2. októbra 2019

Rozbehnúť startup môže stáť len pár tisíc eur. Spoločnosť CB Insights tvrdí, že dnešné open source technológie a cloudové nástroje umožňujú každému podnikateľovi spustiť tento druh spoločnosti rýchlo a lacno. Znamená to však, že každý človek môže vytvoriť aplikáciu a na počiatočné fázy minúť iba tritisíc, štyritisíc alebo päťtisíc eur? Nie úplne. 

Náklady na spustenie startupu klesli, pretože podnikatelia si dnes nemusia kupovať drahý softvér na vývoj aplikácií. A iné výdavky, napríklad hosting či marketing, ich môžu mesačne stáť len pár eur. I napriek tomu sa však open source technológie a nástroje nebudú budovať a spravovať sami.

Startupom roka je Photoneo. Kto vyhral na CESAwards súboj
o najlepší coworking či ženský idol?

V závislosti od rozsahu produktu sú potrebné určité znalosti na jeho vytvorenie, spravovanie a vylepšovanie. Rozbehnúť startup je stále nákladné, pretože hodinová sadzba dobrých softvérových inžinierov nie je práve nízka. A nezáleží ani na tom, aký zručný je podnikateľ v programovaní aplikácií. Nakoniec totiž bude potrebovať ďalších inžinierov s doplnkovými schopnosťami.

Cena vynaložená na rozbehnutie startupu je teda rôzna. Pre mnohých podnikateľov slovo startup predstavuje synonymum slova aplikácia. Ľudia často veria, že bez aplikácie nejde o žiadny startup a označovať sa tak začne až vtedy, keď na trh uvedie svoj produkt. Podnikateľ Steve Blank však startup definuje ako dočasnú spoločnosť, ktorej cieľom je hľadať opakovateľný a škálovateľný obchodný model.

Ľudské telo v 3D hre.
Slovenský startup sa dostal na VR platformu PlayStation

Existuje mnoho fáz, ktorými podnikateľ musí prejsť počas vývoja aplikácie. Jedna z najväčších chýb, ktorej sa zakladatelia dopúšťajú, je vytvorenie produktu, ktorý používa len málo ľudí a len málo z nich zaň zaplatí. Najjednoduchší spôsob ako takúto drahú chybu urobiť, je vybudovať pokročilú a nákladnú aplikáciu ešte skôr, než o ňu ľudia prejavia záujem.

Chcete rozbehnúť startup?

Ak zakladateľ niektoré kľúčové počiatočné fázy startupu nepreskočí, tak ho jeho rozbehnutie môže stáť len pár tisíc eur. Tu sú 3 najdôležitejšie kroky, ktoré treba urobiť ešte pred vývojom aplikácie. Pomôžu vám totiž minimalizovať náklady a zvýšiť šancu úspechu svojej spoločnosti.

1. Overte si, že existuje zákazník.

Mnoho zakladateľov vytvára produkty, ktorými by mohli vyriešiť vlastné potreby. Iní zase hľadajú dieru na trhu, preto ho pozorujú a skúmajú. Podnikatelia, ich priatelia, rodinní príslušníci, známi a ani online prieskum však nie sú zárukou, že pre ich produkt existujú na trhu zákazníci.

Najlepším spôsobom ako zistiť, či pre produkt existujú zákazníci, a vôbec najlepším spôsobom zhromažďovania údajov, sú rozhovory. V prípade, že 60 % alebo viac opýtaných vášnivo diskutuje o nejakom probléme, tak máte dôkaz, že tento problém naozaj existuje a zákazníci ho potrebujú vyriešiť.

Rozhovory sú kľúčové, pretože sú najlepším a potenciálne jediným spôsobom, akým odhalíte ďalšie problémy, ktoré na začiatku neboli jasné. Veľa zakladateľov sa dopúšťa aj ďalšej chyby, ktorou je vynechanie spomínaných rozhovorov a navrhnutie takého riešenia, ktoré konkrétny problém iba zmierni.

2. Prineste riešenie.

Obchod je na svete, keď si kupujúci a predávajúci vymieňajú hodnotu. Predávajúci ponúka riešenie výmenou za peniaze. V startupe takéto riešenie nemusí nutne závisieť na 100 % od aplikácie. Technológia nemusí byť jediným riešením problému zákazníkov. Inak povedané, opýtajte sa, aké riešenie môžete ponúknuť bez vlastnej aplikácie.

Príkladom môže byť americký startup DoorDash, ktorý sa zameriava na rozvoz jedál. Napriek technickej zručnosti zakladateľov, ktorí mohli vytvoriť vlastnú aplikáciu, radšej začali s jednoduchou vstupnou stránkou a využívali už existujúce aplikácie. Napríklad Find My Friends a Square im poslúžili na odoslanie objednávok a platby.

Toto je príklad riešenia problému, ktorý nepotreboval aplikáciu ani čas či peniaze na jej nastavenie. Ak chcete priniesť zákazníkom nejaké riešenie, tak si najprv môžete rýchlo overiť, či o váš nápad bude záujem, a to bez toho, aby ste museli investovať do škálovateľnej aplikácie.

3. Overte si, že existuje obchod.

Ponúknite riešenie respondentom z prvého bodu tohto článku. Ak ľudia, ktorí hovorili o svojich problémoch a útrapách nie sú ochotní zaplatiť za produkt, ktorý ich vyrieši, tak sú za tým dve veci. Buď vaše riešenie nie je životaschopné, alebo (a to vo väčšine prípadov) to pre nich nakoniec až taký veľký problém nebol.

V obidvoch prípadoch je to pre podnikateľov dobrá správa. Prečo? Pretože získajú podrobný prehľad bez veľkých investícií do vývoja produktu alebo marketingu. Ak ľudia nemajú záujem o kúpu produktu, tak zistite, aký je dôvod, a následne svoje riešenie upravujte, až kým zaň budú chcieť zaplatiť. Od zákazníkov získate spätnú väzbu, ktorú môžete použiť na vytvorenie aplikácie, ktorá s väčšou pravdepodobnosťou dosiahne úspech.

Pri výpočte počiatočných investícií v prípade, keď chcete rozbehnúť startup, treba zohľadniť mnohé faktory. Najlepší spôsob ako rozumne rozložiť tieto investície, je ponechať si tie najväčšie výdavky (vývoj aplikácie) až na záver.

Prispievateľ Abdo Riani píše pre Forbes.com o podnikaní. 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk