4. mája 2017

Na trhu práce chýbajú ľudia. Počúvame to zovšadiaľ. Tiež, že potrebujeme kvalitnejšie školstvo. Po vypočutí si 15 inšpiratívnych príbehov ľudí, ktorí sa snažia rozvíjať mladú generáciu, môžeme konštatovať, že to so Slovenskom môže dopadnúť aj dobre. 

Predstavte si, že na jeden rok môžete rozhodovať o osude jednej krajiny. A nie len tak o hocijakej, ale o takej, ktorú si sami vytvoríte. Na začiatku stojíte pred jednoduchou úlohou vymyslieť jej názov, hymnu a štátny symbol. Potom sa to však začne zamotávať a a ani neviete ako a máte zodpovednosť za životy jej obyvateľov, politické zriadenie a jej ekonomické záujmy zastupujete na medzinárodných summitoch.

Vďaka iniciatíve dvoch študentiek Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch si 80 študentov z 10 rôznych škôl zriadilo 10 fiktívnych štátov v rámci projektu Create & Control. Riešia ich vnútroštátne, ale i medzinárodné problémy a pravidelne sa stretávajú za účasti porotcov, ktorými sú napríklad sociologička Iveta Radičová alebo europoslanec Ivan Štefanec. Práve ten venuje hlavnú cenu víťaznému tímu, ktorý bude jasný o mesiac v júni. Navštívia s ním Európsky parlament v Bruseli a na vlastné oči zažijú aj reálnu politiku.

Dievčatá Michaela Knošková a Adriána Repáňová z občianskeho združenia Pomáhame druhým sú jasným dôkazom, že budovať pocit zodpovednosti a záujem o dianie vo svete u mladých ľudí je možné aj s nulovým budgetom.

Aj ďalších 14 finálových projektov Ceny Generácie 3.0 organizovanej Nadáciou Pontis, ktoré sme si včera 3. mája vypočuli v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, začínalo s nízkym rozpočtom. Spoločným menovateľom bol cieľ pripraviť mladých Slovákov, aby obstáli v 21. storočí a naplnili svoj potenciál. Počas prezentácií viac ako slovo učiť sa skloňovali slová ako charakter, hodnoty a motivácia detí a mladých.

Tri z projektov, ktoré na konci dňa vybrala odborná porota zložená napríklad z vynálezcu lietajúceho auta Štefana Kleina alebo fyzika Vladimíra Bužeka, získali na ďalší rozvoj finančnú podporu vo výške 10 000 eur. Ocenenými prvého ročníka sú:

  • nezisková organizácia Eduma, ktorá sa na vzdelávacom portáli Online živá knižnica snaží prostredníctvom storytellingu o sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín,
  • hra ChemPlay občianskeho združenia SOVA na podporu nadaných detí (dve také ju vymysleli – Ivana Kravárová a Adrián Hegedúš), vďaka ktorej žiaci nielen pochopia chémiu, ale rozvíjajú aj svoje logické a analytické myslenie, kreativitu a tímovú prácu,
  • Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, ktoré do osnov zaradilo okrem povinného učiva aj cielené formovanie charakteru jeho študentov.

Odovzdaním šeku sa to celé však nekončí. S podporou Amerického veľvyslanectva na Slovensku plánuje Nadácia Pontis víťazné projekty ďalej sledovať, zmerať ich dopad a otestovať na malých vzorkách. Overené prístupy sa pokúsi rozšíriť po celom Slovensku.

Autorka externe spolupracuje na projekte Generácia 3.0.