12. októbra 2021

Vek odchodu do dôchodku sa bude opäť meniť. Súčasná vláda navrhuje zrušiť zastropovanie dĺžky pracovného života na 64 rokov, ktoré zaviedla pred voľbami vláda Roberta Fica. Vek odchodu do dôchodku by sa mal opätovne naviazať na strednú dĺžku života.

Ak parlament tento návrh schváli, znamenalo by to, že vek odchodu na dôchodok sa bude zvyšovať úmerne s tým, ako bude rásť dĺžka života obyvateľov Slovenska. Tak to bolo ešte pred dvomi rokmi. Odborná obec súhlasí. Odborári sú proti.

So zmenou v dôchodkoch prichádza v rámci rozsiahlej dôchodkovej reformy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Upraviť dôchodkový systém sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala Vláda SR. Slovensko k tomu nabádajú aj viaceré medzinárodné inštitúcie.

Rozpory medzi ekonómami a politikmi

„Na Slovensku sa nenájde jeden ekonóm, ktorý by podporoval návrh na zastropovanie dôchodkového veku,“ uviedol pred dvomi rokmi vtedajší poslanec Národnej rady SR Jozef Mihál. Napriek tomu poslanci návrh schválili. Odborná diskusia sa totiž často nezhoduje s politickou rétorikou. Návrh bol schválený na niekoľko pokusov s tesnou väčšinou jedného poslaneckého hlasu.

„Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov,“ tak znie veta vložená do Ústavy SR. Ženy, ktoré vychovali jedno dieťa môžu ísť do dôchodku o pol roka skôr, tie s dvomi deťmi o rok skôr a viac ako tromi deťmi skôr o rok a pol. „My sa nepozeráme na ľudí cez tabuľky,“ uviedol poslanec Erik Tomáš.

Reklama

Problémy budúcich generácií

„Dôchodkový systém nie je oslík, zatras sa,“ konštatuje Mihál. Táto zmena podľa neho založila na problémy budúcim generáciám. Ide o to, že fixný vek odchodu do dôchodku ignoruje postupný rast dĺžky života Slovákov, vyplývajúci zo zlepšovania zdravotného stavu penzistov.

Rast dĺžky života je preukázateľný jav. Kým v roku 2005 sa muži na Slovensku dožívali priemerne 70 rokov, v roku 2019 to bolo 74 rokov. U žien došlo k nárastu zo 78 na 81 rokov. Udáva to Štatistický úrad SR

Znamená to, že pri fixnom veku odchodu do dôchodku bude čoraz viac penzistov. Naopak populácia v pracovnom veku bude pre nepriaznivú demografiu klesať. Rodí sa totiž málo detí, takže na dôchodcov nebude mať kto pracovať.

OECD hovorí, že podiel ľudí vo veku nad 65 rokov na Slovensku sa v budúcnosti výrazne zvýši, čo zvýši tlak na verejné financie. Preto je podľa tejto organizácie potrebné, aby bol dôchodkový vek napojený na očakávanú dĺžku života.

Na neudržateľnosť dôchodkového systému upozorňuje aj Európska komisia. V Pláne obnovy konštatuje, že prepojenie dôchodkového veku a strednej dĺžky života a zrušenie dôchodkového stropu je potrebné pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, najmä dôchodkového systému.

Možnosť ísť do penzie skôr

Súčasná vláda sa preto zaviazala, že fixný vek odchodu do dôchodku zruší. Zmena je súčasnou dôchodkovej reformy ministra práce Milana Krajniaka. Veková hranica sa mala opäť zvyšovať úmerne s rastom dĺžky života. Ďalšou zmenou je však možnosť odísť do penzie už po 40 odpracovaných rokoch, teda 40 rokoch dôchodkového poistenia.

Otvára sa tým možnosť ísť do penzie skôr. Ide o takzvaný predčasný dôchodok. Rezort práce očakáva, že túto možnosť využije jedna tretina penzistov. Vysvetľuje, že takto chce umožniť odchod z práce tým ľuďom, ktorí po odpracovaní daného počtu rokov majú napríklad v dôsledku dlhodobo vyššej pracovnej záťaže zhoršený fyzický zdravotný stav, no ešte nie v takom rozsahu, aby mali nárok na invalidný dôchodok.

S touto novinkou súhlasia aj odborári. „Konfederácia odborových zväzov (KOZ) hodnotí pozitívne návrh umožniť odchod do predčasného starobného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Považuje ho za prosociálne opatrenie zodpovedajúce cieľom odborov zlepšiť sociálnu situáciu obyvateľov na Slovensku.“

Petícia odborárov

Odbory však nesúhlasia s predlžovaním dôchodkového veku. „Konfederácia odborových zväzov SR opakovane vyjadruje nesúhlas s predlžovaním dôchodkového veku podľa zvyšovania priemerného veku dožitia. Neobmedzené zvyšovanie dôchodkového veku stresuje väčšinu dokonca aj mladej populácie a pokiaľ nie je úzko naviazané na celkový zdravotný stav populácie v preddôchodkovom veku, môže spôsobovať hlbokú traumu u ľudí vo vyššom veku,“ uvádzajú odborári v diskusii k návrhu dôchodkovej reformy.

Odborári preto hrozia, že obnovia svoju petíciu za referendum o dôchodkovom veku. Od leta 2018 do marca 2019 vyzbierali 305 tisíc podpisov. Na vyhlásenie referenda potrebujú ešte 45 tisíc.

„Strop je veľmi dôležitý, lebo na Slovensku sa ľudia možno dožívajú trochu dlhšieho veku, ale v oveľa horšom zdraví ako ľudia v západnej Európe,“ uvádza predseda Rady Odborového zväzu KOVO Emil Machyna. Dodáva, že Slováci odpracujú veľa nadčasov a nočných zmien. „Ak si to zrátame, tak ľudia na Slovensku robia o šesť rokov viac, ako robia ľudia na západ od nás,“ dodal.

Slováci tvoria európsky priemer

Interval dôchodkového veku predstavuje v rámci Európy až osem rokov. Už po 59 rokoch chodia do penzie Slovinci. Rakúske ženy idú do dôchodku v 60 rokoch, muži v 65. Francúzi, ktorých sociálny systém je považovaný za veľmi štedrý, idú do penzie v 62 rokoch.

A rovnako tak prekvapujúco aj slovenskí muži. Slovenky môžu odísť na dôchodok podľa počtu vychovaných detí dokonca už v 58 rokoch. Na opačnej strane spektra sú krajiny ako Švédsko, Belgicko, Dánsko či Švajčiarsko, kde je dôchodkový vek stanovený na 65 rokov. Poliaci majú systém nastavený na 66 rokov. Rovnako tak Íri a Portugalci.

Očakáva sa búrlivá diskusia

Návrh dôchodkovej reformy už prešiel medzirezortným pripomienkovaním. Aktuálne čaká na prerokovanie v koaličnej rade, a potom pokračuje na schvaľovanie vo vláde a v parlamente.

Ministerstvo financií upozorňuje, že podmienky návrhu sú nastavené príliš štedro. Obáva sa, že ľudia budú odchádzať do predčasného dôchodku príliš skoro. Vytvorilo by to podľa rezortu tlak na verejné financie. Navrhuje preto naviazať na strednú dĺžku dožitia aj možnosť odísť do predčasnej penzie po 40 rokoch.

Na druhej strane barikády sú odborové organizácie, ktoré už začali organizovať verejné protesty. „Slovenská populácia je na prahu dôchodkového veku spravidla vo veľmi zlom zdravotnom stave a predlžovanie dôchodkového veku môže túto situáciu ešte zhoršiť,“ tvrdia odborári. Slovensko tak čaká búrlivá jesenná dôchodková debata.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?