25. februára 2020

Súťaž na prvý bytový súbor s nájomnými bytmi na Terchovskej ulici v bratislavskom Ružinove má víťaza. Odborná porota vybrala v architektonickej súťaži projekt ateliéru The Büro. Ten počíta s 82 novými nájomnými bytmi postavenými na doteraz nevyužívanom mestskom pozemku.

Do súťaže vyhlásenej hlavným mestom Bratislava, Generálnym investorom Bratislavy a Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) bolo prijatých 76 architektonických návrhov zo Slovenska, z Rakúska a Česka.

Súčasťou zadania bolo, aby návrh rešpektoval dané prostredie v nadväznosti na jestvujúcu urbánnu štruktúru, hlavné uzly územia, dopravné napojenie. „Od návrhov sa predpokladali konštrukčná jednoduchosť, efektívnosť a racionalita dispozičného riešenia, teda pomer obytných plôch bytov k ostatným plochám. V urbanisticko-architektonickej súťaži porota siedmich architektov zo Slovenska a Českej republiky vybrala najvhodnejší návrh,“ uviedol MIB.

Ceny bytov sa budú zvyšovať na celom Slovensku.
Podľa analytika najmä tých dvojizbových

Zadanie na bytový súbor počítalo minimálne s 80 bytmi, a to jedno-, dvoj- a trojizbovými, z ktorých každé budú mať približne tretinové zastúpenie. V bytovom súbore budú tiež priestory pre občiansku vybavenosť a zdieľané služby, o využití ktorých môžu rozhodnúť v participatívnom procese aj obyvatelia okolia budúcej bytovky.

Pri výstavbe bytového domu sa v zadaní počíta s jedným parkovacím miestom pre každý nový byt. Zároveň pre ľudí, ktorí bývajú v okolí, vďaka výstavbe nového nájomného domu pribudne viac ako 30 parkovacích stojísk.

Plánujete kúpu bytu v Bratislave?
Čakanie môže vyjsť draho, ceny podľa analytika porastú

„Bytový súbor, ako ho navrhol víťaz The Büro, porota vyhodnotila ako víťazný najmä vďaka jeho vynikajúcemu urbanistickému riešeniu a citlivému začleneniu do územia. Pavlačový dom na strane hlučnej Galvániho ulice odtieni hluk a logicky doplní hmotu štvorpodlažných bytových domov južnejšie. Na druhej strane, objektmi s menšou mierkou nadväzuje na priľahlú zástavbu rodinných domov,“ povedal Peter Lényi z Útvaru súťaží MIB.

Spustenie výstavby v roku 2022

Porota tiež ocenila, že menšie objekty bytového domu sú komorné, veľmi kvalitne sú navrhnuté vnútorné dvory bytovky, ktoré sú zároveň prístupné aj pre ľudí z okolia. „Návrh počíta s veľkým množstvom zelene, a zároveň používa súčasný architektonický jazyk,“ podotkol Lényi. Po urbanisticko-architektonickej súťaži budú do víťazného návrhu v priebehu najbližších mesiacov zapracované pripomienky vyplývajúce z participácie s občanmi. Po príprave projektovej dokumentácie, ktorá môže trvať približne dva roky, by sa v roku 2022 mohla začať výstavba samotného bytového súboru.

Magistrát priznáva, že v otázke nájomného bývania má Bratislava veľký dlh a v rámci hlavných miest V4 je na tom najhoršie. Zo všetkých bytov v Bratislave (vyše 204 000) je podľa mesta zhruba len jedno percento, čo je asi 2300 bytov, nájomných, ktoré sú v priamej správe mesta alebo v správe či vo vlastníctve mestských častí. „Rozbehli sme všetky procesy tak, aby sme do konca volebného obdobia v roku 2022 mohli mať pripravených alebo rozpracovaných približne 1000 bytových jednotiek,“ uviedol minulý rok primátor Bratislavy Matúš Vallo. Mesto začalo okrem plánovania výstavby aj s procesom prípravy rekonštrukcie objektov vo svojom vlastníctve.

Vizualizácie:

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk