14. augusta 2018

Svoj prvý telefón majú ako šesťroční a na základnej škole dostávajú 21 eur mesačne. Najväčšia slovenská banka si v najnovšom prieskume posvietila na finančné správanie našich detí. Chlapci sú podľa neho v priemere bohatší ako dievčatá. 

Prieskum Slovenskej sporiteľne ukázal napríklad to, že chlapci majú viac peňazí ako dievčatá, čo podľa jej analytičky Lenky Buchlákovej súvisí s vyššími mzdami počas brigád. „Napríklad v priemyselných parkoch a podobne sú pre nich lepšie platené práce ako napríklad v administratíve, ktorá je doménou dievčat,“ hovorí Buchláková.

11-ročný Matúš vyrába vlastné mydlá. Ich predajom zarába peniaze na bratovu liečbu

To, koľko peňazí dostanú deti mesačne, závisí od viacerých faktorov, pričom najväčšiu rolu zohráva vek. „Medzi regiónmi a veľkosťou miesta bydliska nie sú výrazné rozdiely, i keď o niečo väčší príjem majú deti a ľudia na západe a vo väčších mestách,“ vysvetlila Buchláková.

No aj keď zväčša dostanú viac peňazí, minú ich skôr ako ich rovesníci z menších miest. V prieskume sporiteľne vyšlo, že naviac sporia deti z vidieka. O peniazoch sa zväčša rozprávajú s rodičmi, avšak každé ôsme dieťa túto oblasť nepreberá s nikým.

Prieskum banky sa zameriaval aj na to, kedy deti dostanú prvý mobil a ako trávia čas na internete. Ukázalo sa, že na prvom stupni má mobilný telefón 63 percent žiakov, na druhom stupni je to 95 % a na strednej škole takmer všetci.

Akí sú slovenskí mileniáli? Staršia generácia tvrdí, že sú leniví a skazení

O niečo skôr dostávajú deti mobily v Bratislavskom kraji a vo väčších mestách. 9 z 10 detí do 10 rokov trávi čas na sociálnych sieťach.

Využívanie sociálnych médií

Hlavná foto: Pexels