3. apríla 2021

Forbes Slovensko vytvára platformu na stretnutie osobností z obálok magazínu, lídrov biznisu a politického života a následnú diskusiu o kľúčových témach, ktoré sa dotýkajú ekonomiky, biznisu i kvality života na Slovensku.

V projekte Moderná krajina sa pýtame, čo treba spraviť, aby bolo Slovensko v 21. storočí úspešné. Projekt sme spustili pri príležitosti 10. výročia vstupu značky Forbes na slovenský trh. Jeho cieľom je prezentovať názory a odporúčania hlasu slovenského biznisu a vytvoriť platformu, ktorá bude šíriť ich myšlienky ako inšpiráciu na diskusiu o tom, ako posunúť Slovensko a urobiť z neho modernú krajinu a super miesto na život. 

Veríme, že spolu s osobnosťami z obálok časopisu, partnermi projektu a lídrami biznisu sa nám podarí vytvoriť platformu, ktorá bude mať pokračovanie aj v nasledujúcich rokoch.

Súčasťou projektu je prieskum, ktorého cieľom je zistiť, ako títo ľudia vnímajú digitalizáciu, vedu, výskum a vzdelávanie či podporu štátu v oblasti biznisu na Slovensku a tiež schopnosť implementácie zelenej ekonomiky v podmienkach fungovania slovenského trhu. Zapojiť do prieskumu sa môžete aj vy prostredníctvom otázky týždňa priamo tu na našom webe.

Výsledky prieskumu a názory odborníkov naprieč rôznymi sektormi sme sa dozvedeli na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 17.  júna 2021 aj za prítomnosti predstaviteľov vlády. Program pozostával z panelových diskusií, pódiových rozhovorov a analýz. 

Reklama

S kľúčovými osobnosťami sme absolvovali tiež pracovné stretnutia, v ktorých sme sa zamerali na témy týkajúce sa nosných oblastí projektu.

Môže byť Slovensko úspešná krajina? Osobnosti slovenského biznisu majú tieto riešenia

 

Projekt vstupuje do svojej druhej fázy. Rozhovory s ďalšími osobnosťami, ako aj prehľad aktivít projektu Moderná krajina nájdete tu alebo na webe www.forbes.sk