Tento článok je prestige. Čo to znamená?
9. januára 2020

Ašot Haas sa narodil v Moskve a od roku 1989 žije na Slovensku. Vo svojej tvorbe spája moderné technológie a výtvarné umenie, a vďaka nemu je karta Visa Platinum umeleckým dielom.

Prečo má umenie zmysel?

Umenie nás učí vnímať svet mimo každodennú všednú realitu. Vychádza z nášho vnútra, vzniká na základe citu a robí nás ľudskejšími. Bez neho by z nás boli iba stroje.

Ašot Haas so svojim dielom na predstavení nových platobných kariet. Zdroj foto: Archív klienta

Prečo a ako tvoríte?

Pre mňa je dôležité, aby dielo oslovilo diváka emočne. Snažím sa vlastný pocit z danej reality preniesť na pozorovateľa a zapojiť ho do procesu interaktívne. Aby som zobrazil danú tému čo najdokonalejšie, pracujem s presnými matematickými a fyzikálnymi teóriami. Napríklad s Fibonacciho postupnosťou, zlatým rezom či morfickou rezonanciou. Využívam aj moderné technológie: sám si vytváram softvéry a mašiny, ktorých je povedzme jeden kus na svete.

Jednoduchá geometria je pre vašu tvorbu príznačná. Kde sa vzal tento druh fascinácie?

Počas vysokej školy som hľadal svoj rukopis. Postupne som prišiel na to, že musím začať od počiatku a dospel som k dvom základným tvarom – kruh a štvorec. Začal som ich skúmať a komunikovať prostredníctvom nich.

Ako vzniklo dielo + & – , ktoré je zobrazené na karte Visa Platinum?

Bola za tým túžba vytvoriť 3D priestor na 2D ploche. Na základe dvoch liniek – vystúpenej a ustúpenej vnímate priestor, ktorý sa násobí. Zároveň je za tým aj narážka na dve karty – debetnú a kreditnú. Jedna sa napĺňa, druhá čerpá. A keďže kreditná karta má určitú predpísanú hrúbku, iný spôsob 3D zobrazenia by asi nebol možný. Je celkom možné, že to je prvá 3D karta na svete.

Kreditná karta Visa Platinum s dielom Ašota Haasa. Zdroj foto: Archív klienta