5. novembra 2021

Finančná správa vyvolala nedávno rozruch v radoch investorov usmernením, ktoré publikovala na svojej webovej stránke. Podľa neho sa mali výnosy niektorých ETF zdaňovať daňou z príjmu podobne ako podielové fondy. Forbes v tejto súvislosti minulý týždeň oslovil ministerstvo financií, ktoré teraz oznámilo svoje rozhodnutie. 

Podľa stanoviska Finančnej správy, mala byť pôvodne rozhodujúca právna subjektivita fondu. Za určitých okolností sa mal ETF fond zdaňovať podobným režimom ako iné výnosy z kolektívneho investovania. Znamenalo by to, že časový test, ktorý zaviedla legislatíva do praxe v roku 2016, by v niektorých prípadoch neplatil.

„Jednou zo zásad daňového konania je prednosť obsahu pred formou realizovanej operácie. Znamená to posúdiť, či daný príjem z ETF fondu plynie od subjektu zdaňovaného daňou z príjmov…,“ vysvetľovalo Ministerstvo financií.

Vlna kritiky

Takýto výklad zákona zneistil investičnú verejnosť. Diskusie sa viedli na internetových fórach, ako aj u poskytovateľov investičných služieb. Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) označila stanovisko uverejnené na stránke Finančnej správy za vecne nesprávne a v rozpore s platným znením zákona o dani z príjmov.

„Je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že na príjem z predaja ETF, prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu, je možné aplikovať ustanovenie § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, čo je v rozpore so závermi uvedenými v stanovisku Finančnej správy SR,“ uviedol riaditeľ AOCP Róbert Kopál.

Reklama

Usmernenie z webu stiahli

Ministerstvo financií teraz dáva Kopálovi za pravdu. „Po diskusiách s odbornými organizáciami sa ministerstvo rozhodlo prehodnotiť predmetné stanovisko. Ministerstvo má za to, že v takýchto prípadoch je najdôležitejšia právna istota a tú si zaslúžia aj najmenší investori,“ vysvetlilo svoje rozhodnutie stiahnuť sporné usmernenie z internetovej stránky finančnej správy.

Pre investorov je to bezpochyby dobrá správa. Zdaňovanie ETF fondov sa nemení. Podmienkou úľavy od dane je aj naďalej to, aby finančné nástroje boli obchodované na burze cenných papierov a investor ich vlastnil viac ako jeden rok.

„Spôsob zdaňovania ETF zostáva zachovaný a zmenu v najbližšom období neplánujeme,“ ubezpečuje rezort financií.

A čo bude s podielovými fondmi?

V platnosti teda aj naďalej zostáva nesúlad medzi zdaňovaním ETF a podielových fondov. Ide o porovnateľné investičné nástroje. V parlamente je aj z tohto dôvodu aktuálne návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý by mohol rozšíriť podobnú daňovú výhodu, akú majú ETF, aj na podielové fondy.

„Podľa nás by bolo férové, aby časový test bol aplikovaný aj v prípade investovania do podielových fondov, čím by sa stali atraktívnejšie a konkurencieschopnejšie voči ETF fondom,“ hovorí Martin Krištoff, finančný analytik spoločnosti Haberl Wealth Management.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?