24. novembra 2019

Všetci tí, ktorí ste už počas svojej kariérnej cesty absolvovali pohovor, veľmi dobre viete, že je dôležitou súčasťou výberového procesu. A nezaobíde sa bez otázok. Avšak HR manažéri by nemali byť jediní, ktorí ich na stretnutiach tohto typu kladú. Zabudnite na to, že si len vypočujete monológ personalistu, zabojujte o pracovnú pozíciu a pýtajte sa.  

Ukazujete záujem

Keď ako uchádzači o zamestnanie na pohovore kladiete otázky, je to devíza pre obe zúčastnené strany. Teda pre vás i potenciálneho zamestnávateľa. Vladimír Hanes, zakladateľ agentúry Hanes Executive Search, to vysvetľuje na príkladoch: 

„Ak kladiete otázky, je to devíza pre vás. Znamená to, že ste sa pripravili a snažili dozvedieť o budúcom zamestnaní čo najviac informácií. To vám pomôže lepšie pochopiť pracovnú pozíciu a príležitosť, ktorú pred sebou máte. Ak by hovoril iba HR manažér, opisoval prácu, pracovné prostredie, tak by ste sa nedozvedeli to, čo je dôležité pre vás. Získavate aj možnosť lepšie sa odprezentovať. „

No je to výhodné i pre firmu, pokiaľ sa ako uchádzači o zamestnanie pýtate, ukazujete jej ozajstný záujem o konkrétne pracovné miesto. A HR manažér sa o vás môže dozvedieť viac informácií. Existuje možnosť, že sa presuniete k témam, ktoré by ste za iných okolností neotvorili. A rovnako vie lepšie posúdiť vašu verbálnu komunikáciu či schopnosť premýšľať.  

O otázkach na pohovoroch sme sa rozprávali s Vladimírom Hanesom (vľavo) a Daliborom Slávikom (vpravo). Foto: archív respondentov

Pracovný pohovor by nemal byť monológom jednej zo strán, avšak dialógom. S tým okrem Vladimíra Hanesa súhlasí tiež Dalibor Slávik, Managing Director executive search agentúry Slávik & Stell. „Na pohovore chce druhá strana spoznať človeka, ktorý niečo vie a prinesie potenciálne do firmy. Pohovor nie je výsluch, je to v prvom rade vzájomná diskusia,“ dopĺňa.  

Reklama

No niektorí HR manažéri majú svoje naučené postupy, preto sa môže stať, že priebeh pohovoru sami určia. Najskôr budú mať priestor oni a následne príde čas na vaše otázky. „Potom sa však uchádzač o zamestnanie vracia k tomu, čo už spoločne prebrali. Pokiaľ je to možné, je vhodnejšie klásť otázky priebežne počas pohovoru,“ konštatuje otvorene Vladimír Hanes 

Opustite komfortnú zónu

Pokiaľ ako uchádzači o zamestnanie na pohovore kladiete otázky, tak vám podľa Dalibora Slávika pomôžu uistiť sa, či je konkrétna pracovná pozícia pre vás vhodná, prípadne vás utvrdia v tom, že konkrétne zamestnanie nie je to, čo pre sebarealizáciu na pracovnom trhu hľadáte. „Máte odvahu, viete a chcete sa presadiť? Smelo do toho! Ak je na to priestor, zoberte osud do vlastných rúk a veďte pohovor vy. Prekvapíte nejedného personalistu,“ upresňuje. Buďte však opatrní, nesmiete byť totižto drzí alebo arogantní.  

No možno máte presne opačný problém a otázky na pohovore sa skrátka obávate klásť. Pokúste sa tento strach prekonať a získať potrebné sebavedomie. Ak práve absolvujete viac pohovorov, pretože chcete zmeniť zamestnanie alebo žiadne nemáte, tak by ste sa podľa Vladimíra Hanesa mali aj napriek stresu pýtať. Postupne to budete vnímať oveľa prirodzenejšie. „Po pár pohovoroch budete mať pocit, že ste lepší. Posunie to vašu komfortnú zónu,“ hovorí.  

Otázky, ktoré chcete klásť HR manažérovi na pohovore si pripravte vopred. A vôbec sa nemusíte obávať, že by ste sa ich museli učiť naspamäť. „Je profesionálne, ak má uchádzač o zamestnanie otázky so sebou. Napríklad napísané v jednoduchom zošite,“ ozrejmuje odborník a vzápätí dodáva, že do toho istého zošita si môžete zapisovať dôležité informácie, ktoré sa počas pohovoru postupne dozvedáte.  

