Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
24. februára 2020

Väčšina slovenských firiem sa chce v roku 2020 zamerať na rozvoj a posilnenie ľudského kapitálu. Forbes vie, ako na to.

Majitelia a šéfovia slovenských firiem za najdôležitejší faktor úspechu domácej ekonomiky a spoločnosti považujú kvalifikovanú, vzdelanú a adaptabilnú pracovnú silu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti PwC, ktorého sa zúčastnilo 127 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku z rôznych odvetví – od finančných služieb, cez informačné technológie až po energetiku či sieťové odvetvia.

Podobne dopadol prieskum realizovaný na podujatí Diamanty slovenského biznisu, na ktorom sú pravidelne oceňované najdynamickejšie rastúce spoločnosti slovenského podnikateľského prostredia. Na otázku, ktorým oblastiam sa v najbližšom roku plánujete aktívne venovať, väčšina oslovených CEOs malých a stredne veľkých firiem odpovedala, že majú v pláne sústrediť sa na posilňovanie ľudského kapitálu.

Forbes na tento trend aktívne reflektuje, a preto v spolupráci so spoločnosťou Growision organizuje vrámci projektu Ideal Place, sériu exkluzívnych workshopov GrowClub, na ktorých majitelia a manažéri získajú praktické rady o tom, ako budovať firmu s dôrazom na ľudský potenciál a zároveň si budú môcť vymeniť skúsenosti s podobne zmýšľajúcimi firmami a expertmi.

Andrea Krkošková a Juraj Králl. Zdroj foto: Erich Edel

Čo získate účasťou na workshopoch

Workshopy GrowClub podnikateľom pomáhajú získať odpoveď na otázku, čo na posilnenie ľudského potenciálu funguje, a ako s týmto know-how presne pracovať. Majitelia firiem zároveň získajú možnosť spoznať, ako to vyzerá v iných úspešných slovenských firmách, kde sa už vytvoriť motivujúce pracovné prostredie podarilo.

“Keď sú zamestnanci v práci spokojní, nielenže podávajú lepšie výkony, ale firma v nich má určitú istotu, že v ťažkých časoch neodídu, ale podržia ju. Navyše takéto firmy sú atraktívnejšie aj pre nové talenty,” tvrdia skúsení kouči z Ideal Place tímu, ktorí workshopy vedú.
Účastníci GrowClubu sú vyberaní na základe spoločných potrieb a cieľov pri riadení svojich firiem.

“Nie je to konferencia, na ktorú si prídete len oddýchnuť a pasívne počúvať. Práca v skupinách je intenzívna a interaktívna. Cieľom je vytvoriť komunitu ľudí, ktorí sa vzájomne obohacujú spoločnou diskusiou a hľadaním inovatívnych riešení,” opisuje koučka Ideal Place Andrea Krkošková.

Atmosféra na Growclub workshope, ktorý bol súčasťou podujatia Diamanty slovenského biznisu 2019. Zdroj foto: Archív Forbes

Účastníci workshopu sa zároveň oboznámia so softwarovým nástrojom Pulse-checks, ktorý skúsení mentori Juraj Králl a Andrea Krkošková vytvorili na mieru pre potreby slovenských firiem. Vďaka nemu ich majitelia zistia, ako na tom s výkonnosťou a motivovanosťou svojich zamestnancov vlastne sú, a získajú sprievodcu pre posun v tejto oblasti.

„Pulse-checks mapuje 33 parametrov v oblastiach ako vzťahy, motivácia, komunikácia či štýl vedenia. Podľa toho firma zistí, kde má najväčší potenciál na zlepšenie. Často pritom vyplávajú na povrch témy, ktoré sú skryté, ale pre jej úspech kľúčové.” vysvetľuje koučka.

Kde workshopy prebiehajú

Séria lokálnych podujatí bude prebiehať v období od februára do júna v štyroch slovenských mestách – Bratislave, Košiciach, Žiline a Piešťanoch. Detailnejšie informácie o termínoch jednotlivých stretnutí a kontaktné údaje na rezervovanie účasti na GrowClub workshope nájdete TU.