15. februára 2019

Zaujímavý príbeh je zaručeným spôsobom, ako si získať pozornosť iných bez ohľadu na to, či sú poslucháčmi deti, priatelia, alebo klienti. Najnovšie výskumy v oblasti kognitívnej neurovedy potvrdzujú, že nezávisle od spôsobu vyjadrenia príbehu – či už prostredníctvom slov, gestikuláciou, alebo kresbou – si náš mozog vytvorí súvis s jednotlivými postavami a ich pocitmi. Toto spojenie si v porovnaní so zdieľaním faktov a dát zapamätá intenzívnejšie a dlhodobejšie. Tu je niekoľko tipov, ako využiť benefity storytellingu v rámci vášho podnikania.

Storytelling v podnikaní predstavuje konkurenčnú výhodu: pomôže vám vytvoriť efektívnu marketingovú stratégiu, prebudí zvedavosť u nových zákazníkov a posilní lojalitu u existujúcich. Váš príbeh ovplyvní, ako si vás budú zákazníci pamätať a tiež pomôže motivovať tím. Spoločnosť Airbnb dáva priestor svojim zákazníkom zdieľať osobné príbehy o tom, ako sa cítia doma kdekoľvek na svete, Dove rozpráva príbehy o skutočnej kráse a Nike o dosiahnutí nemožného.

Zdieľanie príbehov nám umožňuje spájať sa s ľuďmi v reálnom živote, vytvárať emocionálne spojenia a pozornosť poslucháčov, ktorí sa prostredníctvom príbehu vedia vcítiť do opísanej situácie. Avšak, jedna vec je hovoriť a druhá dosiahnuť, aby nás iní počúvali.

Na to, aby sme vyvolali záujem iných, je nevyhnutné vytvoriť si profil poslucháčov a detailne porozumieť ich konkrétnym potrebám, túžbam a problémom, s ktorými sa stretávajú. Musíme poznať naše publikum dostatočne dobre, aby sme vedeli identifikovať relevantné príbehy a porozprávať ich spôsobom, ktorý má tendenciu vyvolať konkrétny pocit a predpokladanú reakciu s cieľom zvýšiť záujem, odhodlanie či podporu.

7 efektívnych spôsobov, ako zvýšiť návštevnosť firemného blogu.
Pomôžete tak svojmu podnikaniu

Reklama

Ak chcete u poslucháča vyvolať pozitívnu reakciu, je dôležité naladiť sa na jeho vlnu – tu je niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť:

 • Preukážte, že rozumiete problémom, kontextu a kultúre zainteresovaných strán, aby ste si u nich vytvorili dôveru.
 • Porozprávajte správny príbeh v správnom čase, aby ste vytvorili silný súvis medzi otázkami a problémami publika a prejavom.
 • Vizualizujte príbehy tak, aby umožnili poslucháčom vytvoriť si emocionálne spojenie, ktoré má potenciál ovplyvniť ich myslenie.
 • Použite príbehy na preformulovanie problémov s cieľom zvážiť možnosti a perspektívy, ktoré by inak poslucháči nezvážili.

Na prepojenie medzi poslucháčmi a vaším príbehom je dôležité zvážiť jednotlivé elementy a to, ako do seba zapadajú. Vytvoríte tak autentický odkaz, ktorý bude súčasťou vašich firemných hodnôt a prístupu k zákazníkom. Na vytvorenie autentického príbehu by ste ma zamerať na tieto kroky:

 • Vytvorte súvis medzi obsahom a účelom – váš príbeh by mal mať jasný cieľ, ktorý súvisí so širším účelom komunikácie.
 • Zamerajte sa na zmysly – silné príbehy sa týkajú emócií, empatie a myšlienok iných. Je preto dôležité vybrať si situácie, ktoré majú emocionálny vplyv a význam. Fakty a údaje nevyvolávajú predstavivosť, pokiaľ nie sú prezentované v zaujímavom kontexte prostredníctvom príbehov alebo anekdot.
 • Zapojte publikum do deja – ľudia sa dokážu vcítiť do príbehu, pokiaľ ich viete adekvátne zaujať. Nemusí to byť iba ako protagonista príbehu, môžu vo vašom príbehu vidieť súvis medzi sebou a kritickými aspektmi príbehu.
 • Otvorte nové obzory – element prekvapenia alebo novej myšlienky v príbehu má schopnosť vytvoriť novú úroveň porozumenia danej témy a prinútiť nás myslieť na veci, na ktoré sme predtým nemysleli.

