlivých poskytovateľov sociálnych sietí a e-mailových schránok,“ hovorí partner advokátskej kancelárie. Napríklad Facebook tento prípad priamo upravuje v nastaveniach, kde si užívatelia môžu pridať takzvaný „Legacy contact“, teda osobu, ktorá po smrti môže spravovať daný účet. 

Jednou z možností je požiadať o prístup aj súd, ten však takejto žiadosti nemusí vyhovieť. 

Vybudujte si značku a dostaňte sa do povedomia.
Tipy, vďaka ktorým porazíte konkurenciu

Isté výhody má v tejto oblasti rodina, no každý poskytovateľ e-mailu alebo sociálne siete majú pre tieto prípady vlastné riešenia. Napríklad na zmazanie účtu zomretého Facebook požaduje scan alebo fotografiu úmrtného listu. Spoločnosť Google umožňuje podať žiadosť na odstránenie účtu zosnulého. Ak má však rodina prístupové údaje k účtu, môže ho jednoducho zmazať. Štarha však varuje, že „pri takomto postupe môže dôjsť k zásahu do osobnostný či autorských práv zosnulého.“

4. A čo cloudy? Ak nám po smrti zmažú profil na sociálnej sieti a e-mailovú schránku, mažú sa tieto údaje aj z cloudov?

Zmazanie profilu môže mať štandardne niekoľko stupňov. Poskytovatelia sociálnych sietí často účty a údaje v nich uložené uchovávajú po určitý čas aj po zmazaní profilu pre prípady, ak by mal užívateľ záujem svoj profil obnoviť.

Z hľadiska výmazu účtu však nie je rozdiel medzi uložením účtu na „klasických“ serveroch a cloude. „V prípade výmazu účtu by malo dôjsť k výmazu zo všetkých úložísk bez ohľadu na ich formu,“ vysvetľuje partner advokátskej kancelárie. 

5. Ako dlho po smrti zostanú naše konverzácie archivované na serveroch sociálnych sietí? 

Aj v tomto prípade platí, že čas archivácie našich konverzácií závisí od poskytovateľov služieb. V niektorých prípadoch sú to mesiace, v iných až roky. 

Potrebujete opäť naštartovať marketingové aktivity svojej firmy?
Odborník radí, na čo myslieť

6. Sociálnu sieť sme využívali aj na uverejňovanie našej umeleckej činnosti. Čo sa stane s autorskými právami napríklad na naše fotografie?  

Vo všeobecnosti majú autorské diela ochranu počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Majetkové autorské práva sú predmetom dedičského práva, a ak dedičia dedičstvo neodmietnu, prechádzajú práva na dedičov autora. Štarha však upozorňuje, že v prípade sociálnych sietí to nie je také jednoduché. „Zverejnením autorského diela na sociálnych sieťach však môže dôjsť k udeleniu licencie sociálnej sieti na použitie diela. Licenčné podmienky spravidla upravujú pravidlá používania danej sociálnej siete,“ vysvetľuje s tým, že licencie po smrti autora zaniknúť nemusia a daná sociálna sieť tak môže naše umelecké dielo používať naďalej. 

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?