5. februára 2020

V každom pracovnom kolektíve sa nájde zamestnanec, ktorý je tak trochu „frfloš“. Nepozdáva sa mu projekt, zadanie či spolupráca s ďalšími kolegami. Nebojí sa všetko patrične ohundrať, no inak odvádza skvelú prácu. Ako si s takým človekom máte ako šéf poradiť?  

Skôr ako sa pustíte do akéhokoľvek riešenia situácie, má pre vás Peter Gubiš, headhunter z poradenskej spoločnosti Slávik & Stell, jednu dobrú radu. Zistite, či frflaním zamestnanec vyjadruje svoj negatívny postoj ku zadaniam alebo sú to kritické pripomienky, ktoré môžu byť skutočne prínosné. „Schopnosť nadriadených prijímať kritiku je v tomto prípade skvelým pomocníkom,“ hovorí odborník.  

Narcis, neurotik, násilník? Od toxického šéfa radšej rýchlo preč

Nesnažte sa frflanie ohraničiť, tým len potlačíte jeden zo spôsobov, akým zamestnanec na pracovisku prejavuje svoju nespokojnosť. Niekto vám na rovinu povie, čo si myslí alebo cíti, iný si radšej „zahundre“. „Je iné, keď si pracovník pofrfle občas. To je spôsob vyjadrenia emócií a nesúhlasu. Ak to však pretrváva dlhodobejšie, nie je to známka zrelosti,“ konštatujte Klára Javorská, majiteľka personálnej agentúry Matching. 

Ovplyvňuje kolegov?

Takýto zamestnanec na pracovisku nie je sám. Akým spôsobom môže jeho správanie ovplyvniť ostatných ľudí vo vašom tíme? Gubiš hovorí, že ak nie je kolektív dostatočne utužený a kolegovia vzájomne nepoznajú svoje osobnosti, môže byť hundranie rušivým, demotivujúcim či dokonca otravným elementom. „Na pracovisku to však nemusí byť také nebezpečné, ako by mohlo byť kolektívne frflanie v kuchynke,“ dodáva.  

O tom, ako si poradiť so zamestnancom frflošom sme sa rozprávali s Petrom Gubišom a Klárou Javorskou. Foto: archív respondentov

Ak by ste sa rozhodli, že prejavy hundrania sú vo vašom tíme tabu, mohli by ste si tým skôr pohoršiť ako prilepšiť. „Frfloš dostáva priestor, nemá pocit, že ho niekto chápe a môže vo frflaní slobodne pridávať. Kolegovia si navyše môžu myslieť, že takéto správanie je tolerované a akceptované,“ opisuje Gubiš. Nuž a to, aká nálada vládne na pracovisku, je dôležité pre každého človeka.  

Čelíte toxickému človeku?
Skúste si s ním poradiť po vzore úspešných ľudí

Kým na jednej strane je zamestnanec, ktorý v kolektíve frfle, na tej druhej sú jeho kolegovia, ktorí jeho reči počúvajú a prijímajú. Šéf musí sledovať, akým spôsobom správanie tohto člena tímu ovplyvňuje ostatných. Podľa Gubiša má niekto voči hundraniu vybudovanú apatiu, no sú ľudia, ktorým to narušuje tímovú harmóniu a časom ich môžu podobné reči začať frustrovať.  

Dlhodobé hundranie označuje Javorská za toxické pre pracovný kolektív. „Ak máte dlhodobo v tíme uhundraného človeka, odporúčam to riešiť a nie ho tolerovať,“ vraví. Podľa nej totižto takáto nezrelosť nepomáha dobrej a zdravej atmosfére v tíme. Tá by mala v ideálnom prípade podporovať skôr otvorenú komunikáciu a normálne prejavy vlastného názoru, nech už je to nesúhlas alebo konštruktívna kritika. 

Nebojte sa s ním hovoriť

Ak váhate, či môžete viesť konštruktívny rozhovor so zamestnancom-frflošom u seba v kancelárii, aby ste ho upozornili na jeho správanie, tak vedzte, že áno. Rozhodne si ho zavolajte na debatu. „Rozhovor medzi štyrmi očami má určite zmysel. Dôležitá je istá otvorenosť a kapacita voči obsahu frflania,“ prízvukuje Gubiš. Mali by ste sa v prvom rade zamerať na to, aký má tento človek pocit z projektov či zadaní, na ktorých pracuje. Ale aj na to, čo by potreboval.  

