Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
13. septembra 2019

Profesionálny prístup a vzdelávanie verejnosti zjednodušujú biznis, tvrdí riaditeľka ZFP akadémie Jarmila Poliaková.

ZFP akadémia patrí k najväčším vzdelávacím a sprostredkovateľským spoločnostiam v oblasti financií na našom trhu. Za 25 rokov jej existencie prešlo vzdelávacími seminármi spoločnosti cez 330 000 ľudí zo Slovenska a Čiech. Prečo je vzdelávanie a profesionalita v tomto biznise kľúčové, objasnila v rozhovore Jarmila Poliaková, zakladateľka a riaditeľka vzdelávania ZFP akadémia.

Jarmila Poliaková, zakladateľka a riaditeľka vzdelávania ZFP akadémia. Foto: archív ZFP

Ako definujete profesionalitu? Čo sa za týmto pojmom skrýva?

Je to slovo, s ktorým sa u nás často narába a argumentuje. Za týmto pojmom sa v ZFP skrýva spoľahlivosť, vzdelanosť a odbornosť. Vo všeobecnosti, ak sa totiž riadime princípmi profesionála, tak sa v tomto, aj v akomkoľvek biznise pracuje jednoduchšie.

Ako profesionalita podľa vás zjednodušuje biznis?

V čase neustálych legislatívnych zmien a pohybov na finančnom trhu a po obdobiach, kedy v minulosti ponúkalo produkty a služby obrovské množstvo spoločností, práve teraz nastáva situácia, kedy sa profesionalita sprostredkovateľa ukazuje ako mimoriadne dôležitá.

Odbornosť, informácie a vzdelanosť ľudí pôsobiacich v tejto oblasti je práve to, čo vás odlíši od väčšiny. Dôsledkom skúseností a odbornosti máme množstvo spokojných klientov v dlhodobej správe. 

ZFP akadémia je spoločnosť, ktorá práve na profesionalitu svojich spolupracovníkov apeluje od počiatku svojej existencie a pôsobenia na finančnom trhu. Práve v tomto vidíme našu nesmiernu konkurenčnú výhodu. 

Foto: archív ZFP

Je aj niečo ďalšie, čo v odvetví financií funguje ako jednoznačná výhoda?

Určite nespornou výhodou ZFP je to, že sa primárne zameriavame na vzdelávanie klientov i širokej verejnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Práve pochopenie možností, zákonitostí a fungovania finančného trhu, ako aj základná znalosť produktov, zvyšujú profesionalitu na oboch stranách. Nakoniec nie nadarmo je našim mottom “Vaše vzdelávanie – Váš kapitál”. 

Následne klient so sprostredkovateľom nehovoria rétorikou, ktorej nie je bežný klient znalý. Ak s klientom hovoríte “rozdielnou rečou”, vzniká často pochybnosť o správnosti rozhodnutia zvoleného produktu a to vedie k tomu, že s ďalšou návštevou iného sprostredkovateľa sa produkt ruší a mení za iný, bohužiaľ často menej výhodný a vhodný. 

Finančnej gramotnosti pomohli aj inovácie v oblasti technológií a IT. Dnes vám porovnávače s takmer dokonalou presnosťou zaručia prehľadnosť ponúk na finančnom trhu. Klient by mal teda od sprostredkovateľa dostať všetky potrebné informácie a k tomu odborný výklad a komentár. Opäť sa teda vraciame k profesionalite ako kľúčovému princípu.