26. novembra 2019

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť pátral po ľuďoch zo štátnej správy, ktorí prispievajú k zlepšovaniu verejných služieb na Slovensku. V prvom ročníku Úradníckeho činu roka si ocenenie odniesli analytici z ministerstva zdravotníctva, obec, kde elektronickou evidenciou znižujú množstvo odpadu, a tím katastra okresného úradu, ktorý si poradil s veľkým náporom práce aj so sklzom.

Produktívny potenciál Slovenska obmedzujú aj pretrvávajúce nedostatky vo verejnej správe, konštatuje vo svojej správe zo začiatku roka Európska komisia. Okrem nej na tento problém dlhodobo poukazujú stanoviská Rady EÚ či OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), a jeho dopady cítime často aj my občania.

Pracuje v prezidentskom paláci. Ale hlavne podporuje úradníkov,
aby nestrácali motiváciu

Od ochoty úradníkov a úradníčok a ich schopností prinášať užitočné riešenia pritom do veľkej miery závisí kvalita legislatívy, politík a verejných služieb. Preto sa Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť spolu s Klubom úradníkov dobrej vôle rozhodli poukázať na dôležitosť ich práce a oceniť tých, ktorí prinášajú efektívne riešenia.

 

Reklama
Riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Veronika Prachárová a Michal Adam z Klubu úradníkov dobrej vôle. Foto: SGI

Odborná porota ocenila najlepšie projekty v štátnej správe v troch kategóriách:

1.  Ústredná štátna správa

Inštitút zdravotnej politiky

Ocenenie v hlavnej kategórii získala analytická jednotka pri Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením Martina Smatanu. Jeho tím začal v roku 2016 s kontrolou cien nákupov zdravotníckej techniky, ako sú napríklad CT či MR prístroje, vďaka čomu za toto obdobie ušetrili sedem milión eur. Celková odhadovaná úspora pri všetkých nákupoch rezortu zdravotníctva je podľa Smatanu na úrovni 60 miliónov.

Analytici inštitútu porovnávajú ceny na základe rozsiahlej databázy údajov o primeraných cenách, čím sa snažia vyhnúť predraženým nákupom z minulosti. Smatana pomáha tento systém nastavovať aj v susednom Česku. „Tento projekt priniesol viac transparentnosti a reálne úspory do exponovanej oblasti, akou je nákup predraženej zdravotníckej techniky,“ povedala Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá je členkou odbornej poroty ocenenia Úradnícky čin roka. „Dobre ho hodnotia aj v zahraničí a prezentovali ho aj na pôde Európskej komisie,“ dodala

2. Samospráva

Marek Kurinec

Druhým oceneným sa stal úradník Marek Kurinec, špecialista na odpadové hospodárstvo v obci Košeca, v ktorej žije 2400 obyvateľov. Cenu získal za snahu pri chránení životného prostredia a za zastavenie rastu poplatkov obce za odpady. Zaviedol v nej elektronickú evidenciu komunálneho aj separovaného odpadu a motivoval občanov separovať. Už za prvých šesť mesiacov od spustenia projektu sa objem odpadu v obci znížil o viac ako pätinu, čo sa budúci rok odrazí aj na znížení poplatkov za odpady.

Keď vám štát zaplatí Oxford. Na program zatiaľ išlo 700-tisíc eur

Katarína Staroňová z Ústavu verejnej politiky, porotkyňa Úradníckeho činu roka, považuje toto riešenie odpadového hospodárstva za veľmi inovatívne. „Dá sa ľahko replikovať v iných obciach, zároveň vychováva občanov k zamysleniu sa nad odpadom, ktorý produkujú, a využíva aj moderné spôsoby práce s dátami,“ povedala.

3. Miestna štátna správa

Katastrálny odbor na okresnom úrade v Senci

Úradníci zo Senca získali ocenenie za to, že sa im podarilo v ťažkých časoch nájsť riešenie veľkého problému. Jeden z najvyťaženejších katastrov na Slovensku čelil aj pre nedostatok zamestnancov problémom so sklzom vkladov, ktoré potrebovali vybaviť. Úradníci okresného úradu sa vtedy rozhodli preorganizovať svoju prácu, aby boli efektívnejší. Vďaka tomu zvýšili efektivitu vybavovania vkladov o 70 percent a sklz 850 podaní sa im podarilo dobehnúť.

„Katastrálny odbor v Senci sme ocenili preto, že tamojší zamestnanci sa v ťažkých časoch vynašli a prišli s veľmi funkčnými a efektívnymi riešeniami. K výsledkom pomohla aj tímová práca a zanietenie všetkých zapojených úradníkov,“ povedala Prachárová.

O porote

Porota pri nominovaných projektoch hodnotila najmä ich inovatívnosť a schopnosť reagovať na vývoj, orientáciu na používateľa a výsledky, otvorenosť a spoluprácu. Pozostávala zo zástupcov verejnej správy, neziskových organizácií, akademickej obce aj súkromného sektora.

Najlepšie projekty vyberali Lívia Vašáková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Emília Sičáková-Beblavá z Ústavu verejnej politiky, Michaela Benedigová z agentúry Seesame, Peter Goliaš z INEKO, Peter Kulich zo Slovensko.Digital, Katarína Staroňová z Ústavu verejnej politiky, Pavol Tkáč z Rady pre štátnu službu a Veronika Prachárová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Záštitu nad ocenením prevzali Úrad vlády SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rada pre štátnu službu.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk