3. júna 2019

Plat 2500 eur, v závislosti od šikovnosti. S takýmito mzdami ste sa mohli stretnúť v pracovných ponukách pred májom 2018. Zverejňovanie platu v inzerátoch bolo až do toho mesiaca pre firmy výrazným bonusom. Do ponúk mohli zverejňovať motivačné, nadpriemerné platy, ktoré ani negarantovali ihneď po nástupe. Na základe novely sa však situácia zmenila a pomyselný bonus majú skôr uchádzači. Novela totiž firmám zároveň prikazuje, že na pohovore už nemôžu dohodnúť nižšie číslo, ako uviedli v ponuke.

Ak by ste tvrdili, že pred zavedením novely o povinných platoch v ponukách firmy čísla nezverejňovali, nemali by ste úplne pravdu. Informácia o mzde bola totiž v každom štvrtom inzeráte. To znamená, že 25 percent pracovných ponúk niečo o plate prezrádzalo. Pravdou však je, že toho nebolo veľa. V mnohých prípadoch totiž uchádzači, ktorí prišli na pracovný pohovor, mohli zostať sklamaní. Tieto sumy totiž často neprezradili, koľko bude človek zarábať ihneď po tom, ako nastúpi do zamestnania.

Čo bolo pred novelou?

Napriek tomu, že firmy využívali pred novelou iné metódy zverejňovania ako dnes, priemerný plat, ktorý uvádzali v ponukách od januára do apríla 2018, predstavoval necelých 1020 eur v hrubom. Paradoxom tohto celého je, že prvý polrok po novele bola priemerná mzda vyššia o zhruba 45 eur. Hoci tejto informácii by sa dalo rozumieť tak, že firmy po novele platy neznižovali, nenechajte sa oklamať.

Požiadať o vyšší plat môže byť náročné a stresujúce.
Celý proces však uľahčí týchto 10 tipov

Nová povinnosť totiž zasiahla niektoré odvetvia viac. Zo štatistík Profesie vyplýva, že plat býval pôvodne zverejňovaný najmä pri pozíciách s nízkou kvalifikáciou pracovnej sily. Tam bol totiž takmer vždy kľúčovým kritériom pri rozhodovaní sa uchádzača. Napríklad, pri pozíciách v oblasti priemyselnej výroby uvádzala viac ako polovica inzerátov informáciu o plate. Naopak, v prípade odvetví ako bankovníctvo, poisťovníctvo alebo informačné technológie išlo ani nie o každý desiaty pracovný inzerát.

Ako zareagovali firmy krátko po schválení?

Jedným z cieľov, ktorý chceli tvorcovia zákona dosiahnuť, bolo zlepšenie vyjednávacej pozície uchádzačov o prácu a vytvorenie tlaku na rast platov. Zástupcovia zamestnávateľov sa preto mohli zľaknúť. Vrásky na čele mali najmä tie firmy, ktoré si rast nákladov a zvyšovanie platov nemohli dovoliť. Obavy boli aj z toho, že nedokážu obsadiť svoje nové voľné pozície, pričom dôvod bol jasný – nemožnosť platovo konkurovať niektorým väčším, výnosnejším firmám.

Malý plat a nízka kvalifikácia?
Prečo je krátkozraké podceňovať ľudí, ktorí zarábajú málo

Aj z tohto dôvodu sa tesne po začiatku nadobudnutia účinnosti novely dala pozorovať zo strany niektorých firiem akási vyčkávacia taktika. Dôkazom toho môže byť, že za prvý májový týždeň zverejnili zamestnávatelia o viac ako 12 percent menej inzerátov ako v tom istom čase rok predtým. Firmy sa trápili najmä s problémom, že nevedeli, akú výšku platu uviesť a ako správne ju komunikovať, aby zostali na slovenskom pracovnom trhu konkurencieschopné a nestratili záujem ľudí.

Ako na zmeny zareagovali tí, ktorým mala novela pomôcť?

Naopak, u uchádzačov bola situácia omnoho pozitívnejšia. Informácie o platoch im pomohli zorientovať sa pri hľadaní práce. Postoje ľudí v tejto oblasti zisťoval portál Profesia aj v osobitnom prieskume. Až 70 % respondentov uviedlo, že povinné zverejňovanie platov zaregistrovalo. Väčšina z respondentov pritom povedala, že zmenu uvítala a motivuje ich k častejšiemu prezeraniu si pracovných ponúk. Zvedavosť je teda určite veľmi silnou motiváciou.

Prináša nám novela lepšie platy?

Prispelo však povinné zverejňovanie platov aj k nárastu miezd na Slovensku? Ťažko povedať, keďže zďaleka nejde o jediný faktor, ktorý vývoj miezd ovplyvňuje. Nemali by sme však zabúdať na fakt, že v roku 2018 rástli nominálne mzdy najrýchlejšie za posledné roky. Polepšili sme si v priemere o šesť percent. Niečo na tom teda byť určite môže…

V súvislosti s týmto uvažovaním sme sa dokonca tento rok rozhodli spraviť porovnanie platov, ktoré sa objavujú v inzerátoch, s reálnymi mzdami. Pozreli sme sa na 450 konkrétnych pozícií. Priemerné platy z ponúk na Profesia.sk sme porovnali s údajmi z platového prieskumu na portáli Platy.sk. U nadpolovičnej väčšiny bol rozdiel menší než 10 percent. Táto skutočnosť naznačuje, že to, čo je uvádzané v inzerátoch, do veľkej miery odzrkadľuje skutočnosť.

Dôležité je však poznamenať, že aj naše porovnávanie ukázalo niekoľko výnimiek. Ambiciózni uchádzači, ktorí chcú zarábať podľa svojich predstáv, by nemali zabúdať na jedno. Povinné zverejňovanie platov nespôsobilo, že firmy nám začnú prikazovať, koľko budeme zarábať. O mzdách sa preto má diskutovať a najmä pristupovať k nim individuálnym spôsobom. Aj to je jeden z dôvodov, prečo by uchádzači nemali na pracovnom pohovore nikdy čakať na to, že im personalista povie plat a oni prikývnu. Takáto lenivosť sa v tomto prípade nevypláca.

Autor je lídrom analytického oddelenia v spoločnosti Profesia. Venuje sa vyhodnocovaniu aktuálnych trendov v správaní firiem i uchádzačov o prácu, zodpovedá za štatistické spracovanie dát a prípravu výstupov pre klientov spoločnosti i pre médiá. Poznatky o slovenskom trhu práce mal možnosť prezentovať na viacerých podujatiach na Slovensku i v zahraničí.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk