29. apríla 2018

Lepšia organizácia času, komunikácia, zvýšenie produktivity či zlepšenie biznis myslenia. Po rady a tipy, ako uspieť v práci, nemusíte ísť ďaleko, stačí zájsť do kníhkupectva. Forbes vám pomôže zorientovať sa v množstve titulov a prináša výber tých najlepších kníh, ktoré vám pomôžu zlepšiť pracovný výkon. Prečítate ich pritom za jednu noc. 

Využívajte princípy psychológie v podnikaní. Tieto knihy a seriály vám pomôžu

Ekonomie v jedné lekci (Economics in one lesson)

Henry Hazlitt

Kniha vysvetľuje základné princípy ekonómie jazykom, ktorý pochopí aj bežný človek. Jej základným posolstvom je poukázať na reálne dopady najrôznejších ekonomických opatrení štátov. Aj tie, ktoré sa na prvý pohľad zdajú výhodné, totiž môžu škodiť ekonomike viac ako jej pomáhať. Henry Hazlitt používa príklady z reálneho života ľudí a vysvetľuje na nich výhody či nevýhody napríklad minimálnej mzdy, regulácie nájomného, šetrenia a iných. Na necelých 200 stranách zistíte, ako veľmi sa odlišuje vaše myslenie od zmýšľania ekonóma a naučíte sa jeho časť aplikovať do svojho bežného života.

Ako vám pomôže v práci: Pomôže vám nastaviť vaše zmýšľanie na biznis myslenie a vďaka nej pochopíte základy obchodu. Je dobrým úvodom pre začínajúcich podnikateľov, ale aj bežných ľudí, ktorým unikajú širšie súvislosti a neuvedomujú si druhú stranu vecí.

Kraď jako umělec (Steal like an artist)

Austin Kleon

Základom dobrej pamäte je schopnosť asociácie a vizualizácie. A k tomu, aby sme mohli v našej mysli vytvárať obrazy, musíme byť kreatívni, aj keby sme mali kradnúť. Také je posolstvo knihy od umelca Austina Kleona. Autor vysvetľuje, že pri tvorení nás ovplyvňuje množstvo podnetov a náš produkt je mix všetkého, čo už v minulosti prešlo našimi zmyslami a je dôležité zmieriť sa s tým. Aj preto sa hovorí, že dobrí umelci kopírujú a najlepší kradnú. Odpovede na to, ako kradnúť tak, aby ste napriek tomu priniesli niečo nové, vám môže dať práve táto knižka.

Ako vám pomôže v práci: Pomôže vám uvedomiť si, že inšpirácia nepríde sama od seba a je zbytočné čakať na ňu. Kniha vám povie, čo robiť v situácii, keď vám chýba kreatívne riešenie problému či nápad.

Umenie vojny (Art of war)

Sun-C´

Základná príručka bojovej taktiky a stratégie velenia, ktorá mala zásadný vplyv na podnikateľské prostredie. Dielo napísal pred vyše 2500 rokmi čínsky majster Sun-C´, aj napriek tomu je však stále aktuálne. Vysvetlenia politiky, morálky, kvality generálov, organizácie síl a iných vojnových oblastí sú totiž dosť abstraktné a dajú sa tak preniesť do mnohých oblastí života. Zaujímavé je aj spracovanie knihy Umenie vojny od Karen McCreadie, ktorá tieto myšlienky aplikovala do verzie pre manažérov 21.storočia.

Ako vám pomôže v práci: Dozviete sa v nej napríklad, prečo je dôležité poznať okolie zo všetkých strán, prečo je dôležitá disciplína, ako sa pripraviť na všetky možné scenáre, ako dosiahnuť najlepšie výsledky a mnoho iných užitočných vecí. Jeden z popredných českých marketérov Marek Prchal túto knihu používa na riešenie komunikácie na Facebooku.

Svet podľa Filka

Martin Filko

Kniha prináša výber najlepších textov jedného z najvýznamnejších slovenských ekonómov Martina Filka, ktorý stojí za významnými reformami na Slovensku šetriacimi milióny eur.  Ich cieľom je najmä optimalizácia a výber priorít. Aké riešenia navrhoval a prečo? Vďaka výberu jeho najlepších textov to môžete zistiť.

Ako vám pomôže v práci: Snahu nájsť ten najlepší z možných svetov je vhodné aplikovať nielen pri správaní štátu, ako to robil Filko, ale aj pri riadení firmy či vlastného života. Okrem toho vám dá kniha nádej, že na Slovensku sú ľudia, ktorí dokážu krajinu posúvať ďalej.

Všetci by sme mali byť feministkami (We all should be feminists)

Chimamanda Ngozi Adic

Čo znamená feminizmus v 21.storočí? Autorka cez vlastné zážitky či skúsenosti kamarátov opisuje problémy, s akými sa ženy dennodenne stretávajú a ktoré sú výsledkom rodových stereotypov. Napríklad, raz nechala prepitné v reštaurácii a čašník zaň poďakoval jej priateľovi, automaticky totiž očakával, že platil on. Kniha vám môže pomôcť v uvedomí si, že aj takéto napohľad detaily prispievajú  k tomu, že ženy nie sú vnímané rovnocenne. Švédska vláda sa v roku 2015 rozhodla venovať každému šestnásťročnému Švédovi a Švédke jeden výtlačok.

Ako vám pomôže v práci: Môžete zistiť, že to, čo ste doteraz považovali za prirodzené, je súčasťou stereotypného správania, ktoré mohlo negatívne vnímať veľa ľudí okolo vás. Môžete pomocou nej zmeniť svoje vnímanie a zlepšiť doterajšie správanie.

Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí

Dale Carnegie

Vychádzať s ľuďmi je asi tá najväčšia výzva, akej musíme čeliť. To je základná myšlienka tejto knihy. Jej autor Dale Carnegie v nej ponúka veľa praktických rád, napríklad, ako urobiť dobrý dojem, získať si ľudí na svoju stranu, či viesť rozhovor.

Ako vám pomôže v práci: Získate tipy, ako sa lepšie správať na pracovisku, ako sa ovládať,  komunikovať s klientmi, dotiahnuť veci do konca, či zlepšiť svoju komunikácii a riešiť konflikty. Jedinou nevýhodou je to, že autor chce, aby ste si knihu prečítali dvakrát.

Mít vše hotovo (Getting things done)

David Allen

V súčasnosti je táto metóda najpoužívanejším time management systémom vo svete. Vyšla v roku 2011 a jej autor ponúka systém rád, ktoré vám pomôžu zorganizovať si čas správne, vyhnúť sa stresu a dosiahnuť vyššiu produktivitu. Dôležité je napríklad spisovať si veci, ku ktorým cítime nejaký záväzok a po ich zrealizovaní si ich odškrtávať. Úlohu je pritom potrebné dokončiť úplne, teda „uzavrieť kruh“. Na tento zoznam patrí napríklad aj kniha, ktorú ste pred rokmi nedočítali a plánujete. Na pochopenie systému je však potrebné prečítať si celú knihu.

Ako vám pomôže v práci: Najväčším benefitom tejto knihy je, že vám dá konkrétne rady, ako sa vyhnúť stresu, lepšie si zorganizovať svoj pracovný čas, vyhnúť sa prokrastinácii a ako chodiť z práce domov skôr.