3. júna 2019

Výraz teambuilding nie je slovenským zamestnancom vôbec cudzí. Vo firmách sa totiž teší čoraz väčšej obľube, keďže zamestnávatelia si prajú, aby ich ľudia navzájom dobre vychádzali. 

Čo však tento výraz skutočne znamená? Lubo Tomko, CEO eventovej agentúry Extraordinary, ktorá sa špecializuje na rozvoj pracovných tímov, vysvetľuje: „To, že ľudia spolu trávia čas mimo pracoviska ešte neznamená, že pracujú na zlepšení tímovej práce. Teambuilding je aktivita, ktorej výsledok prináša úžitok zamestnancom a taktiež zamestnávateľovi.“

Spoliehate sa na teambuilding?
Pre tieto 4 dôvody môže zamestnancom skôr uškodiť

Pracovníci sa totiž vďaka nemu cítia oveľa schopnejšie, spokojnejšie a tiež prinášajú úžitok firme, v ktorej pracujú. A ak z neho profitujú obe strany, tak ho môžeme označiť za skutočne kvalitný.

Bezpečie, dôvera a istota

Dôležitosť teambuildingu netreba v žiadnom prípade podceňovať. Jeho hlavný dôvod je zreteľný a pochopiteľný, Tomko to pre Forbes.sk ozrejmuje hneď na niekoľkých praktických príkladoch zo života: „Zamestnanci sa potrebujú učiť a robiť veci na nečisto. Ak chcete podávať dobré výkony na kurte, musíte si svoje „odmakať“ v posilňovni. Dobrí rečníci si odrozprávali svoje pred zrkadlom a skvelí hudobníci si to vydreli v skúšobni.“

Tému teambuildingu sme otvorili s CEO agentúry Extraordinary Lubom Tomkom (vľavo) a psychológom Martinom Milerom (vpravo).
Tému teambuildingu sme otvorili s CEO agentúry Extraordinary Lubom Tomkom (vľavo) a psychológom Martinom Milerom (vpravo). Foto: archív L. T. a M. M.

Zamestnanci tak na akciách, akými sú firemné teambuildingy, potrebujú získať pocit bezpečia, dôvery a istoty. Musia si uvedomiť, že učiť sa hoci za cenu chýb, je absolútne v poriadku. Aj napriek tomu sú to totiž stále kroky smerom vpred.

Teambuilding si môže firma nastaviť tak, že jeho cieľom bude skutočne čokoľvek. Tomko však menuje tie, s ktorými sa v rámci svojej práce stretáva najčastejšie:

 • vyššia angažovanosť alebo motivácia zamestnancov,
 • inovatívne myslenie,
 • efektívnejšia komunikácia,
 • kvalitnejšie tímové rozhodovanie,
 • riešenie problémov,
 • tímová dynamika,
 • zlepšovanie procesov.

Netreba zabúdať ani na to, aby sa z teambuildingu nestala taká udalosť, ktorá sa roky nemení, a teda zamestnancom ani nič nové neprináša. Aj v tejto oblasti totiž existujú aktuálne trendy. Podľa Tomkových slov je veľkým hitom napríklad virtuálna realita. „Svet technológií ovládol i túto sféru. Stúpa však záujem o aktivity, pri ktorých ľudia robia niečo fyzicky, vlastnými rukami,“ vraví pre Forbes.sk.

Postaviť efektívny tím je veľká veda.
Pomôže vám pár zásad od skúsenej slovenskej personalistky

Pri príprave kvalitného teambuildingu nezáleží na mieste a ani ročnom období. Môže sa pokojne odohrávať v tom najkrajšom prostredí, v akom sa kedy zamestnanci ocitli, no zároveň im kolektívne aktivity nemusia dať vôbec nič.

