20. mája 2020

Vstupenky na podujatie zakúpite tu. 

Vláda v stredu 20. mája schválila viacero zmien, ktoré sa týkajú pomoci podnikateľom. Predstavila, ako bude vyzerať príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky, a odobrila viac času pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na zaplatenie poistného.

Vláda uhradí podnikateľom nájmy do takej výšky, do akej z nich odpustia nájomcom prenajímatelia. V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát. Ak prenajímateľ poskytne len 20-percentnú zľavu, rovnakým podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % zaplatí nájomca v splátkach, rozložených na 48 mesiacov. Ak prenajímateľ neodpustí nájomcovi nič, nájomca splatí nájomné rozložené tiež na 48 mesiacov.

Úplné otvorenie ekonomiky sa nekoná, no približujeme sa.
Matovič predstavil štvrtú fázu

Vládna garnitúra chce takto prenajímateľov priviesť k tomu, aby určitú časť nájmu odpustili, budú tak mať nájomné vyplatené skôr.

Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík spresnil, že v prípade 48-mesačných splátok nebude možnosť navyšovať nájomné počas týchto štyroch rokov, ani dať v tomto čase nájomcovi výpoveď. „Chceme, aby sa všetci dohodli. Pol na pol. Polovica prenajímateľ a polovica štát. Nájomca totiž straty znáša najťažšie,“ uviedol s tým, že ide najmä o maloobchodné predajne a reštaurácie.

Viac času

V stredu tiež schválila viac času na zaplatenie poistného pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Podmienené to však bude poklesom tržieb o 40 a viac percent. Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanoví odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec a za máj tohto roka, a to do 31. decembra 2020.

Toto opatrenie reaguje na krízu, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Podľa rezortu práce, ktorý nariadenie pripravil, je cieľom zmierniť ekonomické dosahy na odvádzateľov poistného.

Ako môžete v čase koronavírusu zachrániť svoj biznis?
Tu je 5 oblastí, kde si viete pomôcť sami

Rezort práce v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie vyčíslil, že za mesiac máj celková suma odloženého poistného na sociálnom poistení u zamestnávateľov by mala predstavovať približne 16,4 milióna eur, čo znamená v priemere na jedného zamestnávateľa približne 2737,1 eura.

Celková suma odloženého poistného na sociálnom poistení u SZČO za máj tohto roka by mohla dosiahnuť 800 000 eur, čo znamená v priemere na jednu SZČO približne 167,9 eura. Odklad poistného by sa mal celkovo dotknúť 6000 zamestnávateľov a 4800 SZČO.

Zmena výpočtu

Ďalšia zmena, ktorú vláda predstavila, sa týka príspevku z „Prvej pomoci“ na udržanie pracovných miest. Po novom sa už nebude započítavať ako príjem, podmienky na odklad platenia poistného na sociálne poistenie za máj tak splní viac zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Vláda doplnila svoje nariadenie o spôsobe výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na základe ktorého sa určuje výška príspevku „Prvej pomoci“.

Nariadenie hovorí o výpočte poklesu tržieb za účelom zmeny splatnosti poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ alebo SZČO.

„Príspevok na udržanie zamestnanosti vyplácaný v rámci projektu ‘Prvá pomoc’ je nástrojom finančnej podpory zamestnávateľov a SZČO,“ píše sa v materiáli z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa aktuálnej legislatívy o dani z príjmov je však takýto príspevok považovaný za príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

„Na jednej strane je účelom tohto príspevku zmiernenie negatívnych dosahov na zamestnanosť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR. Na druhej strane by tento príspevok zvyšoval príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržby) na účely posunutia termínu platenia poistného, a tým zhoršoval ich možnosti uplatnenia odkladu poistného,“ vysvetlilo ministerstvo v predloženom materiáli.

Vďaka nariadeniu očakáva vládna garnitúra pozitívny dosah na podnikateľov, keďže podmienku poklesu tržieb zásluhou nezapočítavania príjmu z príspevkov na udržanie pracovného miesta splní väčší okruh zamestnávateľov a SZČO, čím budú môcť požiadať o odklad poistného na sociálne poistenie za máj.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?