13. januára 2020

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v novembri 2019 oproti novembru 2018 v predaji a oprave motorových vozidiel o 10,2 % (dosiahla 1198 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,8 % (533 eur), ubytovaní o 8 % (867 eur), vybraných trhových službách o 7,4 % (1121 eur), maloobchode o 4,6 % (811 eur), veľkoobchode o 4,4 % (1184 eur), doprave a skladovaní o 4,2 % (1130 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 % (2179 eur), stavebníctve o 3,4 % (809 eur) a v priemysle o 3,1 % (1371 eur). Informoval o tom Štatistický úrad.

Priemerná reálna mesačná mzda v novembri 2019 medziročne vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 %, ubytovaní o 4,9 %, vybraných trhových službách o 4,3 %, maloobchode o 1,6 %, veľkoobchode o 1,4 %, doprave a skladovaní o 1,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % a v stavebníctve o 0,4 %. Znížila sa v priemysle o 0,1 %.

Koho majetok sa za poslednú dekádu najväčšmi rozrástol? Vedú Bezos, Arnault a Zuckerberg

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10 % (dosiahla 516 eur), vybraných trhových službách o 7,6 % (1017 eur), ubytovaní o 7,4 % (783 eur), doprave a skladovaní o 7,1 % (1024 eur), veľkoobchode o 6,8 % (1037 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 5,9 % (1054 eur), maloobchode o 5,8 % (765 eur), stavebníctve o 4,8 % (743 eur), priemysle o 4,5 % (1164 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,1 % (1965 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,1 %, vybraných trhových službách o 4,8 %, ubytovaní o 4,6 %, doprave a skladovaní o 4,3 %, veľkoobchode o 4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,1 %, maloobchode o 3 %, stavebníctve o 2 %, priemysle o 1,8 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 %.