Podľa Javorskej frflanie nezávisí od postoja, pracovnej náplne či úloh. „Je to naučený spôsob vyjadrovania.“ Ako dodáva, je z veľkej miery na samotnom zamestnancovi, či a ako je ochotný svoje správanie zmeniť.  

„Prvé výpovede môžu znieť príliš kriticky s arzenálom slov ako nikdy, vždy či stále,“ hovorí Gubiš. Zachovajte pokoj a rozvahu, zamestnanca sa čo najviac pýtajte, aby ste ho dokázali pochopiť. V prípade, že ste k porozumeniu už dospeli, mali by ste sa pýtať na to, čo potrebuje, aby bol v práci spokojný. Ako šéf od neho musíte dostať konkrétne pripomienky či problémy, ktoré s prácou má.  

Počas konštruktívneho rozhovoru zamestnancovi otvorene vysvetlite, ktoré z jeho potrieb firma dokáže alebo nedokáže naplniť. A nezabudnite dodať, prečo to tak vlastne je. „Ak mu môžete v rámci istých hraníc pomôcť, spravte to. Ak však jeho potreby firma nemôže naplniť, prichádza na rad slovo nie,“ dodáva Gubiš. A aby ste obaja z kancelárie vyšli o čosi spokojnejší, uistite sa otázkou, či vaše vysvetlenia zamestnanec pochopil.  

Pýtate sa, aký to má vlastne význam? Podľa Gubiša mu dáte pocítiť vlastnú zodpovednosť za jeho hundranie, no tiež ho upovedomíte o možných riešeniach. „Zjednodušene povedané, ostane sám so svojím frflaním a možnosťami, ako si pomôcť,“ približuje. Tento prístup sa vám oplatí. Okrem toho, že zamestnancovi dáte jasne najavo svoj záujem o jeho spokojnosť v práci, zároveň mu ozrejmíte hranice, v ktorých vaša firma funguje. Následne musíte počkať, čo si z vášho rozhovoru tento človek odnesie a či sa rozhodne svoje správanie zmeniť.  

Ako príklad riešenia, ktoré by vás zbavilo hundrajúceho zamestnanca, Gubiš navrhuje dohodu. O čom? O tom, že si pracovník svoje negatívne poznámky radšej zapíše a môže s nimi za vami prísť kedykoľvek priamo do kancelárie. Práve priestor týchto štyroch stien môže považovať za akési bezpečné prostredie, v ktorom smie prezentovať, čo si myslí.  

Obkresľujte hranice

Ak ste sa ufrflanému zamestnancovi venovali, pozvali ste ho k sebe na otvorenú diskusiu, no i napriek tomu sa nezmenil, Gubiš navrhuje, aby ste použili taktiku takzvaného obkresľovania hraníc. Opätovne sa zamerajte na jeho kritické poznámky a konkrétne situácie, ktoré ich vyvolávajú. Skúste sa ho znova spýtať, čo potrebuje a predostrite mu možnosti pomoci.  

„To mu čoraz dôraznejšie pripomína priestor, v ktorom sa môže s problémom vysporiadať,“ hovorí Gubiš. Zároveň však musíte sledovať aj to, ako sa sami cítite a čo chcete. Do akej miery ste ochotní frflanie zamestnanca znášať a tolerovať? Podľa Gubiša by ste totiž mali nekompromisne trvať na určených hraniciach. A nezabúdajte na to, že vaša pomocná ruka je maximum, čo mu môžete ponúknuť.  

Ak už pohár vašej trpezlivosti pretiekol, môžete pristúpiť aj k výpovedi. Aj keď zamestnanec frfloš odvádza dobrú prácu, nechajte ho radšej ísť. „Ak by naozaj išlo o poškodzovanie vzťahov ostatných kolegov, je namieste nedať priestor takémuto správaniu a rozlúčiť sa,“ dodáva. 

Javorská i Gubiš sa zhodujú, že ešte skôr, ako sa rozhodnete pristúpiť k výpovedi, by ste sa ako správny šéf mali snažiť urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste nespokojnému zamestnancovi pomohli raz a navždy poraziť hundranie. Veď možno je vaša pomoc presne to, čo potreboval.  

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk