Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
9. júla 2020

Zameriame sa na lokálne malé a stredné podnikanie, chceme byť blízko podnikateľom a podporovať ich. Mojou prioritou zostáva naďalej aj téma trvalej udržateľnosti, hovorí Marián Bíž, ktorý sa posúva z pozície vedúceho partnera oddelenia daňového poradenstva EY.

Nastupujete na pozíciu country managing partnera. S akou víziou prichádzate?

Nadväzujem na predchodcu a chcem sa sústrediť na budovanie firmy, značky a podporu zamestnancov, najmä zviditeľnením našej spoločnosti. Mojim cieľom je, aby bolo jasné, že za značkou stoja konkrétni ľudia. Druhá vec je, byť  stále relevantný. Relevantnosť vnímam ako schopnosť prinášať dlhodobo pridanú hodnotu pre zamestnancov, pre klientov, ktorých sprevádzame pri zlepšovaní podnikania v dobrých i horších časoch a pre komunitu, v ktorej fungujeme. Relevantnosť meriam aj úspechom, byť úspešný pre mňa znamená dosahovať dobré finančné výsledky a upevňovať pozíciu EY na Slovensku. 

Aké sú Vaše priority? 

Z krátkodobého hľadiska sa sústredím najmä na transformáciu, jednak tú, ktorou aktuálne prechádzajú naši klienti, ale aj internú. Naše tradičné služby ako audit a daňové poradenstvo sa nezmenia, ale v oblasti podnikového poradenstva rezonuje častejšie digitalizácia. Nejde však len o fungovanie, ale aj produkty a nové služby, ktoré vieme klientom priniesť. Zameriame sa na lokálne malé a stredné podnikanie, chceme byť blízko podnikateľom a podporovať ich. 

Z dlhodobého hľadiska by som sa chcel sústrediť na zmeny dovnútra organizácie, zlepšiť spoluprácu medzi oddeleniami a rezonuje u nás aj téma diverzity a žien vo vedení firmy. Mojim cieľom je umožniť ženám dostať sa k vysokým pozíciám. Tretia kľúčová priorita je trvalá udržateľnosť. 

Nový Country managing partner EY Marián Bíž. Zdroj foto: Archív EY

Práve trvalá udržateľnosť je jednou z tém EY, ako ju budete rozvíjať?

Trvalú udržateľnosť vnímame z troch pohľadov. Prvým je ekonomická udržateľnosť, to znamená byť relevantný pre firmy a pomáhať im zvládať krízy. Druhým je environmentálna udržateľnosť, čiže zmena klímy a ako znížiť negatívny dopad nášho života, podnikania a spotreby na životné prostredie. Vieme to spraviť aktivitami dovnútra, napríklad využívaním digitalizácie alebo navonok, nastavením prostredia, ktoré bude vyžadovať od podnikov rešpektovanie environmentálnej udržateľnosti. Príkladom je nefinančný reporting, kedy firmy okrem audítorskej správy vydajú aj správu o tom, ako (ne)prispievajú k environmentálnej záťaži. Tretí je pohľad komunity, ako spolupracujeme s mestom, komunitou, pomoc zamestnancov neziskovým organizáciám. 

Čo z Vášho profesionálneho života považujete za odrazový mostík k novej pozícii? 

Schopnosť presvedčiť lídrov, aby mi dali dôveru pred 6 rokmi, kedy som ako ročný partner prevzal vedenie daňového oddelenia. Mám veľmi šikovný tím, s ktorým dokážeme napĺňať naše ciele a stratégiu, podľa ktorej sme do tohto roku mali zdvojnásobiť obrat, čo sa podarilo. Som rád, že túto dôveru partnerov a lídrov vo firme mám naďalej.