Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
26. októbra 2020

Edita Szabóová, generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku hovorí, že kombinácia časovej flexibility, finančného zabezpečenia a silného posolstva firmy motivuje ženy k vyššiemu sebavedomiu a úspechu v podnikaní.

Pred 20 rokmi ste rozbiehali pobočku Mary Kay na Slovensku a odvtedy ju vediete. Ako ste sa k tejto príležitosti dostali? 

Spoločnosť Mary Kay fungovala už 3 roky v Českej republike a hľadali niekoho, kto by im pomohol  rozbehnúť aktivity na Slovensku. Môj pracovný profil vyhovoval ich požiadavkám, pretože som pracovala pre americkú spoločnosť Johnson & Johnson a po rozdelení Československa som zakladala pobočku na Slovensku, bola jej konateľkou a pracovala v nej 8 rokov. Spoločnosť Mary Kay ma oslovila, ale ponuku som vtedy odmietla. Považujem sa však za človeka, ktorý má rád životné výzvy a priťahuje si ich do života. Po mnohých diskusiách som ponúknutú pozíciu začala vnímať ako ďalšiu výzvu. Pocítila som prílev energie a videla pred sebou novú víziu. Po vyše 4 mesiacoch som prikývla. Teraz v Mary Kay pracujem už viac ako 20 rokov.   

Vyše roka pôsobíte už ako generálna riaditeľka pre Slovensko a Česko. Čo považujete za kľúčové vo vrcholovej manažérskej pozícii? 

Najdôležitejšie je mať obrovskú víziu, chuť posúvať spoločnosť, ktorú vám zveria, do úplne nových dimenzií a vedieť, kam chcete tú spoločnosť doviesť. Keďže voči materskej spoločnosti vystupujú Slovensko a Česko ako konsolidované krajiny, z pozície riaditeľky slovenskej pobočky som sa podieľala na vytváraní stratégie pre obe republiky už vyše 20 rokov. Keď som pred rokom oficiálne prevzala funkciu generálnej riaditeľky pre obidve republiky, bola to príležitosť pokračovať v napĺňaní týchto vízií.

„Napĺňa ma a vnútorne uspokojuje, že môžem iným ženám pomáhať, aby rozumeli podnikaniu a rozvíjali ho, aby boli sebavedomé a úspešné“, hovorí Edita Szabóová, generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku. Zdroj foto: Ivona Orešková pre Mary Kay

Ako by ste zhodnotili rok na tejto pozícii? 

Niekedy sa až usmievam, čo život dokáže priniesť. Ako som spomínala, mám rada životné výzvy a tento rok je na ne naozaj bohatý. Prišla pandémia koronavírusu a prevrátila nám zabehnutý život hore nohami. Nečakanej situácii sme sa museli ihneď prispôsobiť, nájsť originálne riešenia a okamžite ich zaviesť do praxe. Som kreatívny človek, nadšenec a oceňujem, že táto situácia nám umožňuje myslieť tak otvorene, ako sme si pred rokom ani nedokázali predstaviť. Vidím, že sa nám otvára veľa nových možností.  

Akých konkrétne? 

Sme spoločnosť priameho predaja, naša predajná jednotka sú nezávislé kozmetické poradkyne. V Čechách a na Slovensku ich máme vyše 27 000. Prostredníctvom nich fungujeme na priamom osobnom a individuálnom kontakte so zákazníčkami. Kozmetické poradkyne im poskytujú poradenstvo, organizujú tzv. Hodinky krásy a budujú si s nimi konkrétny vzťah, často otvorený a priateľský.   

Teraz si predstavte, že sa ocitnete zo dňa na deň v situácii, kedy nemôžete ísť za zákazníčkou. Museli sme rýchlo zabezpečiť platformu, aby naše kozmetické poradkyne mali možnosť fungovať ďalej so zákazníčkami. Podarilo sa nám preniesť fyzickú podobu kontaktu do online prostredia a naše nezávislé kozmetické poradkyne zrazu zistili, že sa všetko dá. Samy začali naplno a kreatívne využívať rôzne digitálne platformy a sociálne siete v prospech svojho podnikania.

Do online prostredia sme preklopili nielen kontakt so zákazníkom, samotné fungovanie spoločnosti, ale aj školenia našich poradkýň a všetky konferencie. Online bola aj naša najväčšia Výročná  konferencia, ktorá sa každoročne koná v Prahe s účasťou 2 500 ľudí. Pred rokom by sme si niečo také ani nevedeli predstaviť. Bolo to úžasné, veľmi úspešné a pozitívne prijaté.  

