19. marca 2018

Od momentu, keď prídeme na svet sme zvedaví a hladní po vedomostiach, zručnostiach, skúsenostiach. Pri každej akcii sledujeme reakcie okolia, podvedome hľadáme spätnú väzbu, snažíme sa porozumieť spleti pravidiel, emócií a poznatkov. Zároveň si uvedomujeme, že sme pod drobnohľadom autorít –  či už rodičov, pediatrov, starých rodičov, učiteľov, neskôr manažérov…

Spleť mnohokrát si odporujúcich požiadaviek, ktorým musíme čeliť, je zdanlivo nekonečná. V každom zo sub-systémov, v ktorých fungujeme, sa deje v podstate to isté. Snažíme sa porozumieť očakávaniam, ktoré sú na nás kladené a tie filtrujeme cez vlastné očakávania, potreby a ciele.

Dobrý vzdelávací systém by nám mal pomôcť fokusovať našu zvedavosť, lepšie sa pýtať, dostávať sa k podstate problémov rýchlejšie. Vzdelávací systém na Slovensku je však v PISA pod priemerom krajín OECD. A to sa rozprávame o tvrdých zručnostiach. V mäkkých, často oveľa ťažšie merateľných zručnostiach, sme na tom pravdepodobne ešte o trochu horšie.

Čítanie kníh vám v podnikaní môže pomôcť. Inšpiráciu nájdete aj v týchto 5 tituloch

Náš vzdelávací systém nás naučí “preplávať”, radšej sa nepýtať. Pracovné prostredie potom len stavia na tom, čo dostane. Z každej strany počúvam, že na trhu nie je dosť talentu. Od startupov, scaleupov až po veľké korporácie je to jedna z top tém. Študenti nemajú radosť z učenia, učitelia nemajú radosť zo zdieľania vedomostí, skúseností. Začarovaný kruh.

Reklama

Ako vybudovať v tomto kontexte organizáciu, kde učenie sa, učenie, zdieľanie, odovzdávanie vedomostí, skúseností je súčasťou prirodzeného progresu, životného cyklu človeka v organizácii, keď sami sme len výstupom nefunkčného systému?

Pár rokov dozadu sme boli firmou, kde bolo okolo 150 zamestnancov a vzdelávanie bolo vnímané ako niečo, čo sa patrí, aby sme robili. Dnes je learning jedna z kľúčových hodnôt.

U nás stojí na viacerých pilieroch, ktoré vám chcem popísať:

1.Každý z nás má plejádu zdrojov vedomostí, ktoré sledujeme, snažíme sa inšpirovať, dešifrovať témy, ktoré sú pre nás dôležité. Zdieľanie týchto zdrojov je prvým pilierom – je to základ pre následné samoštúdium. Podporujeme zdieľanie zdrojov. V expertných skupinách, ktoré zlučujú jednotlivé crafty (grafici, programátori, game dizajnéri a mnohé ďalšie) sa denne vymieňajú novinky, aktuálne informácie, analýzy, výstupy z trhu. Aktuálne vytvárame vedomostnú databázu pre lepšiu orientáciu a vyhľadávanie.

2. Druhým pilierom sú interné knowledge-sharingy. Tu už ideme do rôznorodosti formátov, rozsahu, obsahu podľa toho o aký craft ide, či o akú tému, cieľovku a cieľ samotný. Dobrým príkladom takého zdieľania vedomostí sú mesačné lunch talks, kde môže ktokoľvek zdieľať čokoľvek – od predstavenia svojho tímu, cez vysvetlenie procesu, alebo zdieľanie skúsenosti z konkrétneho projektu. Popri tom sa firma stará o catering.

Foto: Pixel Federation

Alebo mornings with data, kde sa pozeráme na konkrétne analýzy konkrétnych problémov. Nielen že sa zlepšuje informovanosť, zlepšujeme sa aj v prezentovaní, prepájaní, porozumení.

3. Tretím pilierom sú externé školenia a školitelia, ktoré sú ako soft skillové, tak odborné a školiteľov sem vozíme z celého sveta, aby sme sa pozreli na naše témy cez optiku odborníkov. S tými zároveň spolupracujeme dlhodobo, čiže sa snažíme o zachovanie kontinuity. Okrem pokrývania vlastných potrieb zdieľame zahraničných odborníkov aj s celou komunitou, aby sme vzájomné učenie sa šírili aj za brány našej firmy.

4. Štvrtým pilierom sú konferencie a zahraničné workshopy, ktorých ponuka je rovnako rozsiahla ako ponuka školení. Pre seniornejších ľudí interné školenia nie sú až takou pridanou hodnotou, no inšpirácia z konferencie ich vie zase poriadne nakopnúť. Seniorom dávame priestor učiť, mentorovať, posúvať svoje vedomosti ďalej nielen vo firme, ale aj na medzinárodných konferenciách. Rast vo firme je previazaný s prirodzene vnímanou senioritou človeka a jeho, či jej, potrebou angažovať sa ďalej.

Toto všetko sú formálnejšie nástroje, ktoré pripomínajú niekdy až vzdelávaciu inštitúciu. Učiaca sa organizácia je však viac ako len piliere vzdelávania. Je to mindset, schopnosť adaptovať sa, flexibilne reagovať, vziať zodpovednosť za seba a svoj rast.

V mnohých ohľadoch je akákoľvek progresívna firma výborným príkladom učiacej sa organizácie. Firmy sa neustále potrebujú re-inventovať v meniacich sa trhových podmienkach. Snažíme sa preto vytvoriť vhodné podmienky pre rast firmy prostredníctvom rastu jednotlivcov.

Do roka update 🙂

Signing out!

 

Autorka je spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti. V súčastnosti má na starosti riadenie rozvojových programov spoločnosti PIXEL FEDERATION. Jej druhou témou je riadenie aktivít Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projektov.