4. septembra 2020

Vplyv pandémie sa dramaticky prejavil vo výsledkoch ekonomiky v druhom štvrťroku. Reálny hrubý domáci produkt sa medziročne znížil v stálych cenách o 12,1 %, čo sú najhoršie čísla od roku 1996. Rástla aj nezamestnanosť.

Po očistení o sezónne vplyvy bol HDP v 2. štvrťroku medzikvartálne reálne nižší o 8,3 %. V bežných cenách sa objem HDP znížil o 10,4 % a dosiahol objem 21,2 miliardy eur. Celkovo v prvom polroku tohto roka dosiahol nominálny objem vytvoreného HDP 42,7 miliardy eur, čo predstavuje v reálnom vyjadrení pokles o 8,1 %.

Doteraz najhorší pokles výkonu ekonomiky sa prejavil v 2. štvrťroku 2009, keď pokles HDP dosiahol šesť percent. Vyplýva to z najnovších údajov Štatistického úradu (ŠÚ SR).

Rodinná firma z Turca stavila na garáže.
Napriek ťažkým začiatkom má dnes miliónové tržby

Z vyprodukovaného hrubého domáceho produktu tvorila pridaná hodnota v 2. štvrťroku 2020 objem takmer 19 miliárd eur v bežných cenách a medziročne reálne klesla o 12,2 %. Pokles zaznamenala väčšina odvetví ekonomiky, niektoré z nich o viac ako 20 %.

Reklama

Priemysel dosiahol pokles o 25,4 %, oblasť umenia, zábavy a rekreácie a ostatných činností dosiahli pokles o 22,3 %. Dvojciferný medziročný pokles bol zaevidovaný aj v stavebníctve, v obchode, doprave a skladovaní, ubytovacích a stravovacích službách.

Ilustračné foto: nákupné centrum Eurovea po otvorení v máji. FOTO: SITA

V priemysle bol zaznamenaný vysoký prepad v odvetví výroby motorových vozidiel o viac ako 50 %, niektoré odvetvia súvisiace s výrobou motorových vozidiel klesli v priemere o 30 %.

„Výrazné oslabenie ekonomickej výkonnosti hospodárstva bolo výsledkom historického prepadu nielen zahraničného, ale aj domáceho dopytu, pričom takú mieru poklesu sme nezaznamenali od roku 1996,“ konštatujú štatistici.

Rástla aj nezamestnanosť

Medziročný pokles zamestnanosti sa v 2. štvrťroku prehĺbil na 2,5 %. Ide o najväčší pokles zaznamenaný od roku 2010. Počet pracujúcich sa v absolútnom vyjadrení znížil o 65 400 na 2,5 milióna osôb. Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov pri medziročnom znížení o 1,3 percentuálneho bodu (p. b.) na 71,7 % klesla na najnižšiu úroveň od roku 2017.

Miera nezamestnanosti vzrástla medziročne o 0,9 percentuálneho bodu (p.b.) na 6,6 %, dostala sa tak na úroveň spred dvoch rokov.

V priemere za prvý polrok tohto roka klesla celková zamestnanosť o dve percentá na 2,53 milióna osôb.
Sezónne očistená celková zamestnanosť medzikvartálne klesla o 27 400 osôb na 2,52 milióna pracujúcich.

Zamestnanosť najviac klesla v službách, medziročne sa znížila o 43 400 osôb. V rámci služieb bol najväčší úbytok pracujúcich v doprave a skladovaní o 11 600, v ubytovaní a stravovaní o 11 100 a vo vzdelávaní o 9 100 osôb. Výrazne sa znížil počet pracujúcich v stavebníctve, o 15 400 ľudí. Pokles zamestnanosti bol aj v priemyselnej výrobe, a to o 7 000 osôb a v poľnohospodárstve o 4 000 osôb.

Pokles zamestnanosti v 2. štvrťroku 2020 najviac ovplyvnilo výrazné zníženie počtu zamestnancov, medziročne o 46 500 na 2,13 milióna osôb.

Pokračoval aj pokles počtu pracujúcich v zahraničí, kde medziročne pracovalo o 6,2 % ľudí menej, celkovo ich bolo 119 800. Medzi migrantmi prevládali pracujúci v stavebníctve, v priemysle, v zdravotníctve a v oblasti sociálnej pomoci.

V rámci európskych krajín najviac Slovákov pracovalo v Rakúsku, najvyšší úbytok bol u pracujúcich Slovákov v Českej republike.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?