Založila projekt Instaraňajky.
Učí podnikateľov a blogerov, ako byť doma vo svete sociálnych sietí

Najlepšie príbehy sú tie, ktoré si jednoducho zapamätáme a vieme reprodukovať. Existuje niekoľko vzorcov, podľa ktorých vytvoríte príbeh so štruktúrou, ktorá najlepšie funguje vo vašom prípade:

 • Úvod – Zápletka – Riešenie

Jeden z najstarších a najjednoduchších priebehov príbehu. Začnite s opisom situácie, následne prezentujte problémy, ktoré hlavné postavy príbehu riešia, a postupne budujte napätie, až kým nedôjde k vyriešeniu problému.

usmievajúca sa žena s mužom na káve, muž jej rozpráva príbeh
Ak sa poslucháč dokáže stotožniť s príbehom, ľahšie si zapamätá nielen porozprávané, ale aj vás. Foto: rawpixel.com
 • Pred – Po – Prelom

Začnite príbeh problémom, ideálne takým, ktorý viete vyriešiť, a následne opíšte situáciu, v ktorej tento problém neexistuje, a vysvetlite, ako ste sa tam dostali, alebo prezentujte konkrétne riešenia daného problému.

 • Incident – Reakcia – Benefit

Na začiatku tohto typu príbehu je relevantná osobná skúsenosť. Následne opíšte kroky, ktoré ste podnikli na to, aby ste túto skúsenosť zmenili. Na záver prepojte túto zmenu s benefitmi, ktoré ste tak dosiahli. Tento typ príbehu je ideálny na opis spolupráce s vašimi klientmi.

 • Úvod – Kritický bod – Šťastný koniec

Predstavte hlavné postavy príbehu a opíšte, ako sa ich situácia skomplikovala, aby ste v úvode zaujali poslucháčov. Na opísanie bodu zlomu použite kombináciu faktov a emócií a porozprávajte, ako sa po tomto momente situácia zlepšila. Príbeh ukončite pozitívne.

 • Odchod – Výzva – Návrat

Tiež známa ako „cesta hrdinu“, táto štruktúra príbehu je zameraná na hrdinu, ktorý musí odísť za dobrodružstvom, v ktorom ho čakajú rôzne výzvy, ale eventuálne splní misiu a vráti sa aj s novými schopnosťami, aby pomohol iným. Tento príbeh funguje ideálne ako opis klienta, ktorý zažíva komplikovanú situáciu, až kým nenájde riešenie prostredníctvom vašej firmy.

Najlepšie príbehy môžete používať opakovane a meniť podľa potreby, je dokonca pravdepodobné, že sa časom zlepšia. Kritickým aspektom vo vylepšovaní príbehov a spôsobu prezentácie je feedback od zainteresovaných strán. Spôsob, akým použijete spätnú väzbu na vylepšenie príbehu, ovplyvní, ako ho urobíte ešte viac relevantným a autentickým a ako bude motivovať vašich poslucháčov. Preto zvážte, ako najlepšie vytvoriť a porozprávať príbeh tak, aby spĺňal komunikačné potreby vašej firmy a stal sa efektívnym spôsobom, ako osloviť zákazníkov aj tím.

Hlavné foto: photos.icons8.com/Alexey Sokolov

Petra je zakladateľkou marketingovej agentúry Squirrels&Bears, ktorá sa zameriava na zviditeľnenie a rast malých podnikateľov prostredníctvom nízkorozpočtových marketingových stratégií.