30. marca 2020

Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie finančných problémov počas opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19.

Program umožní poskytovanie zvýhodnených úverov finančnými inštitúciami, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb.

Podmienky úverov

„Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 percent,“ uviedol generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.

SIH na seba preberie časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH záruke bezúročné.

Ako môžete v čase koronavírusu zachrániť svoj biznis?
Tu je 5 oblastí, kde si viete pomôcť sami

Preklenovacie úvery z programu by mali byť najviac štvorročné vrátane ročného odkladu splátok istiny aj úrokov. Maximálna výška úveru bude takmer 1,2 milióna eur.

Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Peniaze sa môžu navýšiť

Na nový program má SIH v súčasnosti vyčlenených 38 miliónov eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi spoločnosťou SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia vlády SR, je predpoklad výrazného zvýšenia finančných prostriedkov na tento nástroj.

Vláda predstavila prvú pomoc pre podnikateľov.
Biznis má zachrániť týchto sedem opatrení

SIH očakáva záujem finančných inštitúcií a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov.

Schému finančnej pomoci pre MSP v pondelok odobril aj Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. „Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci dňa 30. marca vydal súhlasné stanovisko k schéme minimálnej pomoci Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19,“ uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Prvý balík pomoci

Ministerstvo financií (MF) SR pripravilo prvý balík opatrení na zmiernenie vplyvov nového koronavírusu pre podnikateľov. Opatrenia sú súčasťou balíčka „Prvej pomoci zamestnancom, firmám a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO)”, ktoré boli koncom minulého týždňa predstavené vládou. Za rezort financií je to poskytnutie bankových záruk, odklad platenia preddavkov dane z príjmu či možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty.

Jedným z opatrení, ktoré v nedeľu (29. 3.) predstavila v rámci balíčka pomoci vláda, je odklad platenia preddavkov dane z príjmu. Tento návrh sa týka všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby (respektíve príjem alebo obrat) o viac ako 40 percent oproti rovnakému mesiacu minulého roka, a túto skutočnosť oznámia finančnej správe formou čestného vyhlásenia. Opatrenie začína platiť od apríla 2020.

Objem tržieb a porovnanie s predchádzajúcim rokom si musí urobiť každý daňovník sám. V prípade, že mu tržby v danom mesiaci klesli o viac ako 40 percent, oznámi elektronicky formou čestného vyhlásenia finančnej správe, teda správcovi dane, že v danom mesiaci, respektíve štvrťroku nebude platiť preddavky na daň z príjmu.

Piaty najbohatší Čech sa nakazil koronavírusom.
Křetínsky riadi impérium cez mobil

Toto oznámenie musí urobiť v každom mesiaci alebo štvrťroku počas trvania mimoriadnej situácie, v ktorom chce, aby mu bolo platenie preddavkov odložené. Nezaplatené preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021.

Toto opatrenie sa týka všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov či výšky príjmu, teda tak malých firiem, SZČO, ako aj veľkých spoločností. Tí, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak.

Ďalším opatrením je umožnenie započítať si doteraz neuplatnené straty od roku 2014. Toto opatrenie sa týka tých podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. To znamená, že aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roku v januári, februári 2020 si môže cez inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať.

„Pri umorovaní tejto straty sa postupuje tak, že ostáva v platnosti zákonný režim uplatňovania straty v minulosti, a len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej jednorazového doumorovania,” vysvetlilo MF SR.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?
Odoberajte Forbes Espresso