11. júna 2020

V niektorých častiach Slovenska sa má teplota cez víkend vyšplhať nad 30 stupňov Celzia. Ak sa chystáte aj pred štartom oficiálnej sezóny kúpať do prírody, možno vás znepokojila nedávno publikovaná správa, že v kvalite vodných plôch na kúpanie sa v rámci EÚ (+ vybraných krajín) umiestnilo horšie než Slovensko len Albánsko a Poľsko. V praxi však z 32 monitorovaných jazier a vodných nádrží nevyhovela požiadavkám hygienikov jediná oblasť. 

Správu o kvalite vôd na kúpanie (zo sezóny 2019) zverejnila Európska enviromentálna agentúra a Európska komisia. V rámci nej otestovali 22 295 lokalít v 27 členských štátoch Európskej únie, ako aj vo Veľkej Británii, Albánsku a Švajčiarsku. Najlepšie v teste obstáli Cyprus (99,1 % vôd s výbornou kvalitou), Rakúsko (98,5 %) a Malta (97,7 %). Na opačnom konci sa okrem Poľska (21,6 %) a Albánska (58,8 %) ocitlo aj Slovensko (62,5 %).

Graf ukazuje, koľko percent vodných plôch určených na kúpanie v danej krajine získalo najlepšie trojhviezdičkové hodnotenie (výborné). Ilustrácia: EEA/EK

Neznamená to však, že by sa v tretine vodných plôch na Slovensku nedalo kúpať. Úrad verejného zdravotníctva klasifikuje kvalitu vody určenej na kúpanie v štyroch kategóriách: od výbornej (***), cez dobrú (**), dostatočnú (*) až po nevyhovujúcu (-). V teste sa medzi trojhviezdičkové dostalo 20 vodných plôch – čiže 62,5 percenta. Okúpať sa však možno aj vo vode s dobrou a dostatočnou kvalitou (je však potrebné sledovať počas leta aktuálne informácie hygienikov). V kategórii nevyhovujúce sa ocitli len senecké Slnečné jazerá.

Na výlet do Rakúska? Na aké opatrenia sa treba u susedov pripraviť

Počas kúpacej sezóny, ktorá sa oficiálne začne 1. júla, budú hygienici monitorovať vodu v 29 lokalitách. Nádrž Ružiná pri obci Divín a pri obci Ružiná sa v sezóne 2020 nebude využívať z dôvodu rekonštrukcie nádrže, Dolno Hodrušské jazero má aj naďalej zníženú hladinu vody pre rekonštrukciu hrádze a rovnako sa nebude využívať ani monitorovať. Vlani došlo k zlepšeniu kvality vody v Ružinej pri obci Divín, na Zlatých pieskoch a vo Veľkej Domaši v časti Valkov. Kvalita sa zhoršila vo Veľkej Domaši v časti Poľany.

Lokality na kúpanie sa monitorujú podľa smernice EÚ a výsledky sa zakladajú na obsahu črevných baktérií enterokok a Escherichia coli. Znečistenie fekálnymi baktériami totiž ohrozuje ľudské zdravie a môže spôsobovať ochorenia. „Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Znečistenie sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách,“ píše sa v správe Európskej environmentálnej agentúry.

Vyberte sa na výlet po Slovensku.
Známi cestovatelia odporúčajú svoje obľúbené miesta

„Pravidelné monitorovanie a posudzovanie vody na kúpanie nám zásadným spôsobom pomáha udržiavať už aj tak vysokú kvalitu v celej Európe. Prípadné znečistenie vôd potom môžeme riešiť prijatím účinných opatrení,“ dodal výkonný riaditeľ enviro agentúry Hans Bruyninckx. Kvalita vody určenej na kúpanie v Európe je veľmi dobrá – až 85 % lokalít získalo trojhviezdičkové hodnotenie a iba 1,3 % zo všetkých vôd sa ocitlo v kategórii nevyhovujúce.

Slovensko patrí k štátom s najmenším počtom monitorovaných vodných plôch (32), menej ich malo len Luxembursko (17). V Taliansku preverili až 5535 lokalít, u susedov v Česku 153, Maďarsku 257, Rakúsku 261 a Poľsku 606. Slovenskí hygienici však počas letnej sezóny 2020 budú okrem 32 lokalít zaradených do európskeho prieskumu testovať kvalitu aj približne 50 ďalších prírodných vodných plôch, ktoré ľudia bežne využívajú na kúpanie. 

Kvalita vody na kúpanie na Slovensku zo sezóny 2019

Výborná (***)

Drieňok (vodná nádrž Teplý vrch)
Liptovská Mara
Pláž ORMET (vodná nádrž Teplý vrch)
Pod Bukovcom
Ružín
Ružiná – Divín, Ružiná (nebudú v roku 2020 v prevádzke)
Šulianske jazero
Veľká Domaša – Tíšava, Valkov, polosstrov Krym
Veľké Kolpašské jazero
Vinianske jazero
Zelená voda
Zemplínska šírava – Biela hora, Hôrka, Medvedia hora, Kamenec, Paľkov
Zlaté piesky

Dobrá (**)

Ivanka pri Dunaji
Počúvadlianske jazero
Vajnorské jazero
Veľká Domaša – Dobrá pláž, Holčíkovce, Poľany, Nová Kelča

Dostatočná (*)

Vindšachtské jazero

Nevyhovujúce (-)

Slnečné jazerá

Neklasifikované

Dolno Hodrušské jazero
Kunovská priehrada
Veľké Richnavské jazero 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?