16. augusta 2021

Vláda schválila kultúrny semafor a prijala aj ďalšie opatrenia v súvislosti s prichádzajúcou treťou vlnou pandémie. Nové pravidlá platia od 16. augusta a dotknú sa aj okresov v zelenej fáze. Aké opatrenia platia v červených a oranžových okresoch a čo treba dodržiavať v zelenej fáze?

Organizátori, ale aj gastroprevádzky si môžu vybrať, pre akých hostí sú určené. Tí, ktorí budú otvorení iba pre najmenej rizikovú skupinu (čiže pre plne zaočkovaných), budú mať najmiernejšie pravidlá. Majú však tri možnosti toho, v akom režime budú fungovať: len pre zaočkovaných, pre tzv. skupinu OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia), alebo v režime „základ“, čiže pre všetkých bez rozdielu. Dieťa do 12 rokov má podľa vyhlášky hlavného hygienika rovnaký režim ako plne očkovaná osoba.

Kde budeme nosiť rúška?

Ich nosenie zostáva povinné v interiéroch v zelených aj oranžových okresoch. Respirátor bude povinný v okresoch, ktoré sa dostanú do červenej, bordovej alebo čiernej farby.

V exteriéroch bude prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom povinné v okresoch v 2. alebo 3. stupni ohrozenia (bordová alebo čierna farba). V exteriéroch okresov v 1. stupni ohrozenia (červená farba), ostražitosť (oranžová farba) alebo monitoring (zelená farba) bude prekrytie horných dýchacích ciest povinné iba pri hromadných podujatiach.

Návštevy v nemocniciach

Na lôžkové oddelenia v nemocniciach môžu prísť len návštevy, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie Covid-19. Pre všetkých platí, že môžu navštevovať osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorých a umierajúcich.

Reklama

Aká je platnosť testov?

PCR test nemôže byť starší ako 72 hodín, pri antigénovom teste nemôže byť čas od jeho vykonania dlhší ako 48 hodín.

Povinnosť informovať

Osoba pozitívne testovaná na ochorenie Covid-19 musí informovať ľudí, s ktorými bola v kontakte počas dvoch dní pred odberom vzorky. Rovnako človek, ktorý má príznaky ochorenia, musí oboznámiť všetkých ľudí, s ktorými sa stretol dva dni pred objavením sa príznakov.

Okresy v zelenej fáze:

Pre obchody a služby platia hygienické opatrenia.

Reštaurácie sú bez obmedzení.

Ubytovacie zariadenia fungujú bez obmedzení, avšak ich reštaurácie a wellness centrá sa riadia podľa príslušných odporúčaní pre daný sektor.

Aktivity

Športové súťaže sú bez obmedzení pre zaočkovaných a OTP, pre „základ“ maximálne 100 športovcov.

Fitnes je pre plne zaočkovaných bez obmedzení, pre OTP max. 50 osôb, „základ“ je max. 25 osôb a povinný je zoznam účastníkov.

Na wellness, akvaparky a kúpele je limit len pre skupinu „základ“, čo je maximum 50 percent kapacity, platí však, že maximálny počet ľudí je do 1 000.

Bohoslužby sú pre plne zaočkovaných bez limitu, pre skupinu OTP platí kapacitné obmedzenie v prípade státia na 50 %, v prípade sedenia na 75 % (pokiaľ nie je určená kapacita, platí max. 5 000 osôb v exteriéri a 2 500 v interiéri). Pre skupinu „základ“ platí kapacitné obmedzenie v prípade státia na 50 %, v prípade sedenia na 75 % (obmedzenie platí podľa plochy priestoru), maximálny počet osôb je však 1 000 v exteriéri a 500 v interiéri.

Akcie

Semafor umožňuje bez limitov uskutočňovať hromadné akcie, na ktorých sa zúčastnia len plne zaočkovaní ľudia. Pre tzv. OTP režim platí maximum 2 500 ľudí pre interiér a pre exteriér najviac 5 000 ľudí. Pre skupinu „základ“, čiže pre všetkých, je povolených maximálne 500 ľudí pre interiér a 1 000 pre exteriér.

Pre obrady (sobáš, krst, pohreb a podobne) platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné podujatia.

