18. septembra 2020

Rozdiel medzi mzdami žien a mužov na Slovensku sa vlani nepatrne znížil, priemerná mzda žien na Slovensku však stále dosahovala len necelých 80 % zo mzdy mužov.

Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283 eur menej, a to 1 116 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom.

Odstup celkových miezd žien a mužov na Slovensku v dlhodobom sledovaní sa zmenšuje, ale len pomaly. Rozdiel klesol z hodnoty 25,3 percenta v roku 2008 na vlaňajších 20,2 percenta.

Najväčšie rozdiely v platoch boli v Trenčianskom, Žilinskom a v Bratislavskom kraji, v ktorých ženské zárobky zaostávali za mužskými o viac ako 23 percent. Výraznejšie rozdiely boli tiež vo vekových skupinách nad 35 rokov. Ženy mali nižšie zárobky až o štvrtinu.

Naopak, mladší zamestnanci mali platy žien a mužov vyrovnanejšie, vo vekovej kategórii 25 až 30 rokov boli ženské mzdy nižšie o 12 percent.

Reklama

Taktiež platí, že u žien tvorí základná mzda väčší podiel z celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel sa prejavil najmä vo vyplácaných prémiách a odmenách, ženy ich mali o 45 percent nižšie ako muži.

„Medzi faktory, ktoré vplývajú na pomalší rast miezd žien oproti mzdám mužov, patria najmä vzdelanie a zastúpenie mužov a žien v jednotlivých nízko- alebo vysokopríjmových ekonomických činnostiach a zamestnaniach,“ zdôraznil riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR Ivan Chrappa.

Melinda Gates sa spojila s MacKenzie Bezos. Chcú vyriešiť rodovú rovnosť

Mzdové rozdiely tiež ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce, postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách, materské a rodičovské povinnosti. Nezanedbateľný vplyv má aj celkové množstvo odpracovaných hodín a nadčasov, najmä v súvislosti so starostlivosťou o deti.

Miera odchýlky pri odmeňovaní mužov a žien sa značne líši aj pri jednotlivých povolaniach. Najväčší rozdiel bol vlani medzi obchodnými zástupcami (špecialistami) v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Mužskí zástupcovia v tejto profesii zarábali mesačne viac ako 3 700 eur v hrubom, čo bolo o 1 794 eur viac ako ich kolegyne.

Výrazný rozdiel bol aj medzi manažérmi vo finančníctve a poisťovníctve. Muži na riadiacich postoch v tejto oblasti zarobili o 1 365 eur viac ako ženy. Manažéri v doprave, logistike a poštových službách zarobili o 1 107 eur viac ako manažérky.

Rodovú rovnosť dosiahneme, ale potrvá to ešte 107 rokov.

Oblastí, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži, bolo podstatne menej. Ide o profesie zväčša s nižšou priemernou hrubou mzdou aj nižšími rozdielmi v prospech žien. Ženy zarobili viac ako muži napríklad v oblasti udeľovania licencií a iných oprávnení, a to o 304 eur, na pozíciách odborných administratívnych asistentov v zdravotníckych zariadeniach o 295 eur, ako aj v profesii recepčné (okrem hotelových) o 183 eur.

Vyššie platy ako ich mužskí kolegovia mali aj učiteľky v základných školách – o 173 eur. Na riadiacich postoch boli ženy odmeňované viac ako muži len v stavebníctve a v oblasti sociálnej starostlivosti a ich náskok pred mzdami mužov bol menej ako 100 eur. Spomedzi najvyšších riadiacich postov to boli jediné dve odvetvia z 24 sledovaných, v ktorých ženy dosiahli vyššie platy ako muži.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?