19. marca 2021

Je vlastne malý zázrak, že si navzájom ako-tak rozumieme. Totiž, čím dlhšie študujem, ako v skutočnosti fungujú naše hlavy, myšlienky či emócie, tým viac to pokladám za niečo úžasné. Dlho som si myslela, že všetci fungujeme rovnako, keďže máme rovnakú anatómiu a žijeme v podobných podmienkach. Opak je však pravdou a vlastne je to dobré, keďže práve tak vznikajú príležitosti. Dá z toho niečo vyťažiť? 

Rozdiely prinášajú príležitosti

Vlani v lete ma podnikateľ a partner v skupine IPM Adrian Vyčítal oslovil s ponukou spolupracovať na projekte Slovak Global Network. Nadšene mi rozprával o vytvorení platformy, ktorá bude prepájať rôzne expertízy, názory, networky či iné platformy, a mňa to zaujalo. Aj preto, že nápad rozbehnúť takýto projekt vychádzal z pozitívnych príkladov Global Irish Network a Global Scot

A tak sa začal projekt Slovak Global Network naberať reálne kontúry. Vznikla technologická platforma, vytvorili sa procesy, filozofia aj komunikácia projektu. A začiatkom tohto roka sme to všetko doplnili o druhý pilier celej idey – pravidelne sa opakujúce webináre.

Webináre začali počas pandémie koronavírusu naberať na popularite. No takmer všetky sa zameriavali prinášať obsah ku jednej konkrétnej téme, ktorá bola nosnou myšlienkou toho-ktorého webinára. My sme sa však rozhodli spájať odlišné, vyzvať ľudí, aby opustili svoju bublinu, a zapojili sa aj do oblasti, v ktorej nie sú „úplne doma“.

Preto na webinároch naši hostia z rôznych sektorov zdieľajú „svoje know-how“ na dôležité témy a ponúkajú konkrétne funkčné riešenia. 

Reklama

Prvý event série Globálne doma sme otvorili témou Prepájanie bublín. Prostredníctvom hostí z rôznych oblastí sme prepojili Slovákov z regiónov aj zo sveta (Vlado Lackovič za komunity Slovákov v zahraničí), z biznisu (country manager Google Slovensko Rasťo Kulich) aj neziskových organizácií (Zuzana Wienk z OZ Bystriny), z kreatívy (dizajnérka Vlasta Kubušová) aj zo športu (bývalý tenista Dominik Hrbatý), z vedy (neurobiologička Dominika Fričová) aj médií (Juraj Porubský, šéfredaktor Forbesu).

Sme národ bublín?

Hosťom eventu sme položili tri otázky. Napriek tomu, že prvá otázka bola zdanlivo jednoduchá, odpovede sa skutočne rôznili. Sme teda národ bublín, kde si každý hľadí len to svoje?

 • Padol názor, že tribalizmus je pre ľudí prirodzený, aj pohľad, že sme aj tak všetci len obyvatelia tejto planéty.
 • Za vedu Dominika spomenula potrebu diverzity, ktorú vnímala počas svojho pôsobenia v zahraničí. Ako dobrý nástroj vníma kladenie otázok. Pýtajme sa a prestaňme sa báť spýtať.
 • Rasťo za biznis spomenul efektívne prepájanie, ktoré v minulosti robil Andrej Kiska, ktorý prepájal biznis, neziskové organizácie, akadémiu a verejný sektor. Naviazanie na túto tradíciu by mohlo byť efektívnym nástrojom, ako dať dokopy ľudí, ktorých na prvý pohľad nič nespája, no ich rozdielne pohľady na veci môžu priniesť množstvo úžitku.
 • Vlasta vyzdvihla ukazovanie pozitívnych príkladov, ktorými sa od seba jednotlivé oblasti môžu učiť.
 • Dominik poukázal na obrovský potenciál športu, ktorý dokáže prepájať, a zároveň potrebu podporovať šport systematicky aj s cieľom prevencie, čo môže mať pozitívny dosah na rozpočet v zdravotníctve.
 • Vlado zdieľal perspektívu, ktorá rozbila stereotypné vnímanie Slovákov v zahraničí ako jednej bubliny. Poukázal na rôznorodosť tejto skupiny v závislosti od obdobia odchodu z krajiny či veku, v ktorom človek odišiel do zahraničia. No pripomenul, že aj napriek rozdielom dokážu tieto komunity veľmi efektívne spolupracovať, chcú sa podieľať na behu vecí verejných na Slovensku a ich spája ich pocit spolupatričnosti.
 • Zuzana zdieľala fakty z vedeckých výskumov, ktoré hovoria o kríze dôvery, o tom, ako často nevedomo podporujeme nedôveru vyčleňovaním ľudí či samých seba. Poukázala na najväčšiu konfliktnú líniu súčasnosti medzi takzvanou elitou a majoritou. A opísala, ako sa Bystriny snažia prepájať jednotlivcov a organizácie v regiónoch, podporiť ich snahy o zlepšenie komunity, vytváranie silných pút dôvery, empatie.
 • Juraj akcentoval dôležitosť snahy o porozumenie, empatiu na ľudskej úrovni.

Technológie – nepriateľ alebo pomocník?

Druhou otázku sme si chceli preveriť, či a akú rolu by mali zohrávať pri prepájaní rôznych pracovných oblastí technologické riešenia. Vedia technológie pomôcť s prepájaním smerom k efektivite a väčšej spolupatričnosti alebo sú skôr hrozbou?

