29. septembra 2021

Vláda na svojom stredajšom rokovaní (29. 9.) schválila dohodu o financovaní medzi Európskou komisiou (EK) a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Na základe dohody budú Slovensku poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Návrh na uzatvorenie dohody o financovaní predložil na rokovanie vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab. Dohoda predstavuje individuálny právny záväzok medzi EK a Slovenskom.

Na základe tejto dohody budú SR poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, spresní sa právny rámec postupu stanovenia výšky finančného príspevku po úprave v zmysle nariadenia, stanoví sa postup pri vykonávaní finančných opráv a upravia sa súvisiace finančné vzťahy.

Čo sa píše v dohode?

Dohoda hovorí okrem iného o tom, že finančný príspevok bol stanovený vo výške 6 328 586 359 eur, pričom suma 4 642 807 510 eur sa sprístupní na uzavretie právneho záväzku do 31. decembra 2022.

Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 sa sprístupní na uzavretie právneho záväzku ďalšia suma vo výške 1 685 778 849 eur s výhradou aktualizácie, ktorou sa vypočítava suma pre členský štát, ktorá bude rovnaká alebo nižšia ako táto suma.

Reklama

Suma finančného príspevku vo výške 822 716 227 eur sa má vyplatiť ako predbežné financovanie členskému štátu. To zodpovedá 13 % celého finančného príspevku.

V dohode o financovaní sa bližšie určujú podmienky pre členský štát týkajúce sa kontroly poskytnutých finančných prostriedkov. Cieľom je zabezpečiť ich riadne využitie a vykonávanie opatrení, právnych krokov týkajúcich sa vymáhania finančných prostriedkov v prípade nezrovnalostí, zhromažďovania a prístupu k štandardizovaným kategóriám údajov.

Komisia bude môcť podľa materiálu primerane znížiť nenávratnú podporu a prípadne vymáhať všetky sumy splatné do rozpočtu Únie v prípadoch podvodu, korupcie a konfliktu záujmov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie a ktoré členský štát nenapravil, alebo v prípade závažného porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody.

Dohodou sa majú zároveň stanoviť práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky uplatniteľné na finančný príspevok poskytovaný na uspokojivé splnenie míľnikov a cieľov reforiem a investícií zo strany členského štátu vo vykonávacom rozhodnutí Rady. Na základe ustanovení nariadenia o mechanizme, vykonávacieho rozhodnutia Rady a tejto dohody poskytne EK Slovensku finančný príspevok.

Prekonať následky krízy

Za vládu SR podpíše dohodu o financovaní premiér na základe splnomocnenia udeleného podľa uznesenia vlády, ktorým vláda schváli túto dohodu o financovaní. V uznesení sa tiež kabinet dohodol na určení alternáta premiéra, bude ním vedúci ÚV.

Žiadosť o vyplatenie prostriedkov mechanizmu na základe splnených míľnikov a cieľov bude Komisii podávať Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorá je zriadená na ÚV, v mene Slovenskej republiky, a to najviac dvakrát ročne. Znenie dohody o financovaní bolo podľa ÚV v konečnej podobe schválené zo strany EK.

Slovensko 29. apríla tohto roka predložilo EK vládou schválený Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU.

Cieľom je pomôcť Európskej únii prekonať následky krízy spôsobené pandémiou ochorenia Covid-19 a zabezpečiť, aby boli ekonomiky členských štátov odolnejšie a lepšie pripravené zvládať výzvy, ktoré so sebou prináša aktuálny vývoj a potreba ekologickej a digitálnej transformácie.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?