28. marca 2019

Najstaršia slovenská univerzita si v týchto dňoch pripomína 100. výročie svojho založenia. Univerzita Komenského vybrala zaujímavé momenty jej života a Forbes prináša časť z nich.

V súčasnosti navštevuje našu najväčšiu univerzitu 22-tisíc študentov a najviac vo svojej histórii (30 940) ich na Univerzite Komenského v Bratislave študovalo v akademickom roku 2006/2007.  Za 100 rokov jej fungovania sa na rektorskej stoličke vystriedalo 44 rektorov (vrátane súčasného).

Učil Švédov matematiku. Ivan Ježík hovorí, že žiak potrebuje vidieť aj učiteľov neúspech

Na jej začiatku, v zimnom semestri akademického roku 1919/1920 sa na Lekársku fakultu UK zapísalo 144 študentov (z toho 5 žien) a v letnom semestri 109 riadnych študentov (z toho 4 ženy). Prvou promovanou ženou bola Vlasta Marie Bordovská, ktorá absolvovala Lekársku fakultu UK a získala titul MUDr. v roku 1921.

Magazín Forbes je mediálnym partnerom podujatia 100 rokov s Amosom.