13. mája 2019

Butterfly Effect je vzdelávací program, ktorý vytvorili Sygic, Leaf, Pixel Federation a HubHub. Počas 5 mesiacov majú študenti možnosť pracovať na vývoji aplikácie alebo hry v multidisciplinárnom tíme, spoznať svoje silné stránky, mentora vo svojej špecializácii a získajú kouča na osobný rozvoj.

Keď sme v roku 2017 po dlhých diskusiách s Michalom Štenclom (Sygic), Braňom Kleskeňom (Leaf), Peťom Čerešníkom (HubHub) a Šimonom (Pixel Federation) prišli k názvu “Butterfly Effect” pre nový vzdelávací projekt, dúfali sme, že bude mať efekt mávnutia motýlích krídel. Hneď v začiatkoch sme dúfali, že netvoríme iba ďalší mimosystémový vzdelávací projekt, ale platformu, ktorej súčasťou budú viacerí aktéri.

V prvom rade sme projekt tvorili pre študentov, tam sme videli a cítili záujem o praktické vzdelávanie v tvorbe digitálnej aplikácie alebo hry. Nájsť študentov, ktorí si vedia vyčleniť 5 mesiacov bez zárobku a zaplatiť si za vzdelávanie bez garancie pracovného miesta na záver, je však neľahká úloha. Aj preto sme časovú náročnosť po prvom kole (rounde) zmenili na 22 hodín týždenne (na part-time). Bol to jeden z najlepších krokov pre naplnenie vízie šíriteľnosti projektu.

Firmy v druhom kole

Druhou skupinou, ktorá prejavila záujem o participáciu, sú firmy. V rámci roundu môžu zadávať výzvy, na ktorých študenti pracujú a ich mentori participujú na smerovaní realizácie projektu. Okrem výziev môžu posielať do programu svoje talenty, aby sa ako študenti stali súčasťou multidisciplinárnych tímov a učili sa tvoriť digitálny produkt od nápadu po minimum viable product (MVP), čiže prvú iteráciu produktu, pripravenú na otestovanie trhom. Inovatívne firmy, ktoré s nami v rôznych formách participovali, sú zakladajúci Sygic, potom Tatrabanka, HB Reavis a Curaprox. V nasledujúcom rounde sa tešíme na výzvy od nás z Pixel Federation aj od ďalšieho spoluzakladateľa – Leafu. Zároveň pracujeme na prepojení s verejným sektorom. Prepájanie jednotlivcov s firmami a verejným sektorom je jedným z efektov, v ktorý sme dúfali.

Treťou, pre mňa osobne najdôležitejšou skupinou, sú systémové vzdelávacie inštitúcie. Aj pri tvorbe celého konceptu sme vedeli, že netvoríme konkurenciu štandardnej ponuke vzdelávacieho systému, ale doplnok, priestor pre praktickú aplikáciu nadobudnutých vedomostí. Získať si dôveru a porozumieť vzájomným motiváciám, výzvam a možnostiam, ako si navzájom pomôcť si vyžadovalo čas a vôľu. Po dvoch rokoch sa dnes veľmi tešíme z toho, že sa dostávame do novej etapy.

Vysoké aj stredné školy

FIIT STU dlhodobo patrí medzi fakulty s najžiadanejšími absolventami na Slovensku. Dekanka Mária Bieliková má neľahkú úlohu udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu pri náročných finančných podmienkach a klesajúcom počte študentov, ktorí ostávajú po strednej škole študovať na Slovensku. V prvých rozhovoroch s nami bola opatrná. Obava z odlivu študentov, ktorí prerušia školu, aby 5 mesiacov pracovali v Butterfly Effect sa potvrdila hneď v prvom kole. Napriek tomu však Mária videla potenciálnu hodnotu a po lepšom spoznaní sa aktuálni študenti Butterfly Effect programu po prvýkrát môžu tešiť z toho, že za účasť na našom náročnom programe, dostanú aj kredity a nemusia prerušiť štúdium. Butterfly Effect je v princípe podobný priemyselnej stáži a do štandardnej ponuky bol zaradený v tomto semestri.

Startupy podporovali predtým, ako to bolo cool. Inkubátor STU chce vyrásť v inovačné centrum

Reklama

Zároveň vzhľadom na multidisciplinaritu nášho programu je pre nás dôležité, aby podobný postoj zaujali aj ostatné partnerské vysoké školy. Pre študentov je to ideálna situácia – prax si realizujú v intenzívnom programe pod mentoringovým dohľadom expertov z praxe. Firmy zároveň nie sú také zaťažené stážistami a zároveň si môžu v podmienkach Butterfly identifikovať potenciálne talenty a ďalej ich rozvíjať. Čo sa nám v rámci programu potvrdzuje, je, že my vieme študentov naučiť len zlomok, základy a následne hĺbku a šírku v danom odbore, to vie zabezpečiť najlepšie vysoká škola. Preto byť súčasťou štandardného kurikula ako odborná prax je najlogickejšia alternatíva.

Dôležitú rolu má však aj stredoškolské vzdelávanie. Mali sme zopár študentov aj zo stredných škôl. Niektorí nároky zvládali, pre iných to bola veľká výzva. Ďalší efekt mávnutia motýlích krídel vidíme na Strednej elektrotechnickej škole na Háalovej, kde firma Wezeo v partnerstve s inými organizáciami začala v tomto školskom roku prevádzkovať Open Lab. Po vzore Butterfly Effect programu vytvorili podobný systém ako súčasť štandardného kurikula školy s časovým fondom 7 hodín do týždňa. Študenti pracujú na vlastných projektoch pod vedením mentora z praxe. Je to výborná skúsenosť a pre nás jednak radosť, že program inšpiruje a šíri sa a taktiež veríme, že stredoškoláci tak budú lepšie pripravení pre štúdium na technologickej vysokej škole alebo v našom programe.

16-roční vývojári hier a programátori. Stredoškoláci sú súčasťou unikátneho projektu

Spolupráca so školami je pre nás kľúčová. Tešíme sa z doterajších úspechov a zároveň ich prijímame s pokorou. Jedným z našich cieľov je v rámci 3 rokov dokázať, že program je schopný byť finančne udržateľný a tam zatiaľ nie sme. Výziev je veľa, ale výsledky, ktoré vidíme, a efekt, ktorý program má na jednotlivcov a participujúce organizácie, je pozitívny. Preto dáva zmysel pokračovať a šíriť ho ďalej.

Signing out.

Autorka je spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti. V súčastnosti má na starosti riadenie rozvojových programov spoločnosti PIXEL FEDERATION. Jej druhou témou je riadenie aktivít Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projektov.