7. októbra 2020

„Kultúrne rozdiely netreba vnímať! Všetci sme inžinieri. Rozumieme si.“ S takýmito a podobnými tvrdeniami nesúhlasia spoločnosti, ktoré pre kultúrne rozdiely prišli o zákazníkov a rozpadol sa im projektový tím. Aj na Slovensku je veľa ľudí, ktorí spolupracujú v britskými kolegami, vďaka čomu vedia, že kultúrne rozdiely majú vplyv na profesionálnu spoluprácu.

Nedostatočná spätná väzba, slabá motivácia alebo negatívny prístup k novým zmenám majú za následok medzikultúrne konflikty a nedorozumenia. Prirodzeným následkom je vysoká fluktuácia zamestnancov a strata mladých talentov.

Mnohé firmy po celom svete si neuvedomujú, že tému medzikultúrnych rozdielov je potrebné vedome riešiť a to aj prostredníctvom tréningov, konzultácií a iných nástrojov, ktoré pomáhajú vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery a rešpektovania.

Zabodujte aj na zahraničných trhoch.
6 vecí, na ktoré by ste určite mali myslieť

Ako medzikultúrny konzultant sa v rámci individuálnych konzultácií stretávam s top lídrami, manažérmi a zamestnancami na rôznych úrovniach riadenia. Práve v rámci takýchto stretnutí odznievajú názory a postrehy, ktoré vyplývajú z reálnej medzikultúrnej spolupráce. Sú to rady a odporúčania, s ktorými by spoločnosť mala pracovať, lebo práve rozdiely vyplývajúce z odlišnosti kultúr výrazne ovplyvňujú výrobu, predaj a zákaznícku starostlivosť.

Reklama

Ako dekódovať správanie britských kolegov a zákazníkov?

 1. „Sorry“ and „Please“.

„Sorry“ and „Please“ sú výrazy, ktoré Briti používajú veľmi často v súkromnom a profesionálnom živote. Slováci sú nezriedka prekvapení ich intenzitou. Tí, ktorí s nimi pracujú, by sa tomuto komunikačnému štýlu mali prispôsobiť, pretože pre ich britských kolegov je to prirodzená súčasť každého dňa a slušného vystupovania.

2. Small talk.

Small talk je nevyhnutným úvodom naviazania nového kontaktu alebo ráno pri príchode do práce a spoločnej diskusii o projekte. Má svoje pravidlá a nevhodnou voľbou témy môžete kolegu alebo obchodného partnera uraziť. „Small talk“ sa v britskej kultúre chápe ako u nás podanie ruky. Netrvá dlho, ale je prejavom úcty ku komunikačnému partnerovi.

Pozor na tabu témy a trápne ticho.
Small talk je malý rozhovor s veľkým dosahom

3. Nepriamy komunikačný štýl.

Briti používajú zdvorilé frázy aj v biznis komunikácii. Britský manažér nepovie: „Tieto údaje potrebujem do 3. januára.“ Naopak, snaží sa byť zdvorilý spôsobom: „Could you deliver your feedback by 3rd of January?“ Jeho pokyn obsahuje prosbu, do ktorej zapája spojenie „mohli by ste…?“

4. Vzájomná diskusia.

Britskí manažéri sa snažia tím a jeho členov zapojiť do diskusie. Očakávajú, že každý sa na nej zúčastní, a to aj napriek tomu, že míting bude trvať dlhšie, ako bolo naplánované. Ak sa členovia tímu nezapájajú, môžu to chápať aj ako nezáujem o spoluprácu. Mnohí Slováci vnímajú dlhé diskusie, počas ktorých chcú všetci niečo povedať, ako stratu času. Často sa strácajú v sieti všetkých účastníkov diskusie a nevedia určiť, kto bude za prijatie rozhodnutia zodpovedný.

5. Otázky, otázky a ešte raz otázky.

Pýtaj sa, keď nerozumieš. Pýtaj sa, keď sa chceš niečo naučiť. Pýtaj sa, keď s niečím nesúhlasíš. Pre Slovákov, ktorí sú pri kladení otázok opatrní, toho môže byť v jednej chvíli až príliš.

6. Spätná väzba alebo „feedback“.

Briti vnímajú feedback ako niečo, čo človeka posúva vpred. A sami feedback očakávajú, a to negatívny aj pozitívny. Zo svojich skúseností viem, že sa im zdá, že Slováci pozitívnym feedbackom šetria.

7. Komunikačný štýl.

Briti používajú kladné vyjadrenia typu „It’s interesting.“ v situáciách, keď s návrhom nesúhlasia alebo majú voči nemu výhrady. V komunikácii s britskými kolegami alebo obchodnými partnermi je potrebné čítať medzi riadkami.

8. Flexibilita.

Niektorým kultúram, ktoré spolupracujú s Britmi, chýbajú detailné procesy a pokyny. Briti, naopak, od svojich kolegov očakávajú flexibilitu a iniciatívu pri riešení problémov. Nastavenie detailných procesov chápu ako obmedzovanie kreativity a nových návrhov, s ktorými kolegovia alebo zamestnanci môžu prísť.

9. Tímová spolupráca.

Pre Britov je dôležitá tímová spolupráca. Každý člen tímu je dôležitý, preto každý člen tímu má mať priestor vyjadriť názor. Niekedy sa stáva, že obchodní partneri alebo kolegovia sú v rámci spolupráce „stratení“ a nevedia, kto má rozhodujúce slovo.

10. Britský humor.

Britský humor je špecifický a nedá sa napodobiť. Je to zmes sarkazmu a vtipov na úkor seba samého. Briti však radi využívajú humor na uvoľnenie napätej atmosféry počas rokovaní alebo pracovných stretnutí.

Každá kultúra má vlastný kódovací jazyk. A Slováci nie sú výnimkou. Dnes už nestačí plynule rozprávať po anglicky, ale treba aj pochopiť, ako a prečo obchodný partner a kolega kóduje odkaz a stratégiu.

Úspešné firmy pripravujú svojich zamestnancov a lídrov na zvládnutie kultúrnych rozdielov. Mnohí Slováci sú prekvapení, keď sa dozvedia, že ich kolegovia z UK po príchode na Slovensko absolvujú minimálne dvojdňové konzultácie, ktoré sú zamerané na pochopenie osobitostí slovenskej biznis kultúry. Sú to lídri, ktorí pred svojím príchodom často pôsobili v iných krajinách a na základe svojich skúseností si uvedomujú, že medzikultúrne rozdiely majú veľký vplyv na komunikáciu, motiváciu, budovanie dôvery alebo spôsob, ako riešime pracovné problémy.

Pochopenie vlastnej biznis kultúry pomáha identifikovať oblasti, na ktorých je možné stavať synergiu s inými kultúrami a rozvíjať svoje medzikultúrne kompetencie. Je to jedna z ciest, ako sa Slováci môžu presadiť v konkurencii s inými kultúrami a prispieť k novým riešeniam a projektom spoločností, pre ktoré pracujú.

Eva Gáboríková ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy zamerané na riešenie medzikultúrnych pracovných problémov, prekonávanie komunikačných bariér a kultúrnych nedorozumení v biznise. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?