26. júla 2018

Slovenská komora architektov vo štvrtok 26. júla oznámila nominované diela architektonickej súťaže CE∙ZA∙AR 2018. Porota, ktorá sa skladá zo slovenských aj zahraničných odborníkov, vyberala z 85 prihlásených návrhov v šiestich kategóriách. Víťazi budú známi 4. októbra.

Cieľom ocenenia je podporiť kultúrnu hodnotu a kvalitu architektonických diel, ale aj kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej.

Ceny bytov v hlavnom meste ďalej stúpajú. Najviac ich nafukujú nové projekty

Ocenenie slovenskej komory architektov sa bude odovzdávať už 17. rok po sebe. Okrem šiestich kategórií bude udelené aj ocenenie „Cena verejnosti“a „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom. Forbes prináša prehľad nominovaných.

RODINNÉ DOMY

BYTOVÉ DOMY

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

OBNOVA A PRESTAVBA

INTERIÉR

EXTERIÉR

Kto rozhoduje o udelení cien CE∙ZA∙AR 2018

Reklama

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2018 náleží medzinárodnej odbornej porote v zložení:

Petr Hájek (architekt, Česká republika),

Peter Jurkovič (architekt, Slovenská republika),

Miriam Lišková (architektka, Slovenská republika),

Filipe Magalhães (architekt, Portugalsko),

Pavol Macho (umelecký sklár, Slovenská republika),

Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko),

Pavel Nasadil (architekt, Česká republika).

Hlavná foto: Ľubomír Peráček ml., Jozef Barinka