20 otázok, ktoré na pohovore môžete položiť vy

Nech už máte záujem o pracovnú pozíciu s pevným pracovným časom (predavači, kuchári, pracovníci vo fabrikách, zamestnanci v korporátoch a podobne) alebo naopak s flexibilným pracovným časom (kreatívci, marketéri, novinári, realitní agenti a podobne), tak by ste podľa Vladimíra Hanesa mali na stretnutí klásť otázky, ktoré sami považujete za dôležité. „Aby ste čo najlepšie pochopili zadanie a z pohovoru odišli s informáciami, ktoré pre vás budú osožné,“ dopĺňa 

Nedovoľte, aby bol pohovor monológom HR manažéra. Naberte odvahu a pýtajte sa. Foto: Unsplash/You X Ventures

Aktuálne sa situácia na pracovnom trhu vyprofilovala tak, že nielen zamestnávatelia si vyberajú zamestnancov, no aj zamestnanci si vyberajú zamestnávateľov. „Ak ste schopní klásť otázky, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tom, či pozíciu chcete alebo nie, môžu byť akékoľvek,“ vraví Vladimír Hanes, ktorý ako príklady menuje 10 otázok. Skúste sa zamerať na:  

 1. Aké sú detaily ohľadom konkrétneho pracovného miesta, o ktoré sa ako kandidát uchádzam? 
 2. Rád by som si ujasnil i to, aký je na tejto pracovnej pozícii celkový týždenný pracovný čas?  
 3. Zaujíma ma kolektív na pracovisku. Viete mi povedať, s akými kolegami budem pracovať? 
 4. A čo vekové zloženie tímu, v ktorom sa budem pohybovať? 
 5. Chcel by som sa dozvedieť viac o nadriadenom pracovníkovi. Aké sú jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti a spôsob vedenia tímu?  
 6. Aké konkrétne úlohy v rámci tímu budem mať na starosti? 
 7. Má firma pripravený zaškoľovací proces? Ako dlho bude trvať a čo všetko bude jeho súčasťou? 
 8. Je potrebné, aby som na tomto pracovnom mieste ovládal a denne používal cudzie jazyky?  
 9. Ponúkate zamestnanecký benefit vo forme home office? Ako často je prípustný? 
 10. Aký systém hodnotenia práce platí pre toto konkrétne pracovné miesto?  

Dalibor Slávik v tejto súvislosti dodáva, že pohovor môže byť vašou jedinou šancou, ako sa opýtať HR manažéra na niečo, čo nedokážete sami zistiť na internete, webových stránkach firmy či z jej mediálnych výstupov. Preto rovnako uvádza príklady 10 otázok, ktoré by ste mali položiť:  

 1. Je táto pracovná pozícia nová, alebo z nej niekto odišiel a ide o náhradu? 
 2. Ak predchodca odišiel, prečo to vlastne urobil a išiel za inou pozíciou v rámci firmy alebo mimo nej? 
 3. Opustil zamestnanie kvôli nadriadenému? 
 4. Aké sú očakávania od zamestnanca na tejto pozícii? 
 5. Má firma definované konkrétne ciele pri tejto pozícii?  
 6. Aký je obchodný plán firmy? 
 7. S kým budem v rámci firmy najčastejšie komunikovať? 
 8. Aká je perspektíva mojej pozície, prípadne oddelenie v rámci ktorého budem pôsobiť? 
 9. Budem komunikovať priamo s klientmi? 
 10. Budem komunikovať s kolegami v zahraničí?  

Plat až na záver

Ako uchádzačov o zamestnanie vás určite zaujíma ešte jedna otázka, ktorá je pre vás motiváciou. Platová. „Zákon ukladá povinnosť firmám zverejňovať mzdu, respektíve minimum či rozpätie už v inzeráte,“ konštatuje Dalibor Slávik. V takomto prípade sa predpokladá, že na pohovor dorazia tí z vás, pre ktorých je pracovná ponuka atraktívna aj po finančnej stránke.  

O plate sa podľa oboch odborníkov diskutuje v záverečnej časti stretnutia. Vladimír Hanes upresňuje, že personalista by mal vytvoriť priestor na rozhovor o peniazoch. A v prípade, že túto tému HR manažér neotvorí, na plat sa nebojte opýtať vy. „Všetci si svoj čas vážime. Obe strany, v prípade, že plat nezodpovedá očakávaniam, sa vyhnú možnému nedorozumeniu a ušetria si ďalšie stretnutia,“ dodáva Dalibor Slávik 

Okrem fixného platu by ste sa podľa Vladimíra Hanesa mali opýtať i na možné bonusy a ich spôsob prideľovania. Pokiaľ vôbec netušíte, ako by ste mohli platovú otázku naformulovať, radí vyskúšať napríklad nasledovné spojenie: „Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Pracovná ponuka sa mi pozdáva a aby som mal komplexnú informáciu, prosím povedzte mi, o akých peniazoch sa za túto prácu rozprávame. Prípadne aký balík máte na konkrétnu pozíciu pripravený.“  

Vedzte, že kladením otázok nič nestratíte. Preto sa nebojte a ani zbytočne nestresujte. Možno nezískate hneď prvú pracovnú pozíciu, o ktorú budete mať skutočný záujem, no vďaka poctivej príprave sa postupne zlepšíte. A takéto investovanie do seba sa vám vždy oplatí a zúročí.  

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk