4. decembra 2017

Je mylné domnievať sa, že muži a ženy sú rovnakí, lebo nie sú. Každé z pohlaví ma svoje vlastné kvality, ktoré ho robia jedinečným. Vďaka svojim odlišnostiam vieme dosiahnuť symbiózu i vytúžené ciele, a to nielen v súkromí ale aj v práci či biznise.

Dôležitým aspektom nie je sústrediť sa na to, ako sa správa náš náprotivok, ale kľúčom k úspechu je v prvom rade ponorenie sa do svojho vlastného vnútra a porozumenie sebe samému. V tomto seba objavovaní majú naše telá nedoceniteľnú úlohu, lebo nám dokážu priblížiť náš vnútorný svet, naše emócie, dokážu nám sprostredkovať a ukázať, čo sa s nami v skutočnosti deje. Vďaka práci na našej reči tela vieme spoznať rôzne biochemické procesy, ktoré nás ovládajú a vieme si logicky uvedomiť, čo nám bráni v osobnom a profesijnom rozvoji.

Povedzme si teda niečo viac o typicky mužskej a typicky ženskej reči tela. V čom spočívajú odlišnosti a ako ich môžeme pozitívne využiť v našich každodenných životoch?

Neviem, či ste sa už stretli s Miladou, 35-ročnou manažérkou, ktorej typický prejav počas porád s vyšším manažmentom je vysoký hlas a krik. Keď sa dostane do konfliktu pôsobí roztržito, ak má možnosť, tak pobehuje po miestnosti. Už roky sa čuduje, prečo ju považujú za „hysterku“ a nechápe, prečo boli povýšení traja jej mužskí kolegovia, ktorí ani zďaleka nemali toľko všímavosti, koľko má ona. Nechápe prečo má jej šéf obavy, že by nezvládla väčší tím, viac zodpovednosti, väčšie úlohy, prečo má pocit, že na to nemá dosť „sily“.

Buďte presvedčiví. Pomôže vám týchto 13 trikov

Reklama

Opomeňme na chvíľu Miladinho šéfa aj jej kolegov a pozrime sa na jej vlastné správanie a jej reč tela. Aby sme v celej hĺbke pochopili, čo nám jej neverbálna komunikácia hovorí, musíme si uvedomiť, aké rozdiely existujú v typicky mužských a typicky ženských prejavoch.

Rozprávame tu totiž o pozitívnych predsudkoch, že samotné mužské telo nesie kvalitu sily, vplyvu, dominancie a ženy prinášajú krehkosť a jemnocit. Telo muža: jeho tvar, veľkosť a sila sú prirodzene vnímané dominantnejšie než a priori menšie telá žien, ktoré sú spájané skôr s kvalitami emocionality a empatie.

8 trikov, ako vyzerať sebavedomo, hoci sa tak vôbec necítite

Pokiaľ sa bavíme o sile, vnímame váhu tela. Typicky mužská váha tela je „ťažká“, teda je to tá sila, ktorá je spojená so smerom „dole“ a s centrom gravitácie. Oproti tomu váha žien je preferenčne „ľahká“ so smerom „hore“ a spojená s centrom levitácie, ktoré sa nachádza okolo hrudníka a súvisí so schopnosťou napájania sa na duchovný rozmer a hodnoty.

Avšak, tu nejde len o nejaký stereotyp o „zakorenených racionálnych mužoch“ a „poletujúcich emocionálnych ženách“ (samozrejme tieto rozdiely nehovoria nič o tom, že muži nemôžu byť slabí a krehkí ani o tom, že neexistujú arogantné či chladne kalkulujúce ženy). Poznanie inakostí a rozdielov v reči našich tiel nám v prvom rade odhaľuje, aké sú tieto kvality a kde sa nachádzajú. A to tak, aby sme si ich mohli plne uvedomiť a ďalej s nimi pracovať.

Použiť hlas smerom dole

Často sa stáva, že žena, ktorá chce ukázať svoju silu alebo zvýšiť svoj vplyv, pridá na intenzite, teda použije ťažkú váhu – ibaže smerom „hore“. Enormné úsilie takej ženy väčšinou vyjde úplne nazmar, lebo okolie nevníma ani silu ani vyrovnanosť, ale zväčša počuje len krik a jačanie. V tomto prípade totiž silná váha v hlase a tlak vyvíjaný na hlas, ktorý smeruje „hore“ robí z takých žien rovnako ako z Milady „emocionálne nestabilné hysterky“. Ak chce Milada skutočne zvýšiť svoj vplyv na okolie, musí sa naučiť používať ťažkú váhu smerom „dole“. Takpovediac si potrebuje vedieť dupnúť a stáť za svojím postojom. Určite pomôže, ak sa pri poradách, konfliktoch a v rôznych vypätých situáciách naučí používať hlboký hlas, teda naučí sa posadiť svoj hlas nižšie.

Vo všeobecnosti je dobré zapamätať si, že ak chceme ukázať silu, potrebujeme sa napojiť na centrum gravitácie. Oprieť sa o svoj silný postoj, o pevnú chôdzu, používať gestá, ktoré majú váhu a ukazujú náš vplyv na okolie. Určite to však chce tréning.

Dievčatá za prejavy výbojnosti často karháme. Foto: Pixabay

Zároveň ako ženy tak aj muži, môžu mať problém či úplne stratiť spojenie s centrom gravitácie alebo, naopak, s centrom levitácie. Často je to spôsobené nedostatkom vzorov, kultúrou, v ktorej žijeme, našou výchovou, predsudkami, keď karháme dievčatá za prejavy výbojnosti a chlapcov okrikujeme pri prejavoch emocionality. Aby bol človek schopný zmeniť tieto vzorce, potrebuje si v prvom rade všimnúť sám seba a to, ako sa správa v jednotlivých situáciách, čo robí jeho telo a ako na to reaguje jeho myseľ.

Vyskúšajte cvičenia

Sila aj emocionalita sa dajú rozvinúť. Existujú na to viaceré zaujímavé cvičenia. Môže ísť o jednoduché techniky, keď sa človek pustí do dupania, kopania až po dýchanie smerom „dole“ do panvového dna. Naopak pre rozvoj centra levitácie sa uplatňuje meditovanie, relaxačné cvičenia a tanec. Ani jedno z týchto cvičení nepotlačí prirodzenú citlivosť či náladovosť cyklických žien, avšak, pomôže im objaviť vo svojej krehkosti vlastnú silu a docieliť tak jedinečný prejav vplyvu.

Autorka Monika Stehlíková je odborníčka na neverbálnu komunikáciu, ktorá stojí za značkou BodyTalks a metodikou vedomej reči tela.