28. júna 2019

Lojálny a zodpovedný zamestnanec nad zlato. Tak by mohla znieť veta známej rozprávky v prípade, že by sa odohrávala vo svete novodobého biznisu. Rozumný zamestnávateľ totiž veľmi dobre vie, že takýchto ľudí potrebuje ako soľ. Oné dve vlastnosti sú totiž skutočnou výhrou pre každý biznis.

Ak vás zaujíma, ako sa taká lojálnosť a zodpovednosť zamestnanca prejavujú, podľa Dalibora Slávika, Managing Directora executive search agentúry Slávik & Stell, taký človek napríklad koná v súlade s hodnotami a pravidlami firmy a nevzdáva sa ani pri prvých náznakoch problémov. 

Marketingovú stratégiu netreba v biznise zanedbať.
Odborníci majú 14 tipov, ako z nej vyťažiť čo najviac

Dokáže otvorene komunikovať a vytrvať i v prípade, že sa v práci objavia náročné alebo až kritické situácie. „Lojálni ľudia sú ochotní vyvinúť úsilie navyše, nielen keď to vyžaduje situácia, ale zvyknú prichádzať i s nápadmi na zlepšenie,“ upresňuje bližšie.  

Lojálnosť za odmenu

Na to, že lojálny a zodpovedný zamestnanec je snom každej jednej spoločnosti, zrejme ani netreba poukazovať. Dalibor Slávik označuje takúto vlastnosť za nesmierne hodnotnú a možno ju dokonca považovať až za vrcholný prejav dôvery. Nejde však len o dôveru v seba samého, ale o takú, ktorá dokazuje, že človek verí hodnotám firmy, jej vízii, cieľom, kultúre, šéfom, lídrom a, samozrejme, samotným produktom či službám.

O téme zodpovedných a lojálnych zamestnancov sme sa rozprávali s trojicou odborníkov. Z ľavej strany: Dalibor Slávik, Dana Blechová a Ondrej Ivan. Foto: archív D. Slávika, D. Blechovej a O. Ivana

Čo teda treba robiť, ak chcete mať lojálnych zamestnancov? Zjednodušene môžeme povedať, že tak ako sa manažéri správajú k svojim ľuďom, im to oni vracajú lojálnosťou, alebo naopak nelojálnosťou,“ upresňuje Dalibor Slávik. Ak sa teda zamestnanec stotožňuje s firmou a je spokojný, tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou i lojálny.

Už nechcete byť len manažér?
Dvojica expertov má 10 tipov, ako sa zmeniť na lídra a vizionára

„Dnes už sú naše znalosti v tejto veci podstatne väčšie, ako to bolo v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Moderné výskumy a prax stále viac potvrdzujú, že zodpovednosť a lojálnosť priamo súvisia s trvalými črtami osobnosti,“ vysvetľuje Ondrej Ivan, zakladateľ a CEO personálnej agentúry Headscout. Je teda dôležité si uvedomiť, že zamestnanec si takéto vlastnosti dokáže osvojiť tréningom alebo školeniami len v minimálnom rozsahu.

Dôležitá je otvorená a transparentná komunikácia

Náznaky lojálnosti a zodpovednosti možno odhaliť u kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu už pred pohovorom a počas neho. Dana Blechová, Managing Partnerka konzultačnej spoločnosti Blechova Management Consulting, odporúča, aby ste si všímali napríklad to, akým spôsobom uchádzač o zamestnanie komunikuje, či dodržiava termíny, na ktorých sa s vami dohodol, a ako sa na pohovor pripravil.

O lojálnosti sa môžete presvedčiť napríklad i tým, že detailnejšie nazriete do životopisu potenciálneho zamestnanca. Jeho obsah vám totiž môže prezradiť oveľa viac, než by ste pôvodne očakávali. Sledujte, ako často striedal zamestnania a ako dlho vlastne pôsobil v jednotlivých firmách. „Vždy vám o ľuďoch veľa povedia dôvody, pre ktoré kandidáti odchádzajú od svojich zamestnávateľov, a ako ich odchod vlastne vyzerá,“ upresňuje bližšie Dana Blechová.

Jej odporúčania dopĺňa aj Dalibor Slávik, podľa ktorého by ste počas pohovoru v snahe identifikovať lojálnosť a zodpovednosť mali od potenciálneho zamestnanca vyžadovať odpovede na nasledujúce otázky:

  • Aké ste mali dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli opustiť predchádzajúce zamestnania?
  • Ak ste dostávali pracovné ponuky, tak čo bolo dôvodom, aby ste zotrvali v pôvodnom zamestnaní?
  • Ako vás zaujala naša ponúkaná pozícia, respektíve prečo ste sa rozhodli poslať svoj životopis?
  • Ktoré veci ste mali vo svojej predošlej práci radi?
  • Čo konkrétne vám v práci robí radosť, čo vás nadchýna?
  • Aké vyznávate hodnoty?
  • Aké pracovné prostredie je vám blízke a čo v ňom považujete za dôležité?
  • Čo o našej firme viete a čo vám na nej imponuje?

Ondrej Ivan ale v tejto súvislosti dodáva, že lojálni a zodpovední zamestnanci sú citliví na rovnakosť pracovných podmienok aj na otvorenú a transparentnú komunikáciu na pracovisku. Hlavne si však výrazne potrpia na dodržiavanie dohôd. „Taký zamestnanec hľadá v zamestnávateľovi partnera, ktorý je tiež zodpovedný,“ ozrejmuje.

Zamestnanci, ktorí majú firmu na 1. mieste

V prípade, že do svojej firmy prijmete nového zamestnanca, ktorý je lojálny a zodpovedný, tak sa o tieto jeho vlastnosti treba i naďalej starať. Nemôžete sa predsa spoliehať na to, že uberie zo svojich nárokov. Dalibor Slávik otvorene odporúča, aby ste vo vzťahu s novým kolegom prehlbovali vzájomnú dôveru – nielen ho adekvátne platovo ohodnotili, ale dali mu priestor sa profesionálne realizovať. „Je dobré svojich ľudí poznať, venovať im čas, pozornosť a počúvať ich,“ vysvetľuje.

Jednoducho vytvorte také pracovné podmienky, ktoré by nový zamestnanec len márne hľadal u konkurencie. Prejavy lojálnosti a zodpovednosti sa vášmu biznisu oplatia. „Takýto zamestnanec sa väčšinou v práci sústreďuje na organizáciu a často uprednostňuje jej rast pred vlastnými motívmi,“ hovorí Ondrej Ivan.

Veľkým benefitom pre váš biznis by mohol byť i fakt, že vyššia lojálnosť a zodpovednosť môžu vo firme znížiť mieru fluktuácie. Dana Blechová v tejto súvislosti uvádza, že popri čerstvých absolventoch je teda dobré zamestnať i starších ľudí, ktorí sú spravidla lojálnejší a zodpovednejší, čím by mohli ovplyvniť tiež mladšiu generáciu.

Hlavné foto: Pexels/Jopwell

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk