19. októbra 2018

Jedným z dôvodov, prečo Swiss Re patrí medzi vedúcich hráčov svetového trhu zaisťovníctva, sú nepretržité inovácie. Na významnej časti týchto inovácií sa podieľajú ľudia z Bratislavy. Nima Motazed, Managing Director and Head of Swiss Re Slovakia a Tierry Léger, CEO Life Capital, divízie Swiss Re, upozorňujú, že bratislavská pobočka má veľký potenciál do budúcnosti. 

V bratislavskej pobočke Swiss Re momentálne pracuje viac ako 1400 ľudí. Za ktoré operácie a služby v rámci celého portfólia Swiss Re zodpovedajú bratislavskí zamestnanci?

Nima: V Bratislave máme druhú najväčšiu kanceláriu zo všetkých 26 krajín, v ktorých pôsobíme. Naša pobočka poskytuje viacero druhov analytickej, operačnej a administratívnej podpory pre tri hlavné zložky celej skupiny – Reinsurance, Corporate Solutions a Life Capital. V Bratislave taktiež permanentne funguje viacero veľkých tímov na úrovni celej skupiny – od finančného oddelenia, IT a manažmentu kapitálových aktív až po HR a ostatné operácie. Za posledných desať rokov spravila Swiss Re Bratislava obrovský posun vpred – ako v počte zamestnancov, tak aj v komplexite poskytovaných služieb.

Swiss Re
Nima Motazed, Managing Director and Head of Swiss Re Slovakia, Foto: Forbes Slovensko 

Swiss Re je druhým najväčším zaisťovateľom na svete. Čo je najväčšou výhodou firmy, ktorá vás odlišuje od konkurencie?

Thierry: Už viac ako 150 rokov aplikuje Swiss Re svoju expertízu v manažovaní rizika v produktových riešeniach, ktoré poskytujeme našim klientom. Vďaka tomu sme vybudovali mimoriadne silnú značku. V našom odvetví sme lídrom v kapitalizácii, našim klientom tak vieme zabezpečiť pokojný spánok aj v ťažkých časoch. Technológiu sme sa rozhodli ukotviť v našej korporátnej DNA a hlavnej stratégii. Vďaka nej pomáhame našim klientom vyhrávať na trhu a zároveň sa naša firma stáva rýchlejšou, efektívnejšou a lepšou.

Thierry Léger, CEO divízie Life Capital, Swiss Re, Foto: Forbes Slovensko

Nima: Pre poisťovateľov a obzvlášť zaisťovateľov, diverzifikácia je synonymom sily. Náš globálny dosah a prvotriedna expertíza sú a vždy boli kľúčovými piliermi našej kvality a úspechu.

Life Capital je najmladšou zložkou Swiss Re. Prečo bol založený ako samostatná jednotka, špecificky odlíšená od Reinsurance a Corporate Solutions? Ako prispieva Life Capital k celkovej hodnote produktov Swiss Re?

Thierry: Swiss Re Life Capital poskytuje alternatívny prístup k atraktívnemu primárnemu poistnému trhu. Našim cieľom je získavať prístup k riziku. Riadime tri divízie, pričom každá z nich je aktívna v inej oblasti rizika. Každá z týchto firiem má vlastné vedenie a kultúru, aby uspela na svojom trhu. ReAssure je lídrom britského trhu s uzatvorenými penzijnými fondmi, kde má skoro 5 miliónov zákazníkov. IptiQ je naša kľúčová digitálna B2B2C platforma, vďaka ktorej máme prístup k trhu s poistkami v hodnote 400 miliárd dolárov. ElipsLife vytvorilo unikátnu platformu na prístup k riziku v oblasti životného a zdravotného poistenia v hodnote 155 miliárd dolárov.

Life Capital je zároveň inkubátorom startupov. Kombinujeme 150 rokov poznatkov skupiny Swiss Re v poisťovníctve s najnovšími technológiami, aby sme pomohli zmenšiť poistnú priepasť. Transformujeme sa z čistého konsolidátora uzatvorených fondov na dynamickú firmu v odvetví B2B2C. Veríme že v budúcnosti sa Life Capital stane faktorom, ktorý na trhu odlíši Swiss Re od konkurencie.

Prečo ste vybrali práve Bratislavu ako permanentné sídlo pre niektoré z vašich centrálnych tímov?

Thierry: Výborná reputácia Bratislavy v celej skupine Swiss Re podnietila našu zvedavosť. Keď sme videli talent v tejto pobočke a porozumeli existujúcim a budúcim kapacitám, nadobudli sme pocit, že Bratislava bude pre nás najlepšou voľbou.

Jedna z firiem, ktoré vlastní Life Capital, je práve iptiQ. Kto sú zákazníci iptiQ-u a ako presne pomáha bratislavská kancelária v budovaní tejto firmy?

Thierry: V prvej fáze vždy spolupracujeme s už existujúcimi firmami/značkami (B2B). Následne spolu poskytujeme tovary a služby ich zákazníckej báze (B2C). V iptiQ-u sú všetky časti reťazca generujúceho hodnotu perfektne spojené prostredníctvom veľkého dátového modelu. Vďaka nemu sa vieme rýchlejšie spojiť s partnermi (dokážeme priniesť produkt na trh do 90 dní) a poskytovať lepšie produkty pre viac zákazníkov. Naše oddelenia v Bratislave boli intenzívne zapojené do tvorby tohto digitálne integrovaného reťazca, ktorý je poskytovaný naprieč rôznymi krajinami a multiplikuje tak inovačnú silu iptiQ. V minulosti bolo poistenie najmä predávané a nie kupované. Toto sa však zmení, akonáhle dokážu poisťovne sprostredkovať lepší proces nákupu poistenia pre koncového zákazníka.

Ako môže vývoj v AI, dátovej analytike a robotizácii zmeniť zaisťovníctvo?

Thierry: Budovanie veľkých zostáv dát a ich lepšie využitie nám umožňuje rozširovať ponuku toho, čo poisťujeme a ako to robíme. IptiQ, naša white-label platforma, napríklad klientom ponúka  prístup k obrovskej skupine konečných zákazníkov a možnostiam kontextuálneho predaja.

V dlhodobom horizonte je našou prioritou maximalizácia potenciálu, ktorý nám dávajú naše dáta a vytváranie konkurenčnej výhody na tomto základe. Práve zavádzame takzvanú „Stargate“ platformu na zber, integráciu, analýzu a vyvodzovanie súvislostí z masívnych kolekcií dát. V rámci celej skupiny máme viac ako 50 projektov v tejto oblasti, chceme ich implementovať do roku 2019.

Momentálne beží viacero experimentov s blockchainom. Svet biznisu (nielen poisťovníctva) čaká na prvú „zabijackú“ aplikáciu: aplikáciu využívajúcu výhody blockchainu, ktorá jednoznačne ukáže, ako využiť ekonomické príležitosti, ktoré táto technológia bezpochyby prináša. A my chceme určite stáť v prvej rade!

Na ktorých inováciách v rámci Swiss Re pracujú bratislavskí zamestnanci?

Nima: Robotizujeme repetitívnu prácu a opakujúce sa otázky v rámci našej internej podpory nechávame riešiť umelej inteligencii. Z celkového počtu 61 robotov, na ktorých sa globálne pracuje, sa na 24 podieľalo bratislavské Robotic Automation CoE. Naši kolegovia z oddelenia Customer Experience & Digital Delivery nám zase pomohli vytvoriť nového ChatBota, ktorý zníži objem požiadaviek na všetky interné služby ako IT, HR, Legal & Compliance atď.

Nima Motazed, Managing Director and Head of Swiss Re Slovakia, Foto: Forbes Slovensko

Čo sa týka riešení pre externých klientov, máme tu napríklad parametrické poistenie meškania letov. Klientovi poskytuje plne automatizované služby od kalkulácie ceny až po vyplatenie posledného nároku. Model, ktorý vytvára a prepočítava cenu pre zákazníka na základe predpovedí pre približne 20 miliónov letov počas každej noci, bol vyvinutý v spolupráci medzi našimi data science centrami v Bratislave a Zurichu.

Aké hodnoty podporuje Swiss Re medzi svojimi zamestnancami? Ktoré schopnosti sú nutnou výbavou pre člena tímu Life Capital a iných divízií v Bratislave?

Nima: Žijeme v rapídne sa meniacom svete. Potrebujeme sa preto prispôsobovať a ideálne ostať na čele nových trendov. Jedine tak sa nám podarí benefitovať a nie trpieť na následky týchto trendov. V každodennom živote si to žiada inovatívnosť a agilitu – v procesoch, ale aj v myslení. To druhé je zložitejšie.

Permanentne bojujeme s konkurenciou o tých najlepších ľudí. Myslím si, že pracoviská, ktoré svojim zamestnancom umožnia prebrať zodpovednosť za svoj pracovný čas, kariérny postup, ale aj najvyššie etické štandardy, získajú top talenty. My chceme ľudí, ktorí sa tejto zodpovednosti neboja.

Thierry: Povedal by som, že zvedavosť, integrita, túžba uspieť, vášeň pre poznanie, chuť stále sa zlepšovať a hlavne pozitívny prístup sú nevyhnutné na úspech v našej firme.

swiss re slovensko
Tierry Léger, CEO Life Capital, divízie Swiss Re, Foto: Forbes Slovensko

Kde vidíte priestor na budúci rast Life Capital a bratislavskej pobočky Swiss Re?

Thierry: Jedným z hlavných spôsobov ako zaistiť, že Swiss Re bude v budúcnosti konkurencieschopná, je naša technologická stratégia pretavená v externé partnerstvá, vďaka ktorým entity patriace pod Life Capital získajú prístup k novým oblastiam rizika.

Svetová poistná priepasť je masívna. Rozdiel medzi počtom poistení, ktoré ľudia potrebujú a ktoré v skutočnosti majú, sa z roka na rok zvyšuje. Life Capital bol navrhnutý na to, aby pomohol uzatvoriť túto priepasť pomocou technológie. Aj naďalej budeme zjednodušovať upisovanie poistiek a zlepšovať proces nákupu poistenia pre koncového zákazníka. A v neposlednom rade, technológia nám pomôže spraviť poistné produkty dostupnejšími.

Nima: Rast každej vedomostnej firmy sa vždy odvíja od jej zamestnancov. V celej skupine je už vidno naše odhodlanie dosahovať vysoké výkony. Bratislava sa preto rýchlo vyvíja z kategórie middle office na pobočku s komplexnejšími a analytickejšími pracovnými miestami.

Budeme potrebovať viac ľudí, hlavne v IT a financiách. Zároveň však stále musíme podporovať a rozvíjať naše talenty. Len vtedy budeme ozaj schopní zvládnuť náš rast.