9. júna 2021

Kto pracoval pre narcistického šéfa, zažil na vlastnej koži pohromu, ktorú dokáže takýto šéf vniesť do života iných. Narcisti vedia urobiť fantastický prvý dojem vďaka svojmu šarmu, a tak uchádzači prijmú pracovnú ponuku nevediac, do čoho idú. Neskôr sa však cítia podvedení, keď zistia, že ich šéf nie je taký, aký sa zdal, ale narcista v prestrojení. Narcistického šéfa ľahko spoznáte.

Tu je niekoľko varovných signálov:

 • sú reaktívni,
 • veľa rozprávajú, ale nemajú sa k činom,
 • vyvarujú sa zodpovednosti,
 • sú to mikromanažéri,
 • nerešpektujú ostatných, ani nastavené hranice,
 • sú manipulatívni,
 • chýba im empatia,
 • prehnane citlivo reagujú na kritiku,
 • myslia si, že kto s nimi nesúhlasí, ide proti nim.

Neustále rozprávajú o líderstve, ale sami nerobia to, čo kážu. Mike Chappell, zakladateľ Formspal, povedal, že „narcistickí šéfovia vytvárajú atmosféru, ktorá je toxická pre všetkých, ktorí s nimi musia spolupracovať“. Stratí sa tímový duch a pracovisko sa stáva stresujúcejším, čo vedie k poklesu produktivity a šťastia zamestnancov.

Bežným znakom narcistického šéfa je vysoká fluktuácia zamestnancov. Podľa Gallup štúdie až 75 % zamestnancov dalo výpoveď nie preto, že im nevyhovovala práca, ale preto, že nemali dobrého šéfa. Harry Morton, zakladateľ LowerStreet, hovorí: „Každý vie, že keď ľudia odídu z práce, tak dôvodom je zväčša zlý manažér. Keď je zlý manažér ešte aj narcista, tak sa nielen často striedajú zamestnanci, ale aj škoda, ktorú spôsobia v morálke firmy a jednotlivým zamestnancom, je nesmierne vysoká.“

Tu je päť varovných signálov, že váš šéf je narcista:

Reklama

1. Vypomstí sa každému, kto s ním nesúhlasí.

Narcisti sa radi obklopujú len ľuďmi, ktorí s nimi súhlasia, tzv. pritakávačmi. Títo ľudia sa boja nesúhlasiť so šéfom, vyzvať ho, aby prijal zodpovednosť za svoje činy, alebo spochybniť jeho rozhodnutia zo strachu, že sa im to vypomstí.

Jenna Granger, zakladateľka Drop By My House, hovorí, že častým znamením, že sa vám šéf mstí, je že vaša úloha vo firme prestáva byť dôležitá a vy zostávate bez informácií. Ďalšie znaky, že sa vám šéf chce pomstiť, sú:

 • Úplne eliminuje vašu pozíciu alebo oddelenie.
 • Pribudne alebo ubudne vám výrazne veľa práce.
 • Stanoví nereálne očakávania, aby si bol istý, že zlyháte.
 • Zruší vám príležitosti pre osobný rozvoj, ako napríklad biznis kouča, certifikáciu alebo vám obmedzí zdroje.
 • Zruší vaše zaslúžené povýšenie.

2. Nezvláda kritiku a obviňuje z neúspechu ostatných.

Zatiaľ čo narcistickí šéfovia radi upozorňujú na chyby druhých a rozprávajú o svojich prednostiach, keď ide o ich vlastné zlyhania, rýchlo sa tejto téme vyhýbajú a hľadajú výhovorky. Namiesto priznania si chyby obvinia niekoho iného alebo sa z toho vykrútia. Takéto správanie spôsobuje chaos, ktorý musia potom zamestnanci riešiť.

Tyler Garns, CEO v Box Out Marketing vysvetľuje, že narcistický šéf nikdy neuzná vlastnú chybu, lebo si myslí, že je najlepší a z chýb, ktoré sa vyskytnú, viní neschopnosť tímu. Takisto, ak chce tím poskytnúť konštruktívnu kritiku ohľadom toho, ako šéfova chyba ovplyvnila chod firmy, narcistický šéf to berie ako osobný útok a vypomstí sa tým, ktorí sa ozvali.

Zaujímavé však je, že vyžaduje empatiu, porozumenie a rešpekt od ostatných, a to napriek tomu, že on sám ich nikdy nikomu neposkytne.

