14. marca 2020

Forbes zbieral otázky od ľudí, ktorí boli v zahraničí alebo mali na aktuálne obdobie cestovateľské plány. Od piatka sa však u nás zatvorili letiská a vlaky budú premávať v prázdninovom režime. Advokátka právnickej kancelárie Stentors Lenka Katríková odpovedá na najčastejšie otázky v súvislosti s koronavírusom.

Aké sú povinnosti ľudí, ktorí prídu zo zahraničia?

Počnúc dňom 13. 3. 2020 od 7:00, ak sa akákoľvek osoba vráti zo zahraničia, tak je povinná sa spolu so všetkým osobami, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti, podrobiť 14-dňovej karanténe. Tieto osoby sú povinné návrat zo zahraničia ihneď oznámiť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi. Ten je povinný vo vzťahu k týmto osobám rozhodnúť o ich izolácii na dobu 14 dní.

Výnimky sa týkajú vodičov nákladnej dopravy, vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, pilotov dopravných lietadiel, ak neopustia palubu lietadla, rušňovodičov a strojvodcov v železničnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru a podobne. Týmto osobám sa však odporúča používať respirátory, maximálne obmedzenie kontaktu s personálom v zahraničí a mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami. Za nerešpektovanie tohto nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur.

Ako prebieha povinná karanténa po návrate z ohrozenej krajiny? Kto a ako ju registruje/ kontroluje?

Reklama

Karanténu, t. j. izoláciu v domácom prostredí, nariaďuje všeobecný lekár dotknutej osoby, ktorému to ako povinnosť stanovuje rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR. Kontrola je následne zabezpečovaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva a príslušnými policajnými zložkami, keďže v prípade porušenia tejto povinnosti, ak by došlo k rozšíreniu koronavírusu COVID-19, môže dôjsť až ku spáchaniu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby s trestnom odňatia slobody až na 10 rokov.

Pandémia ohrozuje gastro prevádzky.
Ako prežívajú krízu majitelia bratislavských podnikov?

Ak skončím v povinnej karanténe v zahraničí, kto nesie náklady?

Tu závisí, v akej pozícii sa osoba ocitla v zahraničí, či ako zamestnanec alebo ako súkromná osoba a podobne. Rovnako závisí, odkedy bola karanténa nariadená. Zároveň je potrebné rozlišovať, o aké náklady ide, teda o ubytovanie, stravu, liečenie a podobne. V zásade je však potrebné si vždy skontrolovať, na aké prípady sa vzťahuje cestovné poistenie, keď osoba plánuje vycestovať do zahraničia a čo je podstatné, najmä výluky z poistenia, keďže týmito je možné poistenie značne oklieštiť. Tie prípady, ktoré nespadajú do poistenia, si zväčša musí osoba hradiť sama.

Lenka Katríková odpovedá na najčastejšie otázky cestovateľov. Foto: archív

Keď človek vycestuje do zahraničia, má poistenie a hospitalizujú ho s podozrením na koronavírus, kryje mu poisťovňa liečebné náklady?

V prípade, ak by táto osoba porušila zákaz vycestovať, mohlo by ísť o výluku z cestovného poistenia a v takom prípade by si náklady musel pacient hradiť sám. V iných prípadoch by sa poistenie malo vzťahovať na daný prípad. Odporúčame však zároveň vždy pozrieť poistné podmienky a túto skutočnosť si overiť.

Je možné sa ešte aj dnes pripoistiť na zrušenie dovolenky vzhľadom na koronavírus?

Uvedené závisí od poistných podmienok a je skôr otázkou na poisťovňu. Avšak podľa našich informácií poisťovne momentálne nemajú záujem zaviesť takéto pripoistenie a takýto produkt hromadne neponúkajú.

Čo ak kvôli koronavírusu zruší let letecká spoločnosť?

Na uvedený prípad sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ktoré určuje, v akých prípadoch majú cestujúci právo na vrátenie cien za letenky, prípadne odškodné, či iné práva. Pokiaľ je zrušenie letov spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia, medzi ktoré sa podľa odbornej verejnosti zahŕňa aj prípad šírenia koronavírusu COVI-19, tak cestujúci nemajú právo na „odškodné“, ale iba na vrátenie ceny letenky, prípadne možnosť dohodnúť sa na presmerovaní letu.

Cestovanie v čase koronavírusu: Fakty a užitočné informácie,
ktoré by ste mali poznať

Čo ak mám kúpené letenky do krajiny, ktorá sa nachádza na zozname ohrozených?

Pokiaľ nedošlo k zrušeniu letov, avšak cestujúci sa obáva letieť do tejto ohrozenej krajiny, môže svoj let dobrovoľne zrušiť, avšak na uvedené sa už nevzťahuje nariadenie 261/2004. V súčasnosti však viaceré letecké spoločnosti dobrovoľne umožňujú pre koronavírus zrušiť letenku s nižším stornom, prípadne aj bez storno poplatku. Z tohto dôvodu odporúčame sa bezodkladne obrátiť na príslušnú leteckú spoločnosť a prezistiť možnosti storna letenky.

Čo ak mám kúpené letenky do krajiny, ktoré zatiaľ nie sú na zozname ohrozených, ale kvôli koronavírusu nechcem letieť? Je možnosť stornovať ich a získať refundáciu?

Uvedené už záleží od podmienok tej-ktorej leteckej spoločnosti, nakoľko v danom prípade už nejde o zrušenie letu či odmietnutie povoliť cestujúcemu nástup do lietadla. V takomto prípade je väčšinou možné odstúpiť od zmluvy, avšak s určitým storno poplatkom určeným leteckou spoločnosťou. Rovnaký prípad platí aj pre cestovné kancelárie, ktoré sú v prípade zrušenia zájazdu z dôvodov na strane cestujúceho oprávnené si ponechať odstupné (tzv. storno poplatok).

Kedy mám nárok na storno pobytu v cestovnej kancelárii?

Cestujúci má právo vždy odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu, teda ako cestujúci nie ste nikdy nútení sa zájazdu zúčastniť. Ak sa však rozhodnete zrušiť svoju účasť na zájazde, dané zrušenie by ste mali odôvodniť. Ak by bolo dôvodom, že v cieľovom mieste (napríklad v Taliansku) došlo k mimoriadnej okolnosti, akou je celoplošná karanténa, tak môžete požadovať vrátenie všetkých platieb za zájazd. Tu upozorňujeme, že v momentálnej situácii odporúčame s príslušnou cestovnou kanceláriou komunikovať a snažiť sa nájsť kompromis pri riešení tejto situácie, nakoľko nárazové vracanie všetkých platieb môže byť pre cestovnú kanceláriu likvidačné a v konečnom dôsledku môže cestujúci nakoniec v prípade jej úpadku obísť horšie.

Reklama

Wizz Air zrušil lety na Slovensko aj zo Slovenska. Bude vracať peniaze

Ak by však došlo k takejto mimoriadnej okolnosti v mieste odchodu na zájazd, napríklad ako je to v súčasnosti na Slovensku, tak cestujúci môže svoju účasť na zájazde zrušiť, avšak s odstupným (tzv. storno poplatkom). Je možné predpokladať, že zákonodarca tak počítal s tým, že cestovné kancelárie budú musieť v takomto prípade platiť náklady, ktoré im vzniknú, ako napríklad ubytovanie, program či iné aktivity v cieľovom mieste zájazdu, nakoľko tieto nebude cestovnou kanceláriou možné jednostranne či bezodplatne zrušiť, keďže v cieľovom mieste nemusí byť žiadna mimoriadna udalosť (karanténa, zákaz letov, rušenie podujatí a podobne).

Čo ak som mal naplánový výlet do USA, kde je zákaz ciest z Európy? Mám nárok na vrátenie peňazí?

Tu rovnako je potrebné rozlišovať situácie, či som sa na výlet do USA rozhodol ísť sám alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie.

Ak sám, tak je potrebné si skontrolovať, či došlo k zrušeniu letu. Ak áno, tak je potrebné zistiť z akého dôvodu, pričom ak by dôvodom bol napríklad zákaz cestovania do USA, ako to je v súčasnosti, tak je možné si uplatniť nárok na vrátenie ceny za letenku. Ak by USA malo byť iba prestupným miestom, tak je možné sa dohodnúť aj na presmerovaní letu.

Ak by išlo o zájazd organizovaný cestovnou kanceláriou, tak máte ako cestujúci možnosť od zmluvy o zájazde odstúpiť. Náš zákon explicitne uvádza, že v prípade, ak nastane neodvrátiteľná a mimoriadna okolnosť v cieľovom mieste (napríklad v Taliansku) a kvôli tejto okolnosti nemôže byť zájazd zrealizovaný, tak cestujúci má právo na vrátenie všetkých platieb.

Zákon však už nepriznáva toto právo v prípade, ak neodvrátiteľná okolnosť nastane v mieste odchodu na zájazd (ako to je v súčasnosti na Slovensku). V tomto prípade sa cestujúci nemôže zúčastniť zájazdu z dôvodu, že štát mu v dôsledku hrozby šírenia koronavírusu zamedzil opustiť svoju domovskú krajinu. V takomto prípade cestujúci síce môže od zmluvy o zájazde odstúpiť, avšak cestovná kancelária si môže ponechať odstupné (tzv. storno poplatok). V takomto prípade však majú cestujúci zväčša právo požadovať preplatenie týchto finančných prostriedkov zo strany poisťovne, ak sa pre storno zájazdu poistili.

Aké sú možnosti storna ubytovania cez Booking či Airbnb?

Uvedené závisí od dojednaných podmienok ubytovania, ktoré sa môžu líšiť. Táto oblasť je veľmi široká, pričom odpoveď bude závisieť od miesta ubytovania, podmienok Bookingu či Airbnb, ako aj samotného poskytovateľa ubytovacích služieb.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?