10. januára 2020

Siete 5G budú úplnou revolúciou v pripájaní na internet, ako sme ho doteraz poznali. Vyššia rýchlosť bude znamenať, že fanúšikovia filmov si budú dvojhodinový film vedieť stiahnuť za 3,5 sekundy. Len na porovnanie, sieti 4G to trvá 6 minút a na sieti 3G to trvalo viac ako 24 hodín.

Zmeny spojené so zavedením 5G siete sú však rozsiahle. Prechod z 3G na 4G mohol do veľkej miery prebehnúť na tom istom vybavení a rovnakej infraštruktúre. No na 5G sa dá prejsť len za cenu nových investícií a technických zmien. Aj z toho dôvodu budú zrejme ako prvé na 5G pripájané väčšie a hustejšie obývané mestá. Neskôr sa bude nová generácia siete rozširovať aj na ostatné miesta.

Situácia na Slovensku dáva predpoklad zavedenia 5G sietí u našich operátorov niekedy v rozsahu rokov 2021 – 2022. Na jednej strane sa uvedené investície pohybujú v desiatkach miliónov eur a na druhej strane sa musí cez regulátora uskutočniť pridelenie frekvencií. Podľa portálu Euractiv by Regulačný úrad mohol prvú elektronickú dražbu frekvencií pre 5G realizovať niekedy v druhom polroku 2020.

Čo by malo novú 5G sieť definovať? Okrem rýchlosti to bude aj masové využitie cloudu. Dáta by mali byť vďaka rýchlejšiemu spojeniu ukladané mimo zariadení užívateľov, čo vraj tiež prispeje k vyššej rýchlosti siete. Druhou významnou črtou bude masívny nástup takzvaného „internetu vecí“. Pod tým sa rozumie, že vďaka senzorom, kamerám či iným meracím čipom sa bude dať sledovať, merať, ovládať a riadiť cez internet viac vecí. Teraz nemáme na mysli len bežné elektrické spotrebiče, ale doslova všetko.

IT firmy zamestnávajú ženy aj kvôli lepšiemu imidžu.
Predsudky však stále existujú

Reklama

Každý predmet sa bude totiž relatívne jednoducho dať vybaviť čipom a komunikačným rozhraním tak, aby vedel komunikovať s inými zariadeniami pripojenými na internet. Každá vec sa bude dať identifikovať cez adresu unikátne pridelenú len tomuto predmetu. Cez rozhrania bude takýto predmet možné sledovať (sú skutočne voľné sedadlá v kine?), riadiť (spustiť žalúzie na víkendovom dome, ak sa oň príliš opiera slnko) a programovať (dočasne otvoriť bránku, ak prišiel kuriér a doma nikto z rodiny nie je).

Výhody a nevýhody

Nedostatkom 5G bude možno jej vysoká frekvencia. Tá by mala byť v pásme 30 – 100 GHz, čo so sebou prináša negatívny jav. Signál je veľmi citlivý na prekážky. Ak medzi vysielacou pozemnou stanicou a povedzme mobilným zariadením bude strom, je možné, že signál nebude dostatočne stabilný a silný. To bude znamenať, že operátori budú musieť rozmiestniť po mestách a krajine veľké množstvo antén pre 5G signál.

Na druhej strane je obrovským prínosom 5G technológie rapídny nárast súčasne pripojiteľných zariadení. Na 1 štvorcový kilometer by mala byť 5G schopná obslúžiť viac ako milión prijímačov. Dnešné siete 4G ich zvládnu najviac 60-tisíc na 1 štvorcový kilometer.

Ako píše vo svojom príspevku BBC, vyšší počet pozemných staníc pre horšie šírenie signálu so sebou prináša aj lepšiu informovanosť operátorov o pohybe zákazníkov a v druhom rade aj poskytovateľov služieb a aplikácií. Poskytovatelia služieb tak dostanú ešte detailnejší obrázok o pohybe užívateľov a zákazníkov, o ich dĺžke pobytu na jednom mieste a ich pravidelných návykoch.

Veľký brat

Tu niekde sa začína aj podstata obáv z prílišnej hrozby „veľkého brata“. Množia sa obvinenia zo strany západných bezpečnostných analytikov, že zariadenia pre 5G siete z čínskych tovární firiem, ako sú Huawei či ZTE, môžu zbierané dáta odosielať na servery, na ktorých by nemali pristáť. Ale aj ak by sa čínske technológie pre 5G na západe nevyužili, samotná 5G sieť bude do veľkej miery „veľkým bratom“.

Ak doterajšie siete poskytovali platformu pre mobilné aplikácie a kľúčom k sieti bol mobilný telefón s operačným systémom, bude 5G znamenať, že sieť sama bude nositeľom aplikácií. Akýkoľvek pripojený senzor na rozpoznávanie tváre pripojený do 5G bude vedieť, kto sa dostal do jeho zorného poľa, a informáciu pošle napríklad do úložiska obchodu, v ktorom sa nachádzate. A pokojne sa môže stať, že na základe toho vám do mailu príde ponuka na nejaký tovar z konkrétnej predajne.

Šéf výskumu v Accenture: To, čo uvidíme v najbližších piatich rokoch, sme nevideli za posledných dvadsať

Už dnes sa živo diskutuje o tom, ako sa bude dať „vystúpiť“ zo systému. V súčasnosti je to v podstate na užívateľovi, ktorý vo svojom mobile môže úroveň súkromia nastaviť na každú aplikáciu, ktorú v telefóne má. No pri sieťach 5G to bude zložitejšie, pretože mobilný telefón už nebude potrebné mať so sebou na určité služby a nástroje.

Objednávanie pomocou tváre

Ak sa napríklad niektorý z poskytovateľov zdieľaných jázd rozhodne využiť sieť 5G na rozoznávanie tváre, nebudete si musieť objednávať jazdu cez mobil. Bude stačiť sa priblížiť k pouličnému zariadeniu niektorého z poskytovateľov, ktoré rozozná vašu tvár a vy vyslovíte objednávku. Senzor vyšle cez 5G sieť objednávku a len vás upovedomí o realizácii a čakacej lehote. Vozidlo vás vyzdvihne, odvezie a zúčtovanie prebehne z vašej karty, ktorá bude pridelená aplikáciou k vašej tvári. Ako sa vôbec bude môcť zákazník „odpojiť“ od takéhoto druhu aplikácie?

Inou témou sú možnosti a prínosy 5G siete pre úplne nové odvetvia. Internet vecí sa prenesie od poľnohospodárstva cez stavebníctvo, dopravu, vodárne a kanalizácie až po ľahkú atletiku. Už dnes pracujú firmy ako CropX na príprave senzorov, ktoré po pripojení na 5G dokážu vysielať detailné informácie o parametroch pôdy. To budú farmári vedieť využiť na pohotové zákroky. Presne si budú vedieť načasovať a nadávkovať napríklad hnojivá, alebo prostriedky proti plesniam, spustiť závlahové rozvody a podobne.

V športoch sa už dnes pripravujú prenosy informácií o počte ubehnutých kilometrov hráčmi, ktorí na tele budú mať senzory spojené s 5G. Fanúšikovia si budú môcť prezerať detailné informácie o rýchlosti letu lopty a podobne.

Má zmysel už dnes investovať peniaze do smartfónu prispôsobeného na 5G? Odborníci radia zatiaľ ešte vyčkať na hustejšiu sieť pozemných staníc. Moorov zákon vám môže takýto telefón kúpený o pol roka či rok neskôr výrazne zlacniť.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk