Tento článok je AdVoice. Čo to znamená?
22. októbra 2020

Už približne dve desaťročia pomáhajú cloudové technológie zefektívniť IT systémy, inovovať a zavádzať nové produkty. Aj keď pomalšie ako na zahraničnom trhu, aj u nás bol citeľný trend presunu do cloudu, a to hlavne v posledných rokoch. Komerčné firmy postupnými migráciami zvyšovali dostupnosť, bezpečnosť a škálovateľnosť IT systémov pri zachovaní alebo dokonca znížení cien za prevádzku IT systémov. Štátne inštitúcie prijali koncept verejného cloudu a na Slovensku rozbehli proces certifikácie verejných cloud služieb. Pandémia koronavírusu proces prechodu na cloud urýchlila a skokom priniesla tieto technológie takmer do každej činnosti nášho života. V oblasti práce a vzdelávania sa stali nenahraditeľnými videokonferenčné nástroje spolu s aplikáciami na spoluprácu a zdieľanie dokumentov. A využívanie cloudu bude ešte intenzívnejšie. Výrazný nárast investícií do štrukturálnych reforiem spolu s epidemiologickými obmedzeniami a dôrazom na prácu z domu prispejú k ešte väčšiemu rozmachu využívania cloudových technológií. Firmy už teraz hľadajú rôzne možnosti, ako prežiť neisté časy spojené s koronavírovou krízou, napríklad optimalizáciou nákladov a získaním priestoru na úsporu, a    efektívnejším alebo alternatívnym využívaním kancelárskych priestorov. Naše skúsenosti ukazujú, že sa presun IT infraštruktúry do cloudu čoskoro stane „novým normálom“. Veď čo je lacnejšie – prenajať si kancelárske priestory alebo vybaviť zamestnancov technikou a nechať ich aspoň čiastočne pracovať z domu? Samozrejme, dôležitým rozmerom, ktorý nám všetkým práca dáva, sú a ostávajú sociálne kontakty a osobné vzťahy, čiže vo všetkom je potrebné nájsť rovnováhu. Každopádne, príležitosť, ktorú pre cloud vytvorila situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu potvrdzuje pravidlo, že každá kríza je akcelerátorom užitočných zmien.

Zdroj foto: Archív klienta

Autorom článku je:
Peter Kováč, riaditeľ pre strategické projekty Aliter Technologies, a.s.

Peter Kováč počas svojej kariéry manažoval mnohé IT projekty na Slovensku a v zahraničí, a získal tak bohaté skúsenosti z oblasti cloud computing, integrácie systémov, vývoja SW, vývoja produktov, obchodnej analýzy a poradenstva. V Aliter Technologies je od roku 2018 zodpovedný za riadenie strategických projektov.