 • Zuzana poukázala na fakt, že dostupnosť a rýchlosť komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí a prevažujúci biznis model prevádzkovateľov ukazuje aj tienisté stránky – vysokú mieru toxicity a rozklad demokracií, nárast narcizmu a depresií. Tento trend je alarmujúci a vyžaduje si zásadnú zmenu v podnikaní, väčšie upriamenie pozornosti na duševné zdravie a prácu s hodnotou a psychológiou jednotlivcov aj skupiny.
 • Viacerí hostia sa zhodli na tom, že digitálna platforma, ktorá slúži ako databáza s aktívnymi prvkami pre komunikáciu a zdieľanie, vie pomôcť búraniu potenciálnych bariér medzi rôznymi expertízami, geograficky vzdialenými komunitami či rôznymi podskupinami jednej konkrétnej oblasti.
 • Umeniu technológie môžu pomôcť, keďže práve vďaka nim sa ľudia vedia dostať k umeniu na jeden klik.  
 • V športe sú vnímané ako nevyhnutnosť, posúvajú jednotlivé druhy športov smerom k vyššiemu výkonu, vďaka možnostiam, ku ktorým sa športovci pomocou technológií dostanú.

Ako viem pomôcť?

Odpovede na poslednú otázku mali pomôcť pochopiť, ako môžu jednotlivé oblasti pomôcť pri prepájaní rôznych segmentov.

 • Slováci v zahraničí sa stretávajú s názorom, že už raz odišli, a tak sa nemajú starať o to, čo sa deje na Slovensku. Mnohí však, naopak, vnímajú ešte silnejšiu motiváciu podieľať sa na zlepšovaní kvality života na Slovensku.
 • Juraj za médiá vidí príležitosť na prepojenie rôznych generácií, vytváranie rôznych zoskupení. Vníma dôležitú rolu, ktorú majú médiá pri tvorbe (alebo naopak znižovaní) miery dôvery na Slovensku.
 • Vlasta, ktorá reprezentovala skupinu kreatívcov, akcentovala silu tvorivého myslenia a schopnosti tvoriť spoločný jazyk aj cez grafické dizajny, ktoré vďaka svojej vizuálnej stránke komunikujú ku všetkých ľuďom bez ohľadu na jazyk.
 • Zuzana zdôraznila víziu neziskovej organizácie Bystriny, ktorá má cieľ prepájať aktívnych ľudí po celom Slovensku, aby posilnili vzájomnú dôveru, ale aj dôveru voči inak zmýšľajúcim, ktorých zvykneme podľa výskumov priľahko dehumanizovať. Bez obnovenia vzájomnej dôvery a schopnosti počúvať sa podľa nej nevybudujeme súdržné úspešné Slovensko.
 • Dominik za šport zdôraznil potrebu pracovať s deťmi a mládežou, viesť ich k športu, vytvárať pre nich príležitosti, nech sú z akýchkoľvek pomerov.
 • Rasťo akcentoval rolu biznisu v podpore tvorivého priemyslu, neziskových organizácií či športu pre ich ďalšiu akceleráciu.
 •  Dominika za vedu prízvukovala dôležitosť cirkulácie naprieč jednotlivými vedeckými inštitúciami.

Riešením je každý z nás

A môj osobný pohľad? Všetky názory, ktoré boli povedané, sami o sebe obsahujú obrovské množstvo príležitostí. Ak by som si ja mala vybrať 3 rýchle riešenia, ktoré viem hneď implementovať, aby sme pospájali rôznych ľudí, tak by som vybrala tieto:

 1. Ja viem veci meniť, nie som obeť, na ktorú padá život. Viem zmeniť svoj kontext. Viem napísať e-mail, viem sa spýtať, keď niečo neviem či potrebujem, viem urobiť jednu malú vec, jeden malý krok, ktorý vyrieši môj problém, situáciu, problém niekoho iného. 
 2. Rôznorodosť aktivít nám pomáha prepájať sa s inakosťou. Buďme zvedaví. Snažme sa dozvedieť viac o tom, ako funguje oblasť, v ktorej nie sme dennodenne doma. Zvedavé otázky pomáhajú vytvoriť nové prepojenia. Všetci sme súčasťou jedného veľkého rodu. A štruktúra i biznis má rovnaký priestor ako kreativita či spor. Každý z nás má možnosť vyčleniť si denne 30 minút na zvedavosť, s tým vytvárať porozumenie o rôznorodosti a inakosti.
 3. Aktívne potrebujem pracovať so svojím nastavením voči inakosti, voči skupinám, ktoré vnímam ako iné. Čo mne osobne najviac pomáha je zvedavosť, otvorené otázky a počúvanie. Každý máme príbeh, a práve tie príbehy z nás robia tým, kto sme. Môj úprimný záujem, bez bežiaceho súdenia, vlastného kontextu počúvania, má silu prepájať, zmenšovať vzdialenosti. V reálnom fungovaní to môže vyzerať tak, že každý týždeň aspoň 2 – 3-krát vyhľadám interakciu s niekým z iného sektoru, segmentu, expertízy. V kontexte pandémie a nekončiaceho lockdownu mi príde dobrým nástrojom napríklad využitie sociálnych sietí. 

A ako ďalej so Slovak Global Network? Ak ste sa dostali až sem, skúste sa zaregistrovať na https//sgn.solved.fi. Zaregistrujte sa zúčastnite sa na ďalších webinárov (najbližší 25. 3. od 18:00 hod.), kde budeme prezentovať ďalšie platformy, partnerov, neziskové organizácie, networky. Webináre budú viesť k samitu, kde by sme radi pripojili aj verejný sektor do spoločných diskusií, workshopov či round tables. Veľa múdreho bolo povedané už na prvom webinári. Miera znalostí je vysoká, príležitostí na rozpracovanie a škálovanie na národnej úrovni je veľa. 

Signing out. 

Autorka je spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti. V súčastnosti má na starosti riadenie rozvojových programov spoločnosti PIXEL FEDERATION. Jej druhou témou je riadenie aktivít Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projektov.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?