Po dlhých rokoch vo vedení spoločností mnohí hľadajú nové výzvy, zakladajú vlastné spoločnosti. Vy ste tiež na najvyššom kariérnom stupienku. Takáto cesta vás nikdy nelákala? 

Táto firma ma nadchýna, pretože mi dáva možnosť kreativity, pomáhať ženám uspieť a podporovať ich v podnikaní, ktoré si budujú. Napĺňa ma a vnútorne uspokojuje, že môžem iným ženám pomáhať, aby rozumeli podnikaniu a rozvíjali ho, aby boli sebavedomé. Je to taká krásna kombinácia, že som nikdy nepocítila túžbu odísť a založiť svoje vlastné podnikanie. Pritom netvrdím, že každý deň je ľahký. Stále si uvedomujem zodpovednosť a náročné rozhodnutia, ktoré sa musia v takýchto veľkých korporáciách urobiť. Zodpovedáte za väčšie veci než pri podnikaní v začiatkoch.

Ako vás práca a nasadenie ovplyvnilo z ľudskej stránky?

Vďaka môjmu pracovnému tempu sme ako rodina trávili spoločný čas veľmi efektívne a deti sme motivovali k športu. Najdôležitejšia bola pre nás dôvera a s ňou spojená zodpovednosť, ku ktorej sme s manželom viedli oboch našich synov. Vďaka tomu dokázali skĺbiť školu a tréningy, vzájomne sa podporovať, pomáhať si s úlohami. Dnes sú už obaja synovia dospelí a ja sa niekedy až fascinovane dívam, ako riadia svoje životy a prácu. Je to pre mňa zadosťučinenie, snáď najväčšia hodnota, ktorú sme mohli ako rodičia deťom dať.

Edita Szabóová, generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku. Zdroj foto: Ivona Orešková pre Mary Kay

V spoločnosti už dlhšie vnímame volanie po ženách vo vedení, rovnakých pracovných a platových podmienkach a možnostiach uplatnenia, ako majú muži. Ako tento trend vnímate? 

Musím sa vrátiť 57 rokov späť, kedy naša zakladateľka, Mary Kay Ash, prišla so silnou víziou. Chcela vytvoriť spoločnosť, v ktorej môžu byť ženy úspešné a budovať svoju kariéru. Pomáhame ženám v kariére, podnikaní, pri finančnom zabezpečení seba a svojich rodín. Je to vidieť aj na životných príbehoch našich poradkýň. Keď muži spoznajú naše podnikanie a finančnú výhodnosť, podporujú ženy a vytvárajú im doma prostredie na to, aby žena mala možnosť budovať si kariéru. Mary Kay nie je len o predaji kozmetiky, meníme životy žien.

Ako sa dá vybudovať vlastné podnikanie predávaním kozmetiky?

Najdôležitejšia pridaná hodnota je individuálne poradenstvo, ktoré poskytujú naše kozmetické poradkyne v rámci Hodinky krásy. Kozmetická poradkyňa odporučí zákazníčke najlepší spôsob, ako sa starať o pleť, ktoré produkty používať, a potom v pravidelných intervaloch sleduje, ako sa pleť ženy zlepšuje. Zákazníčka vidí, ako kozmetická poradkyňa pracuje a často už počas prvého stretnutia chce Hodinku krásy odporučiť svojim priateľkám, kolegyniam. Ak má záujem, môže sa stať sama kozmetickou poradkyňou. Druhý najčastejší spôsob býva, keď je žena nespokojná s nedostatkom času alebo financií a počas Hodinky krásy sa otvára možnosť porozprávať sa aj o príležitostiach, ktoré ponúka naša spoločnosť. Často s nami ženy začínajú spolupracovať najprv popri práci a potom zistia, že efektivita s finančnou výhodnosťou, ktoré ponúkame, sú veľmi zaujímavé. Svoju úlohu zohrávajú aj hodnoty našej spoločnosti. Pomáhame nezávislým kozmetickým poradkyniam byť sebavedomými a úspešnými. 

Máme úžasnú komunitu žien, ktoré si navzájom pomáhajú, a poskytujeme im rôzne druhy podpory. Každé tri mesiace organizujeme školenia o produktoch, novinkách z výskumu a vývoja. Ďalej rôzne obchodné školenia zamerané na rozvoj podnikania. Každá kozmetická poradkyňa vidí transparentný plán podpory, možností a benefitov, ktoré jej ponúkame. Potom je to už len na nej, ako si bude písať svoj vlastný príbeh úspechu.