Udalosti ako svadby, kary, oslavy či večierky v zariadeniach verejného stravovania sú považované za vysoko rizikovú aktivitu, platia teda obmedzenia v počte účastníkov: pre kompletne zaočkovaných max. 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri. Pre OTP max. 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri. V oboch prípadoch je povinný zoznam účastníkov. Režim „základ“ v tomto o prípade neexistuje.

Okresy v oranžovej fáze:

Pre obchody a služby platia okrem hygienických opatrení aj kapacitné obmedzenia – maximálne jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy pre režim OTP aj „základ“.

Reštaurácie majú pri kompletne zaočkovaných a  OTP v interiéri povolené 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, povinné sú 2-metrové rozstupy medzi stolmi, terasy sú bez obmedzení. „Základ“ má terasy do 10 osôb, otvorených musí byť minimálne 50 percent stien.

Ubytovacie zariadenia nemôžu fungovať v režime „základ“, v ostatných režimoch fungujú bez obmedzení, avšak ich reštaurácie a wellness centrá sa riadia podľa odporúčaní pre daný sektor.

Aktivity

Na športových súťažiach je pri skupine OTP povolený maximálny počet športovcov 200 v interiéri a 400 v exteriér. „Základ“ je maximálne 50 športovcov, povinný je zoznam účastníkov.

Fitnes má pri OTP maximum 20 osôb , pre „základ“ je strop 10 osôb.

Reklama

Na wellness, akvaparky a kúpele je limit pri OTP maximum 50 percent kapacity a maximálny počet osôb do 1000. „Základ“ je zakázaný.

Bazény a plavárne majú pri OTP maximum 50 percent kapacity a „základ“ je maximum 10 osôb.

Bohoslužby sú pre plne zaočkovaných bez limitu, pre skupinu OTP platí kapacitné obmedzenie v prípade sedenia v interiéri na 25 % a v prípade sedenia v exteriéri na 50 % (pokiaľ nie je určená kapacita, platí max. 1 000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri). Pre skupinu „základ“ platí, že je potrebný zoznam účastníkov a kapacitné obmedzenie je stanovené v prípade sedenia v interiéri na 25 % a v prípade sedenia v exteriéri na 50 % (maximálne je to však v prípade sedenia v exteriéri 200 osôb a v interiéri 100 osôb, v prípade státia je to v exteriéri 100 osôb a v interiéri 50 osôb).

Akcie

Hromadné podujatia pre zaočkovaných sú bez limitu, pre režim OTP je obmedzená kapacita na 50 percent, avšak maximálne 500 ľudí pre interiér a 1 000 pre exteriér. Skupina „základ“ maximálne do 200 osôb v exteriéri a do 100 v interiéri. Povinný je zoznam účastníkov.

Pre obrady (sobáš, krst, pohreb a podobne) platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné podujatia.

Pre udalosti ako svadby, kary, oslavy či večierky v zariadeniach verejného stravovania platia obmedzenia v počte účastníkov: pre kompletne zaočkovaných max. 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri. Pre OTP max. 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri. V oboch prípadoch je povinný zoznam účastníkov. Režim „základ“ v tomto o prípade neexistuje.

Okresy v červenej fáze:

Pre obchody a služby platia okrem hygienických opatrení aj kapacitné obmedzenia – maximálne jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy pre režim OTP aj „základ“.

Reštaurácie majú pri kompletne zaočkovaných a  OTP v interiéri povolené 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, povinné sú 2-metrové rozstupy medzi stolmi, exteriér je bez obmedzení. „Základ“ len okienkový predaj.

Ubytovacie zariadenia nemôžu fungovať v režime „základ“, pre plne zaočkovaných sú bez obmedzení a v režime OTP platí, že môžu byť na jednej izbe maximálne dve dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti. Ich reštaurácie a wellness centrá sa riadia podľa stanovených podmienok pre daný sektor.

Aktivity

Na športových súťažiach je pri skupine OTP maximálny počet športovcov 75 interiér a 150 exteriér. „Základ“ je zakázaný.

Fitnes má pri kompletne zaočkovaných maximum 50 osôb, OTP maximum 10 osôb a „základ“ je zakázaný.

Vo wellness, akvaparkoch a kúpeľoch sú zaočkovaní bez limitu iba pri zákazníkoch zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia maximum 10 osôb. Pri OTP je maximum 10 osôb iba pre zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. „Základ“ je zakázaný.

Bazény a plavárne majú pri kompletne zaočkovaných maximum 50  percent kapacity, pri OTP najviac 25 percent kapacity. „Základ“ je zakázaný.