Tomko vraví, že ľudia chodia na tieto firemné akcie, pretože ich berú ako príležitosť naučiť sa niečo nové a ako možnosť rozvíjať pracovné vzťahy. „Pri príprave kvalitnej aktivity treba mať dobrý prehľad o tom, čo chce dosiahnuť firma a čo potrebujú zamestnanci,“ približuje pre Forbes.sk.

Problém môžu mať introverti

Niekedy býva problémom teambuildingov účasť zamestnancov. Mnohí tieto aktivity odmietajú, pretože sa cítia nekomfortne až „trápne“. Tomko v takomto prípade odporúča vytvoriť bezpečné prostredie, kde robiť chyby, prípade vyzerať smiešne, je úplne v poriadku.

Existuje ale celá skupina zamestnancov, ktorá by mohla mať s teambuildingom problém z úplne iného dôvodu. Ide o introvertov. „Vo všeobecnosti sú to ľudia, ktorí menej komunikujú s okolím. Ľudovo povedané – robia si svoje, a až tak, že sa ani nezapájajú do diskusií alebo debát. Na druhej strane však nechcú byť izolovaní,“ vysvetľuje Martin Miler, ktorý pracuje ako psychológ, kouč a mentor vo firme Ars Viae.

Vzápätí dodáva, že v dnešnej dobe, ktorá je zameraná práve na extrovertov a na fakt, že sa treba vedieť presadiť, majú introverti často pocit, že pre svoje okolie nie sú dosť dobrí, čo ale nezodpovedá skutočnosti. Ich sila síce nespočíva v akomsi predvádzaní sa, no často práve oni vytvoria celý obsah, ktorí vedia extroverti bez problémov odprezentovať.

Takí zamestnanci teda často vnútorne premýšľajú, majú dobré nápady, ale je pre nich prirodzené nebyť veľmi na očiach. Miler preto hovorí, že je dobré, ak manažér pozná povahu ľudí vo svojom tíme. Ako teda introvertných zamestnancov správne začleniť do kolektívnej akcie, akou je teambuilding? „Bolo by fajn, ak by mal takýto človek sebe primerané miesto. Kolegom musí vedieť povedať, že nebude ten, kto odprezentuje výstupy pred skupinou, ale ten, kto bude pracovať v pozadí,“ upresňuje Miler pre Forbes.sk. Komunikácia je pre týchto ľudí skrátka jednoduchšia v menšom kolektíve.

Zamestnancov tak možno rozdeliť v rámci teambuildingu do viacerých skupín, napríklad podľa oddelení. Skúsenosť s tým má aj Tomko. „Nemusia to byť jednorazové aktivity, sústrediť sa dá na tie dlhodobejšie, kde si jednotlivé tímy zlepšujú špecifické zručnosti,“ opisuje. Následne sa môžu všetky oddelenia stretnúť raz ročne na spoločnom teambuildingu celej firmy. Počas neho sa dá zamerať na komunikáciu medzi jednotlivými oddeleniami a ďalšie ciele, ktoré sa týkajú celej spoločnosti.

Tu je 6 tipov od Luba Tomka, ako usporiadať kvalitný teambuilding:

 1. Spoznajte potreby, ciele a strachy zamestnancov. Čo sa chcú naučiť? V čom sa túžia zlepšiť? Koho potrebujú viac spoznať?
 2. Zistite, čo chcete vo firme teambuildingom dosiahnuť. Čo prinesie hodnotu? V akom smere? Ako sa to dá zmerať?
 3. Spojte predchádzajúce dve veci do jedného cieľa a začnite plánovať. Aké aktivity by mohli dosiahnuť vaše ciele a tiež ciele zamestnancov?
 4. Zapojte do aktivít emócie i užitočnosť. Je zvolená aktivita spojením týchto dvoch faktorov?
 5. Navrhnite metodiku, ako zmerať účinok vplyvu teambuildingu na zamestnancov a firmu.
 6. Ak je to možné, tak do aktivity zapojte všetky zmysly. Čuch a hmat dokážu ľudí ovplyvňovať rovnako silno ako zvyšné zmysly.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk