Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
19. marca 2020

Na interaktívnom workshope sa stretli podnikatelia, ktorí si uvedomujú dôležitosť slobodnej a motivujúcej firemnej kultúry.

Už druhý rok značka Forbes v spolupráci s profesionálnymi koučmi Jurajom Krállom a Andreou Krkoškovou, organizuje v rámci projektu Ideal Place sériu praktických workshopov GrowClub. Interaktívne stretnutia sú určené pre podnikateľov a manažérov firiem, ktorí chcú pracovať na lepšej firemnej kultúre.

Na prvom tohtoročnom GrowClube v Bratislave sa stretli majitelia a manažéri z 18 slovenských firiem. Počas dňa odznelo množstvo konkrétnych príkladov a informácií z praxe, či z relevantných prieskumov. Vybrali sme niekoľko užitočných tipov, ktoré na podujatí zazneli.

growclub ideal place
Atmosféra na workshope GrowClub, ktorý sa konal na konci februára v bratislavskom Powerlogy space&coffee. Zdroj foto: Archív značky

Sloboda, otvorenosť a komunikácia

Podľa prieskumov je v štandardnej slovenskej firme spokojných iba približne 50 % zamestnancov

Medzi dôležité motivačné prvky uviedli účastníci workshopu napríklad dostatočnú slobodu, rovnocennosť a otvorenosť do tej miery, že každý zamestnanec má možnosť podieľať sa na chode firmy.

Čo najčastejšie trápi slovenské firmy?

“Medzi zamestnancami sú často horšie hodnotené pracovné porady. Ľudia majú pocit, že si z nich nič neodniesli a že tam vlastne ani nemuseli byť. Často je to iba zbytočne strávený čas,” zhŕňa Andrea Krkošková výsledky prieskumu. “Stretnutia by mali mať preto jasnú agendu a zúčastňovať by sa na nich mali iba tí, ktorí naozaj musia.” 

“Celkovo môžeme povedať, že mnohým slovenským firmám sa úplne nedarí vytvoriť jasný a efektívny systém zdieľania informácií. Je dôležité, aby ľudia vo firme presne vedeli, kde a na koho sa môžu obrátiť, ak potrebujú s niečím poradiť a pomôcť. Odporúčame tieto témy pravidelne otvárať a venovať sa im,” hovorí o svojej skúsenosti mentor Ideal Place, Juraj Králl.

Zlé vzťahy sú skôr symptómom ako príčinou

Zo skúsenosti koučov Ideal Place – Juraja a Andrey, sú zlé vzťahy na pracovisku skôr dôsledkom iného hlbšieho problému, ktorý treba jasne pomenovať. “Ak toto pnutie nájdeme a odstránime, vzťahy vo firme sa často zlepšia samé,” vysvetľujú kouči.

O podobnú skúsenosť sa na pódiu počas GrowClubu podelili aj Marek Greško a Róbert Dusík zo spoločnosti TITANS freelancers. Podľa majiteľov vo firme dlhodobo fungovala priateľská až rodinná atmosféra. Rokmi však počet zamestnancov narástol a začali medzi nimi vznikať konflikty. Nálada sa zhoršovala a motivácia začala klesať.

Marek Greško a Róbert Dusík zdielali svoje skúsenosti s online nástrojom Pulse-checks. Zdroj foto: Archív značky

Najskôr sa vedenie firmy snažilo situáciu riešiť najlepšie ako vedelo, no napriek množstvu vynaloženého úsilia sa situácia ani po mesiacoch nezlepšovala. “Mrzelo nás, že v tíme, kde boli dlhodobo dobré výsledky to zrazu škrípe, a my nevieme prísť na to, kde je problém,“ spomína Marek Greško na problémy spred roka. 

“Nakoniec sme oslovili Andreu a Juraja, mentorov Ideal Place, a tí nám zaviedli online nástroj Pulse-checks, ktorý pomáha zviditeľniť skryté témy a nálady vo firme. Následne zorganizovali aj celodenný workshop so zamestnancami a v priebehu ďalších mesiacov sme pomocou Pulse-Checks naše firemné prostredie postupne zlepšovali,“ dodáva Greško.

“Zistili sme, že zdrojom problémov vo firme nie sú konflikty medzi jednotlivými zamestnancami, ale úzke miesto, ktoré vzniklo tak, že jeden z tímov narástol rýchlejšie ako ten druhý. Očakávania zamestnancov od druhého tímu sa tak nedali naplniť, pretože boli príliš vyťažení,” spomína na pódiu GrowClubu Róbert Dusík.

Iný uhol pohľadu môže pomôcť

Lídri slovenských firiem, ktorí sa na podujatí zišli, sa zároveň zhodli na tom, že recept na riešenie dlhodobých problémov vo firme, je schopnosť pozrieť sa na celú situáciu z čo najväčšieho odstupu

“Ak sme ponorení v nejakej téme, danú vec hodnotíme iba na základe vlastných informácií, skúseností a predpokladov. Vtedy môže veľmi pomôcť, ak do procesu prizvete niekoho externého, kto na celý problém dokáže nazrieť z iného uhla pohľadu. Nestranne a zároveň otvorene,” hovorí majiteľ spoločnosti TITANS freelancer, Marek Geško.

“Práve preto dáva zmysel stretávať sa na podujatiach ako GrowClub, kde máte možnosť porozprávať sa s ľuďmi, ktorí podobný problém, ako máte vy už možno vo svojej firme dokázali vyriešiť,” dodáva Geško na záver.

growclub ideal place
Živý networking a aktívne vstupy Ideal Place mentorov sú základom každého GrowClub stretnutia. Zdroj foto: Archív značky

Kde workshopy prebiehajú

Ďalšie GrowClub workshopy, kde sa budú vymieňať skúseností medzi firmami a expertmi na tému ideálneho firemného prostredia, budú prebiehať do júna v Bratislave, Žiline, Piešťanoch a Košiciach.

Detailnejšie informácie o termínoch jednotlivých stretnutí a kontaktné údaje na rezervovanie účasti na GrowClub workshope nájdete TU.