3. Nemá rešpekt voči ostatným, ani voči ich času.

Narcistickí šéfovia sú mikromanažéri. Morton povedal, že „mikromanažujú pracovníkov, lebo sa vďaka tomu cítia dôležití, veľkí a zodpovední. No zvyčajne to práveže všetko zhorší, lebo sa miešajú tam, kde nie sú potrební“. Dôsledkom potom je, že zamestnanci strácajú možnosť pracovať, rozhodovať sa samostatne a kreatívne myslieť.

Napriek tomu, mikromanažéri nehľadia na to, ako ich konanie, správanie a slová pôsobia na ostatných. Sú tým typom človeka, ktorý kľudne zraní niekoho city a ide ďalej, akoby sa nič nestalo, bez akéhokoľvek prejavu ľútosti.

Martin Seeley, CEO v MattressNextDay, hovorí, že takýto typ vedenia vyústi do slabej tímovej výkonnosti a zlých vzťahov. No práve tímovosť a vzťahy by mali posúvať spoločnosť vpred.

Nedostatok empatie im bráni v tom, aby porozumeli pocitom ostatných. To následne naštrbí kultúru na pracovisku a bráni formovaniu hlbších vzťahov so zamestnancami.

Narcisti sú notoricky známi tým, že nerešpektujú čas ostatných. Bežne rušia a prekladajú mítingy alebo očakávajú, že každý bude mať na nich čas kedykoľvek, keď si zmyslia. Napriek tomu, že takéto konanie potom ovplyvňuje celú firmu a šéf pôsobí nespoľahlivo, on sa zaujíma len o svoje potreby a ciele a nezaujíma ho dopad jeho konania na druhých.

4. Verí, že je nadradený nad ostatnými.

Aj keď sa od nich očakáva, že pôjdu príkladom a budú dodržiavať rovnaké štandardy ako všetci ostatní, narcistickí šéfovia si myslia, že vďaka svojmu postaveniu môžu robiť hocičo, čo sa im zachce, bez akýchkoľvek následkov. Rovnako veria tomu, že pravidlá a postupy musia dodržiavať len ich podriadení.

Bez ohľadu na to, aké skúsenosti a odborné znalosti môže niekto prinášať, nikdy nebude dosť dobrý pre toxického šéfa. Je to preto, lebo narcistickí šéfovia nevidia nikoho ako seberovného.

Garns vysvetľuje, že je to preto, lebo si myslia, že „bez nich budú všetci neúspešní. Veria, že všetko sa točí okolo nich a dôverujú iba vlastným schopnostiam, lebo nikto to nedokáže urobiť tak dobre ako oni.

Často sú narcistickí šéfovia (muži) aj mizogýni. Ben Lamarche, generálny riaditeľ Lock Search Group, vysvetľuje: „Mizogýn chce, aby ženy spĺňali jeho predstavu o tom, aké by mali byť. Ak niekto nezodpovedá tomuto ideálu, tak je kritizovaný a mal by zvoľniť.“ Ak si žena stojí za svojim, tak je označená za prostorekú, agresívnu alebo neúctivú, s cieľom podkopať šéfovu autoritu. To jej, samozrejme, sťažuje možnosť uspieť a posúvať sa v práci dopredu.

Žena tak bojuje v bitke, ktorú nikdy nevyhrá, v snahe dokázať svoju hodnotu. Napriek ťažkej práci a úspechom, ktoré spoločnosti prináša, jej práca bude vždy prehliadaná a vždy bude existovať rozdiel v mzde (alebo pracovnej pozícii) medzi ňou a mužmi v podobných pracovných pozíciách.

5. Označuje nápady druhých za svoje.

Narcistickí šéfovia nemajú čas pomôcť iným uspieť, lebo sa príliš zaoberajú sami sebou. Harriet Chan, spoluzakladateľka a marketingová riaditeľka v CocoFinder, hovorí: „Toxický manažér sa bude vždy chváliť vlastnými úspechmi a svojím postavením v spoločnosti.“

Žiaľ, realita je taká, že narcistickí šéfovia majú veľké očakávania od svojich zamestnancov, ale nie sú schopní uznať ich tvrdú prácu a nápady. Z tohto dôvodu sa zamestnanci učia predostierať svoje nápady takým spôsobom, vďaka ktorému ich narcistický šéf uverí, že sú jeho vlastné. Namiesto toho, aby nápady zamietol, si tak prisvojí zásluhy.

Reklama

Článok vyšiel na Forbes.com. Autorkou je prispievateľka .

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?