4. januára 2018

Je jednoduché  nechať sa rozptýliť sviatkami alebo rázne zatvoriť knihu s názvom „Rok 2017“. Skutočnosťou ale je, že majitelia podnikov musia aj napriek všetkému neustále pozerať dopredu. Bez ohľadu na to, či ide o startup alebo zabehnutý podnik, je dôležité vedieť o trendoch v miestnom podnikateľskom prostredí, online priestore a tiež v celosvetovom meradle.

Práve tieto trendy totiž ovplyvnia vaše podnikanie bez ohľadu na konkrétny priemysel či trh. Zatiaľ čo niektoré z týchto obchodných a technologických tendencií je možné aplikovať na vaše činnosti viac ako iné, je dobré vedieť o nich alebo ich zahrnúť do obchodnej stratégie, pretože určite ovplyvnia rok 2018.

Služby pre freelancerov

Keď začali malé podniky narastať, vznikli tiež príležitosti na poskytovanie špecializovaných služieb, ktoré boli “ušité” na ich veľkosť a potreby. Zatiaľ čo si mnohé firmy mysleli, že by sa mali zameriavať na veľké spoločnosti a poskytovať svoje služby im, aby dosiahli zisky, tí, ktorí videli príležitosť na trhu s malými podnikmi, dosiahli obrovský profit. Ďalšou takou príležitosťou sú služby pre freelancerov, ktoré sú taktiež jedinečným zákazníckym segmentom.

Jedlo a rok 2017: Vládlo 10 trendov od čiernej zmrzliny po jedenie hmyzu

Táto príležitosť je obrovská a pokračuje v raste. Podľa prieskumu 2016 Freelancing in America, v Spojených štátoch je aktuálne 55 miliónov freelancerov, čo predstavuje 35 percent americkej pracovnej sily. Očakáva sa, že do roku 2020 toto číslo narastie až na hodnotu 43 percent.

Reklama

Freelanceri však majú problém nájsť základné služby, pretože sú v podstate „skupinou“ zloženou z jedného muža alebo ženy. Napríklad v USA je takmer nemožné, aby získali zdravotné poistenie alebo podobné benefity. Ak to aj dokážu, náklady spôsobia, že sú pre nich tak či onak nedostupné. Zatiaľ čo organizácie ako Národná asociácia pre samostatne zárobkovo činné osoby a Únia nezávislých pracovníkov sú len začiatkom, existuje tu značná medzera, ktorú by mohli zaplniť rôzne spoločnosti a vyriešiť tým dilemu pre takmer polovicu americkej pracovnej sily.

Nezávislí pracovníci sú veľkou časťou americkej pracovnej sily. Foto: Pixabay

Viac netechnologických zakladateľov

Teraz, keď sa niektoré z najväčších technologických startupov, vytvorené “netechnologicky” podkutými zakladateľmi, stali stabilnými podnikmi a dosiahli úspech, bude tento trend narastať. Znamená to viac príležitostí pre tých, ktorí majú nové nápady týkajúce sa technológií, no nemajú potrebné vedomosti či skúsenosti s vývojom v tejto oblasti. Mnohí zakladatelia, napríklad, tí ktorí stoja za Airbnb či WeGoLook a ďalší, dokázali, že je to možné.

Učiteľka mení žiakov na biznismenov. Vyvíja s nimi appky

Ak si ale aj tak nie ste istí, či sa do niečoho podobného máte pustiť, zvážte aj ďalšie existujúce trendy ako napríklad rast v oblasti freelance či online trhovísk, ktoré by vám mohli pomôcť vytvoriť životaschopný produkt alebo poskytnúť ďalšie riešenia pre vaše nápady. Dokonca aj investori sú ochotnejší investovať do netechnologického zakladateľa, ak jeho biznis pôsobí sľubne či inovatívne.

Služby na požiadanie v B2B segmente

B2C (podnik – zákazník) segment v prípade maloobchodu prevalcovali on demand služby. Vytvorili tak nový svet. Teraz vidia výhody týchto služieb aj firmy samy pre seba: sú k dispozícii kompletne na mieru a kedykoľvek je to potrebné a je vďaka nim možné získať napríklad lepšie ceny. Ak ide o vytvorenie startupu v tejto sfére a využitie príležitosti, možnosti sú nekonečné. Nastupuje on demand v B2B.

Spoločnosti by vašu firmu mohli napríklad požiadať o právnu službu, ak majú otázku ku konkrétnej téme či vypýtať si od vás odborníka na danú problematiku. Na trhu sa už objavujú firmy, ktoré na požiadanie ponúkajú prepravné a logistické služby, prenájom vybavenia, správcovské služby, catering a ďalšie.

Kde je reálna nákupná sila?

Jedným z meniacich sa trendov je otázka, ktorá skupina zákazníkov bude mať v roku 2018 skutočnú moc. Podľa nedávnej komplexnej štúdie spoločnosti Nielsen má najväčšiu nákupnú silu multikultúrna generácia Y, teda ľudia, ktorí na prelome milénií dosiahli hranicu dospelosti. Táto demografická skupina každoročne utratí viac ako 65 miliárd dolárov. Títo jedinci dokážu ovplyvňovať svojich rovesníkov ale aj starších členov rodiny. Ak chcete získať nákupnú silu, je dobré mať týchto ľudí na svojej strane.

Horizont príležitostí

To sú len niektoré z trendov, ktoré musíte využiť, ak chcete, aby váš startup alebo zabehnutý podnik rástol. Ide o oblasti s potenciálom, ktoré vyzerajú sľubne a môžu priniesť aj udržateľné príjmy. Musíte ale rozoznať ich hodnotu a vytvoriť stratégiu ich využitia.

Autorom článku je Peter Daisyme, ktorý sa venuje technologickým témam. Na stránke Forbes.com bol tento text uverejnený prispievateľom YEC.