Bohoslužby sú pre plne zaočkovaných bez limitu, povinný je však zoznam účastníkov. Pre skupinu OTP platí kapacitné obmedzenie na maximálne 25 % (pokiaľ nie je určená kapacita, platí max. 150 osôb) a taktiež je povinný zoznam účastníkov. Pre skupinu „základ“ platí kapacitné obmedzenie: maximálne 1 osoba na 15 štvorcových metrov. Taktiež treba spísať zoznam účastníkov.

Akcie

Na hromadné podujatia v režime OTP je povolených 250 ľudí vo vnútri a 500 vonku, maximálne však 25 percent kapacity. „Základ“ maximálne 10 osôb. Povinný je zoznam účastníkov.

Pre obrady (sobáš, krst, pohreb a podobne) platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné podujatia.

Pre udalosti ako svadby, kary, oslavy či večierky v zariadeniach verejného stravovania platia obmedzenia v počte účastníkov: pre kompletne zaočkovaných max. 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri. Pre OTP max. 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri. V oboch prípadoch je povinný zoznam účastníkov. Režim „základ“ v tomto o prípade neexistuje.

Okresy v bordovej fáze:

Pohyb v bordových okresoch by mal byť podľa najnovšej aktualizácie covid automatu obmedzený (s výnimkami) od 21.00 do 5.00 (pre zavedenie tohto opatrenia je však nevyhnutné vyhlásenie núdzového stavu).

Platiť by malo aj obmedzenie „neesenciálneho“ cestovania (opäť s nevyhnutnosťou núdzového stavu).

Obchody a služby

Pre OTP je limit jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy, v skupine základ (čiže všetci bez výnimky) sú aj vyhradené hodiny pre seniorov.

Reštaurácie

Zaočkovaní môžu navštevovať reštaurácie do štyroch osôb (alebo jednej domácnosti) pri stole. Medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozostupy (exteriér bez obmedzení).

Pre ostatné skupiny je možný iba okienkový predaj.

Hromadné podujatia

Kompletne zaočkovaní budú mať účasť bez limitu, avšak povinný je zoznam účastníkov. Pre OTP je povolené podujatie iba do 25 percent kapacity, najviac do 50 osôb a taktiež so zoznamom účastníkov.

V základnom režime je povolených maximálne šesť účastníkov.

Pravidlá platia aj pre sobášne obrady, krsty a pohreby.

Svadby, kary a oslavy sú povolené len pre zaočkovaných, a to do 20 osôb, pre OTP sú zakázané.

Návštevy v nemocniciach

Kompletne zaočkovaní a OTP budú mať návštevy povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Bohoslužby

Povinný je zoznam účastníkov pre všetky skupiny. Kompletne zaočkovaní nemajú obmedzenú kapacitu. OTP sa môžu zúčastniť v počte do 25 percent kapacity, najviac 50 osôb. V skupine základe je povolená maximálne jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

Športové súťaže

Kompletne zaočkovaní môžu hrať bez limitov, OTP do 50 osôb, ale s výnimkou pre profesionálne ligy.

Inak sú súťaže zakázané.

Lanovky

Pre kompletne zaočkovaných majú byť otvorené do 50 percent kapacity, pre ostatných sú povolené iba otvorené vleky (bez kabínok) a povinný je respirátor.

Fitness

Zaočkovaní môžu cvičiť vo fitnescentrách s obmedzením kapacity do 20 osôb alebo 15 m2 na osobu, inak je fitness zakázaný.

Wellness

Môžu ho navštevovať iba zaočkovaní zákazníci ubytovacích zariadení s kapacitným obmedzením do 10 osôb, inak je zakázaný.

Bazény

Zaočkovaní môžu používať bazény do 25 percent kapacity, OTP do 10 osôb, inak sú zakázané.

Múzeá a galérie

OTP ich môžu navštevovať s kapacitným obmedzením – max. jeden návštevník na 15 m2. Pre ostatných (skupina základ) majú byť zatvorené.

Ubytovanie

Pre OTP je povolené ubytovanie pre jednu domácnosť a dve dospelé osoby na izbe, pre skupinu základ je zakázané.

Taxíky

Povolené sú najviac pre dve osoby na jeden rad s respirátorom.

Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva k obmedzeniam prevádzok alebo k hromadným podujatiam a akciám.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?