Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
17. júna 2020

Sme svedkami zásadných zmien. Všade sa skloňujú inovácie, informačné technológie, dáta. Vidíme, ako sa naplno ukazuje schopnosť podnikov zotaviť sa z dôsledkov nepredvídateľnej situácie. Odvetvie poisťovníctva je pre firmy istotou, pretože prechádza transformáciou už dlhšie a dokáže efektívne reagovať na potreby klientov. 

Boli to digitálne platformy, ktoré naštartovali inovácie. Tie posúvajú poisťovníctvo k lídrom rozvoja sektora. Príkladom je digitálne trhovisko Swiss Re vytvorené v spolupráci s Microsoftom, ktoré pomáha vytvárať komplexné nástroje budúcej generácie meniace spôsob predpovedania a manažovania rizík. Trhovisko vytvára priestor na vznik nových produktov, založených na rozsiahlej expertíze a dátach Swiss Re. Nejde však len o produkty jednej firmy, ale o celkový ekosystém, ktorý umožňuje B2B2C spoluprácu. Vďaka komplexným a vzájomne prepojeným systémom získavame podrobnejšie informácie o rizikách. Manažéri rizík lepšie rozumejú tomu, ako môže strata lodného nákladu ovplyvniť globálne dodávateľské reťazce, či ako prírodné katastrofy ovplyvnia kľúčové vládne investície do infraštruktúry. Na základe integrovaných údajov môžu poisťovatelia napríklad vyvinúť riešenia, ktoré proaktívne zmierňujú straty skôr, ako sa stanú alebo umožnia automatické vyplácanie plnenia veľmi rýchlo po škodovej udalosti.

Miroslav Grutka, IT riaditeľ na oddelení Asset Management IT spoločnosti Swiss Re. Zdroj foto: Archív Swiss Re

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou technologického rozvoja poisťovníctva, aj na budovanie nových riešení, je cloudová infraštruktúra. Riešenia na cloude umožňujú  škálovanie, nové obchodné príležitosti a podchytávajú aj oblasti, ktoré boli zriedkavo poisťované. Prináša jednoduchšie využitie veľkých dát na budovanie parametrických riešení zohľadňujúcich špecifiká klientov. Klient tak rýchlo získava bezpečné riešenie. 

Využívaním cloudu sa menia aj požiadavky na znalosti a zručnosti ľudí. Napríklad naša bratislavská pobočka poskytuje silné globálne IT zázemie pre celú skupinu a vidím, že zamestnáva viac cloudových špecialistov a kolegov so skúsenosťami s DevSecOps prístupom. Pretože tak, ako napredujú technológie, meníme sa aj my a to je pre mňa zaujímavé a inšpirujúce.

Tento článok je AdVoice.
Autorom článku je 
Miroslav Grutka, IT riaditeľ na oddelení Asset Management IT spoločnosti Swiss Re. Zároveň ako IT Community Manager zastrešuje vyše 300 IT profesionálov v slovenskej pobočke Swiss Re.