Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
2. februára 2021

Slovenská pobočka americkej firmy GoHealth pokračuje vo vývoji náročnej platformy na výber zdravotného poistenia pre zákazníkov v USA. Za posledných päť rokov vyrástol malý tím na Slovensku na aktraktívneho zamestnávateľa, ktorý aj v čase pandémie stále hľadá nové talenty. V tomto roku plánuje do svojho viac ako 100-členného tímu v Bratislave aj v Košiciach prijať desiatky nových zamestnancov.

Slovenský tím GoHealth pomáha vyvíjať sofistikovanú technologickú platformu, ktorá pomáha Američanom v zložitom systéme zdravotného poistenia vybrať správne parametre. Napriek tomu, že sa u nás tento produkt neponúka, slovenský tím významne prispieva k vývoju a prevádzke platformy a neustále sa rozširuje. „Za posledný rok sme narástli o viac než 50 % a do tímu plánujeme prijať ďalšie desiatky nových členov,“ hovorí Kamil Krauspe, viceprezident GoHealth pre Slovensko. Spoločnosť sa tiež stala verejne obchodovateľnou na burze cenných papierov NASDAQ, americkej burze pre technologické firmy (NASDAQ: GOCO).

Pandémia IT-čkárov nezastavila

Firme sa napriek koronakríze darí. Povaha ich biznisu a schopnosť rýchlo sa adaptovať na aktuálnu situáciu im umožňuje naplno pracovať z domu a zdokonaľovať procesy.  V lete sme začali výrazne rozširovať pobočku v Lindone (Utah, USA) a v Bratislave, tento rok plánujeme takmer dvojnásobne rozšíriť aj pobočku v Košiciach,” vysvetľuje Kamil Krauspe. Ako ďalej dodáva, pri hľadaní talentov sa sústreďujú hlavne na dátových, softvérových a DevOps inžinierov, QA analytikov a projektových manažérov na rôznych úrovniach seniority – od juniorov až po technických lídrov.

Zdroj foto: Archív klienta

Kariéra naprieč kontinentmi

GoHealth funguje v zmiešaných slovensko-amerických tímoch. Vďaka niekoľkohodinovému časovému posunu majú veľmi efektívne pokrytie pracovného dňa. „Problémy vieme vyriešiť skôr, ako sa americkí zákazníci zobudia,“ vysvetľuje viceprezident pre Slovensko. „Spoločnú firemnú a tímovú kultúru, ktorá stojí hlavne na vzájomnom pochopení, budujeme už niekoľko rokov. Môžeme sa pochváliť, že v tejto oblasti sme ako tím odviedli obrovský kus práce,“ dodáva Krauspe. Vo firme je možné kariérne rásť nielen vertikálne, ale aj horizontálne. Znamená to posun v rámci rôznych pracovných pozícií, napríklad z QA analytika na technického projektového manažéra, alebo z programátora testov na softvérového inžiniera. Všetko je len otázka ochoty učiť sa. Manažérske pozície nie sú vyhradené len pre amerických zamestnancov a Slováci majú výrazné zastúpenie v technickom aj organizačnom vedení.

Kariérnemu rastu napomáha aj program profesionálneho rozvoja. Pre každého člena tímu je vyhradený rozpočet na rôzne prednášky, semináre či odborné konferencie, ale aj interné školenia, kde si kolegovia medzi sebou odovzdávajú užitočné znalosti a skúsenosti. Členovia tímu majú možnosť vycestovať do USA, spolupracovať a učiť sa priamo na mieste od technických kapacít. Samozrejme, nateraz je táto možnosť kvôli pandémii pozastavená, ale všetci očakávajú jej opätovné obnovenie. „Pre možnosti kariéry v GoHealth niet lepšej ilustrácie ako fakt, že mnohí z tých, čo v súčasnosti technologický tím vedú, začínali u nás ako juniori či stážisti,“ dodáva Kamil Krauspe.

Zdroj foto: Archív klienta

Moderné technológie sú kľúčové

Špičková kvalita online platformy stojí na inováciách. Softvér sa neustále vyvíja, zlepšuje a vyžaduje si dôkladné testovanie. „Kladieme veľký dôraz na kvalitu kódu a jeho pravidelnú kontrolu. Vyžaduje si to kombináciu dôkladnej QA analýzy, exploratívneho testovania a širokej automatizácie,“ vysvetľuje viceprezident. „Pracujeme s najmodernejšími technológiami, neustále investujeme do inovácie platformy, infraštruktúry, dátovej inteligencie a štandardov našej práce,“ dopĺňa. Programátori majú dostatok času, zdieľajú vedomosti a postrehy v tíme. „Každému jednému programátorovi pomáhame zdokonaľovať svoju techniku, zručnosti a rast aj pomocou konštruktívnej spätnej väzby,“ uzatvára Kamil Krauspe.