Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
14. januára 2021

Predseda predstavenstva Ing. Vladimír Bencz hovorí, ako sa im počas 30 rokov na trhu darí udržiavať dlhodobú stabilitu a výkonnosť fondov, a to aj v čase pandémie.

Veľa ľudí má dnes záujem investovať svoje úspory tak, aby vydržali aj nepriaznivé obdobie koronakrízy. V čom spočíva stabilita vašich fondov?

V súčasnosti spravujeme 14 podielových fondov s rôznymi stratégiami – čo sa týka rizika a potenciálneho výnosu. Ponukou stabilného výnosu bez výrazných výkyvov a zároveň aj jeden z najobľúbenejších podielových fondov je Prvý realitný fond, teda historicky prvý slovenský fond zameraný na investície do realít. Jeho cieľom je budovať dlhodobé a stabilne vyvážené portfólio vo všetkých segmentoch realitného trhu, akými sú kancelárie, logistika či pozemky. Je to jeden z príkladov, kde vďaka vhodnej skladbe portfólia a aktívnemu prístupu manažmentu majú aktíva schopnosť uchovať si hodnotu a dosahovať výnos aj v tomto neľahkom období. Významný negatívny dopad na likviditu alebo kapitál sme však nezaznamenali ani v našich ostatných fondoch. Dôvodov je niekoľko. Naša spoločnosť má významný podiel likvidných aktív a hoci sa v dôsledku súčasných turbulencií zaznamenalo zvýšenie výberov financií, zatiaľ pre nás nepredstavujú významný objem. IAD spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi takmer v každom slovenskom meste a pre svojich investorov poskytuje službu IAD ONLINE.

Predseda predstavenstva spoločnosti IAD Investments, Ing. Vladimír Bencz. Zdroj foto: Archív klienta

Okrem investícií do podielových fondov ponúkate aj sporiace programy a individuálnu správu aktív pre bonitných klientov. Aký je medzi nimi rozdiel?

V definíciách by sa rozdiely určite našli, ale investovanie a sporenie majú veľa spoločného. Pri oboch  má klient voľné finančné prostriedky a chce si vytvoriť finančnú rezervu alebo dosiahnuť určitú cieľovú sumu, napríklad na kúpu chaty, na dôchodok či na vzdelanie pre deti. Investuje teda buď priamo do nástrojov finančného trhu, alebo si postupne odkladá na sporiaci účet, kde očakáva zhodnotenie. V prípade podielových fondov klienti často investujú jednorazovo väčšie sumy, pri programe IAD SPORENIE si zas väčšinou pravidelne odkladajú čiastky na splnenie cieľa. Dobu sporenia si stanoví klient sám, od 5 do 40 rokov. Má na výber zo šiestich investičných stratégií podľa miery rizika, aké je ochotný akceptovať. Výnos závisí nielen od doby sporenia, ale najmä od výšky pravidelného vkladu a od zvolenej investičnej stratégie. Individuálna správa portfólia zas predstavuje vyššiu komplexnú formu starostlivosti o majetok klienta s osobitným prístupom.