18. septembra 2020

„Let’s do it!“ Skúsme túto alternatívu a uvidíme, aký bude výsledok. Nestrácajme čas hĺbkovými analýzami, aby nás konkurencia nepredbehla. Ak to nebude fungovať, môžeme skúsiť iné riešenie.

Flexibilný a iniciatívny prístup Američanov často naráža na Slovákov, ktorí sú šokovaní takýmto postojom. Slováci patria ku kultúram, ktoré sa snažia vyhýbať možným rizikám. V preklade to znamená, že my najskôr potrebujeme situáciu preskúmať a vytvoriť predbežný plán.

„Pozrime sa bližšie na aktuálnu situáciu a stanovme si tieto postupy! Vylúčme alternatívy, ktoré by nás mohli ohroziť a vyhnime sa možným chybám.“ Takto by pravdepodobne znel slovenský scenár riešenia, ktorý by prudko narazil na ten americký. Obe strany chcú len to najlepšie a na základe dlhodobých skúseností sa riadia tým, čo funguje u nich doma. No v medzikultúrnej spolupráci je potrebné hľadať tretiu cestu, ktorá rešpektuje kultúrne osobitosti oboch spoločenstiev.

Ako úspešne spolupracovať s partnerom z Nemecka?
Radí odborníčka na medzikultúrnu komunikáciu

Čo by mali Slováci vedieť, aby zvládli medzikultúrnu spoluprácu s americkými kolegami?

Zmena

Američania chápu zmenu ako nevyhnutnú súčasť života a ako posun k lepšiemu. Ťažko sa im spolupracuje s tými kolegami a obchodnými partnermi, ktorí zmenu odmietajú a boja sa chýb.

Otázky

Američania neuvažujú nad tým, či otázka, ktorú chcú položiť, je v danej situácii správna. Ako oni sami hovoria: „Každá otázka je vítaná.“ Slováci väčšinou zvažujú, čo a kedy sa spýtať. Ak spolupracujete s Američanmi, nebojte sa klásť rôzne otázky.

Pozitívne myslenie

Pozitívne myslenie je základným predpokladom úspechu. Američania pri kontakte so Slovákmi čelia situáciám, keď Slováci ich pozitívne nadšenie nezdieľajú a snažia sa ich reálnymi argumentmi presvedčiť, že sa niečo nedá.

Iniciatíva

Americkí manažéri očakávajú od svojho tímu iniciatívnu. Každý člen tímu má mať možnosť prezentovať svoj nápad. Tým dostáva priestor, vďaka ktorému vie priniesť nové návrhy a myšlienky. Ak pracujete s Američanmi, aktívne sa zapojte do diskusie vo vašom tíme.

Čo je to firemná kultúra a ako ju začať budovať?
Ovplyvňuje každého od CEO po vrátnika

Byť nezávislý

Byť nezávislý v práci a v súkromnom živote. Prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia. To sú hodnoty, ktoré sa Američania učia od detstva. Tieto hodnoty prinášajú aj do pracovného prostredia. Tu sa stretávajú so Slovákmi, ktorí detailne konzultujú svoje rozhodnutia a radi sa uisťujú, že aj ich tím líder vníma situáciu rovnako.

Si dobrý líder, len ak je dobrý tvoj tím

Mnohí americkí tím lídri sa snažia o rozvoj svojho pracovného kolektívu. Mentoring a koučing vnímajú ako nevyhnutnosť pri spolupráci so svojím tímom. Ak pracujete s americkým lídrom, využite ponuku „otvorených dverí“. Nečakajte, kým sa vás spýta na názor. Keď vidíte priestor na zlepšenie alebo potrebujete poradiť, choďte priamo za svojím lídrom alebo kolegom. Záujem a snaha ísť vpred sa cení.

Neformálnosť

Američania pri svojom predstavovaní v súkromnom a pracovnom živote bežne používajú krstné mená. Sú známi svojou frázou „How are you?“, ktorá nasleduje po krstnom mene a je len konverzačnou frázou. Niektorí Slováci by na ňu radi odpovedali viacerými vetami, lebo je to slušné v našej kultúre, avšak Američania odpoveď nečakajú.

Súťaž

Súťaž v škole a v práci chápu ako motiváciu. Motivuje ich záverečné mesačné hodnotenie alebo súťaž o najlepšieho zamestnanca.

Neviem všetko

Americkí manažéri sú často otvorení k svojmu tímu a dokážu priznať „Neovládam to!“ alebo „Neviem to.“ Vy ste odborníci na danú tému, ponúknite odporúčania. Preto neváhajte využiť dôveru, ktorú americký manažér do vás vkladá.

Výsledky sú rozhodujúce

Cesta, ako sa dopracovať k výsledkom, nie je rozhodujúca. Dôležité je dosiahnutie cieľa. Kultúry, ktoré plánujú jednotlivé kroky a procesy, sú často šokované americkým prístupom. „Let’s do it and we will see!“ (Poďme to spraviť a uvidíme, pozn. red.) naráža na ich „Postupujme podľa plánu.“

Poznanie a pochopenie kultúrnych rozdielov je štartovacím bodom pre hľadanie spôsobov a stratégií, ako efektívne a úspešne spolupracovať s inými kultúrami. V reálnom živote, keď lídri, manažéri a zamestnanci firiem riešia pracovné problémy, je veľmi málo času na detailné analyzovanie konkrétnych situácií. Byť pripravený na výzvy reálnej projektovej spolupráce alebo na komunikáciou so zákazníkom znamená „zapnúť“ stratégiu, ktorá je už vopred pripravená. Medzikultúrny tréning alebo konzultácia je priestor, v ktorom sa človek najskôr dozvedá viac o svojej kultúre a následne identifikuje rozdiely s inými kultúrami. Medzikultúrne rozdiely existujú a tí, ktorí ich podceňujú, strácajú konkurenčnú výhodu.

Eva Gáboríková ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy zamerané na riešenie medzikultúrnych pracovných problémov, prekonávanie komunikačných bariér a kultúrnych nedorozumení v biznise. Na Slovensku, v Európe a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?